Sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Sporttal is foglalkozó kommunikációs szakemberként választottam a sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere hiánypótló képzést, amely sokszorosan felülmúlta a várakozásaimat.

2017/18, R. R.
még több vélemény

 

A Kodolányi János Egyetem az Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ együttműködésével Sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere szakirányú továbbképzést indít.

 

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/287-1/2017


A
szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan sportszakemberek képzése, akik a legfontosabb hazai és nemzetközi sportpolitikai, gazdasági, sportjogi ismereteik birtokában a klasszikus protokoll előírásait ismerve képesek feladatkörükben elősegíteni intézményük, szakági sportszövetségük nemzetközi sportkapcsolatait mind az állami és a versenyszférában, így jól képzett, gyakorlati tudás birtokában álló szakmai utánpótlást jelentenek a sportszervezés világában.


A hallgató képessé válik:

 • a hazai és nemzetközi sportesemények protokoll feladatainak magas színvonalú elvégzésére,
 • nemzetközi sportesemények – Európa- és világbajnokságok előkészítésére, szervezésére és lebonyolítására,
 • sportági szakszövetségben nemzetközi kapcsolatok ápolására,
 • nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok elősegítésére,
 • magas szintű sportdelegációs programok szervezésére,
 • olimpiai protokoll-feladatok ellátására,
 • nemzetközi sportkonferenciák, kongresszusok szervezésére és lebonyolítására,
 • sportvezetői meetingek, szakmai értekezletek, megszervezésére és lebonyolítására,
 • sportrendezvényeket kísérő díszétkezések, turisztikai és kulturális programok szervezésére,
 • az aktív és passzív viselkedéskultúra-elemek, valamint alapvető protokoll ismeretek helyes alkalmazására,
 • a helyes és megfelelő színvonalú írásbeli és szóbeli kommunikáció alkalmazására, a szervezet/szövetség egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá külső partnerekkel történő megfelelő színvonalú kapcsolattartásra és ennek tükrében a kitűzött sportpolitikai célok elérésére

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Illem, etikett, protokoll alapismeretek
 • Konferencia és rendezvényszervezési alapismeretek
 • Tárgyalástechnika
 • Diplomáciatörténet, diplomáciai és állami protokoll
 • Hazai és nemzetközi sportszervezetek, a sportprotokoll alapjai
 • Hazai sportirányítás és sportjogi alapismeretek
 • Sportmarketing és -kommunikáció
 • Sportversenyek szervezése
 • Olimpiák szervezése, olimpiai protokoll
 • Sportpolitika és -diplomácia

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

ONLINE formában.


Részvétel feltétele:

A képzésben alapszakon (ideértve a főiskolai, illetve egyetemi szintű végzettséget is) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. 

A 33.000- Ft regisztrációs díj az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Oktatóink:

 

Érdeklődés:

név: Kovácsai Gabriella 

tel.: +36305495886

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
A képzés helyszíne: Budapest


Képzés kezdete: 2023/24. tanév I. félév: 2023. szeptember


Jelentkezési határidő: 2023/24. tanév I. félévben induló képzésre: 2023. szeptember 15.

 

Tervezett első oktatási nap: 2023. szeptember 23.


 

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Honlapon található on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat 
 • angol nyelvű betétlap is, ha van,
 • a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 1.Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása
 2.Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
 3.Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

330.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 33.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 33.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.