Nyelvtanfolyamok

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény

Egyetemünkön a nyelvtanfolyami kínálatot:

elsősorban hallgatóink igényeihez próbáljuk igazítani, de örömmel várunk minden külső érdeklődőt is. A nyelvtanfolyamok időrendjét tekintve alkalmazkodunk azokhoz is, akik dolgoznak és csak a késő délutáni vagy esti órákban érnek rá, így az órák hétköznap 17.00 órától vannak. A pontos órarend minden esetben az egyes nyelvtanfolyamoknál megtalálható.

Fontos tudni, hogy a nyelvtanfolyamainkon tanultak hallgatóinkat bármely releváns nyelvvizsga letételére alkalmassá teszik, azonban külön figyelmet fordítunk arra, hogy aki a Kodolányi János Egyetem akkreditált nyelvvizsgáira szeretne felkészülni, legyen szó szaknyelvről vagy általános nyelvről, GAZDÁLKODÓ-ról vagy TÁRSALKODÓ-ról, kínálatunkban a vizsgaidőpontokhoz igazítva, az intenzív nyelvvizsga felkészítő tanfolyamokat megtalálja.

Nyelvi szintfelmérőnkkel

mindenkinek segítséget nyújtunk ahhoz, hogy felmérje nyelvtudását és a kapott eredménynek megfelelő tanfolyamra jelentkezzen. A szintfelmérés, a jelentkező, az oktató és az oktatásszervező számára egyaránt garantálja, hogy egységes nyelvtudású  csoport jön létre, akik hatékonyan dolgozhatnak a kitűzött célok elérésén.


Online próba vizsga

Speciális, online formában elérhető próbavizsga lehetőséget is kínálunk a TÁRSALKODÓ valamint a GAZDÁLKODÓ akkreditált nyelvvizsgákhoz, ahol mindenki az „éles” szituációhoz hasonló körülmények között kipróbálhatja magát.

ONLINE PRÓBAVIZSGA - társalkodó

ONLINE PRÓBAVIZSGA - GAZDÁLKODÓ

Oktatóink

Tapasztalt, módszertanilag messzemenőkig felkészült tanárok, akik mindent megtesznek azért, hogy a nyelvtanulást érdekessé, a vizsgára való felkészülést hatékonnyá tegyék. További információt itt olvashat.


Tanfolyami struktúránk

Alapfokú nyelvvizsgára felkészítő (A1-B1) 420 óra, tervezett nyelvek: angol, német. A tanfolyam hét modulból áll, a modulok külön választhatók:

 • 1-2. modul: Minimumszint (A1) 2*60 óra
 • 3-4. modul: Alapszint (A2) 2*60 óra
 • 5-6. modul: Küszöbszint (B1) 2*60 óra
 • 7. modul: Alapfokú (B1) komplex nyelvvizsgára felkészítő modul  60 óra

Alapfokú online próba nyelvvizsga: Társalkodó alapfok, angol, német

Alapfokú online próba nyelvvizsga: Gazdálkodó alapfok , angol, német

Középszint (B2) 240 óra, angol nyelvtanfolyam, német nyelvtanfolyam

A tanfolyam öt modulból áll, a modulok igény szerint az alábbiakból választható:

Középfokú online próba nyelvvizsga: Társalkodó középfok, angol, német

Középfokú online próba nyelvvizsga: Gazdálkodó középfok, angol, német

Haladószint (C1) 300 óra, angol nyelvtanfolyam, német nyelvtanfolyam

A tanfolyam öt modulból áll, a modulok igény szerint az alábbiakból választható:

 • 15-18. modul: Haladószint (C1) 4*60 óra
 • 19. modul: Felsőfok komplex nyelvvizsgára felkészítő (C1) 60 óra
  vagy
 • Gazdálkodó nyelvvizsgára: Felsőfok idegenforgalmi szaknyelvi vizsga felkészítő (C1) 60 óra
  vagy
 • Gazdálkodó nyelvvizsgára: Felsőfok üzleti szaknyelvi vizsga felkészítő (C1) 60 óra

Felsőfokú online próba nyelvvizsga Társalkodó felsőfok, angol, német

Felsőfokú online próba nyelvvizsga Gazdálkodó felsőfok, angol, német


A Kodolányi János Egyetem angol, német nyelvtanfolyamai engedélyezett képzések, ez alól kivételt képeznek a Gazdálkodó szaknyelvi nyelvvizsgára felkszítő moduljaink, melyek a felnőttképzési törvény hatályán kívül megvalósított képzések.


A jelentkezés határideje, módja:

Tekintettel a folyamatos indításra, a jelentkezés határideje képzésenként eltérő, ezért jelentkezni a kiválasztott képzéseknél feltüntetett jelentkezési határidőig lehet, az egyes képzéseknél található online jelentkezési lap pontos kitöltésével és a kért dokumentumok csatolásával.

Figyelem!
A képzésen való részvétel jelentkező által a jelentkezést követő 14 napon túl gyakorolt egyoldalú elállása esetére a felek kikötik, hogy a befizetett összeg bánatpénznek minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni.
A képzésről való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
Amennyiben a képzés a szervező által kerül lemondásra, így különösen amennyiben a jelentkezési feltételek között meghatározott minimális létszámot nem éri el a jelentkezők száma, a befizetett képzési díjat 100%-ban visszautaljuk!


A képzési díjat a következő bankszámlára kérjük utalni:

ERSTE Bank 11600006-00000000-38225444

Utaláskor a visszakereshetőség érdekében a közlemény rovatba kérjük a NYELVTANFOLYAM szót és vesszővel elválasztva a JELENTKEZŐ NEVÉT beírni. (Minta: NYELVTANFOLYAM, Kiss Dóra)

 

 

További információ:

Kapcsolattartó/szakfelelős: Józan Noémi

tel: (30) 746-5503

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

honlap: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/nyelvtanfolyamok