Szakirányú továbbképzés

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény
Mi is az a szakirányú továbbképzés?

A szakirányú továbbképzésre felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel lehet jelentkezni. A speciális ismereteket nyújtó képzés elvégzését oklevél tanúsítja. A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik az egyes képzéseknél található „A képzésben résztvevők köre” c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, az oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.
 
 
Miért érdemes szakirányú továbbképzésre járni?
  • mert a már meglévő elméleti tudásra és a szakmai tapasztalatokra épít,
  • mert a szakterületeken belül speciális, korszerű ismereteket kínál
  • mert alkalmazkodik a munkaerőpiac változásaihoz, elvárásaihoz,
  • mert vannak közöttük olyan képzések, amelyek az adott tevékenység gyakorlásához szükséges végzettséget biztosítják,
  • mert a 277/1997. XII.22. kormányrendelet értelmében a hétévenkénti pedagógus továbbképzési kötelezettség szakirányú továbbképzésben szerzett oklevéllel is teljesíthető.
 
Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak.

A jelentkezés és a képzés indítás határideje:
2017/18. tanév I. félévben induló képzésekre: 2017. augusztus 31.
 
A jelentkezés módja:

Az intézmény honlapján az egyes képzéseknél található online jelentkezési lap pontos kitöltésével és a regisztrációs díj átutalásával.

Figyelem!
A jelentkezést az első féléves képzési díj 10%-ának (regisztrációs díj) befizetésével tudjuk fogadni! A befizetett regisztrációs díjat a képzés első félévének tandíjába beszámítjuk. A képzésen való részvétel jelentkező által történő lemondása esetén a befizetett összeg bánatpénznek minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni.
Amennyiben viszont Ön legalább 60 nappal a képzés előtt mondja le jelentkezését, a befizetett regisztrációs díjat a banki költségek levonásával visszafizetjük Önnek. Ha részvételét a képzés előtt legalább 30 nappal mondja le, a befizetett regisztrációs díj 50%-át térítjük vissza a banki költségek levonásával.
Amennyiben a jelentkezési létszám nem éri el a tájékoztatóban közölt minimumot, a jelentkezőknek a befizetett regisztrációs díjat 100%-ban visszautaljuk.

Finanszírozási lehetőségként figyelmébe ajánljuk, hogy a szakirányú továbbképzéseinket a résztvevők diákhitelből is finanszírozhatják.

Az online jelentkezéskor a jelentkezési laphoz fel kell tölteni a meglévő oklevél másolatát, valamint a regisztrációs díj (képzési előleg) befizetéséről szóló bizonylatot!

 
A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002

A szakokra felvételi vizsga nincs, kivéve a Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács képzésen.


További információ: