Sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Ha ilyen élvezetes volt a kezdő, milyen lehet a haladó?

2012. ősz - Kiss Ferenc
még több vélemény

Európai Protokoll- és Asszisztens Képző Központ 

 

A Kodolányi János Főiskola az Európai Protokoll- és Asszisztens Képző Központ együttműködésével Sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere szakirányú továbbképzést indít.

 

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/287-1/2017


A
szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan sportszakemberek képzése, akik a legfontosabb hazai és nemzetközi sportpolitikai, gazdasági, sportjogi ismereteik birtokában a klasszikus protokoll előírásait ismerve képesek feladatkörükben elősegíteni intézményük, szakági sportszövetségük nemzetközi sportkapcsolatait mind az állami és a versenyszférában, így jól képzett, gyakorlati tudás birtokában álló szakmai utánpótlást jelentenek a sportszervezés világában.


A hallgató képessé válik:

 • a hazai és nemzetközi sportesemények protokoll feladatainak magas színvonalú elvégzésére,
 • nemzetközi sportesemények – Európa- és világbajnokságok előkészítésére, szervezésére és lebonyolítására,
 • sportági szakszövetségben nemzetközi kapcsolatok ápolására,
 • nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok elősegítésére,
 • magas szintű sportdelegációs programok szervezésére,
 • olimpiai protokoll-feladatok ellátására,
 • nemzetközi sportkonferenciák, kongresszusok szervezésére és lebonyolítására,
 • sportvezetői meetingek, szakmai értekezletek, megszervezésére és lebonyolítására,
 • sportrendezvényeket kísérő díszétkezések, turisztikai és kulturális programok szervezésére,
 • az aktív és passzív viselkedéskultúra-elemek, valamint alapvető protokoll ismeretek helyes alkalmazására,
 • a helyes és megfelelő színvonalú írásbeli és szóbeli kommunikáció alkalmazására, a szervezet/szövetség egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá külső partnerekkel történő megfelelő színvonalú kapcsolattartásra és ennek tükrében a kitűzött sportpolitikai célok elérésére

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Illem, etikett, protokoll alapismeretek
 • Konferencia és rendezvényszervezési alapismeretek
 • Tárgyalástechnika
 • Diplomáciatörténet, diplomáciai és állami protokoll
 • Hazai és nemzetközi sportszervezetek, a sportprotokoll alapjai
 • Hazai sportirányítás és sportjogi alapismeretek
 • Sportmarketing és –kommunikáció
 • Sportversenyek szervezése
 • Olimpiák szervezése, olimpiai protokoll
 • Sportpolitika és -diplomácia

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

A részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal (MA) valamint főiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt

 

A képzés helyszíne: Budapest

 

Oktatóink:

 

Érdeklődés:

tel.: (22) 543-451, (22) 543-475

fax: (22) 543-391

e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Jelentkezési határidő:

2017/18. tanév I. félévben induló képzésre: meghosszabbítva 2017. szeptember 15-ig!!Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

168.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 16.800,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002

Várható kezdési időpont: