Nyelvtanfolyamok

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon jó volt egy olyan közösség részévé válni, amely az ország egészéből verbuválódott. A közösségbe a tanárainkat is beleértem, akik a tanítás során hihetetlen empátiával hangolódtak ránk. Valóban érdekelte őket a mi tapasztalati anyagunk, s erre megpróbáltak építeni is. Közösségformálás szempontjából Folmeg Márta óráit emelném ki. Segítő tanácsaival, módszertani ajánlásaival felvértezve maximális önállóságot adott számunkra, s hihetetlenül érdekes órákat dobtunk össze. Órán alkalmazott játékaival a csoportszintű kapcsolatteremtést indította el. Nagyon jó volt az, hogy prezentációs kiselőadásokat várt el tőlünk. Ez sokunknak az első ilyen szereplésünk volt. Darai tanár úr volt kezdeményezője annak, hogy közös e-mail felületünk legyen. Ezen keresztül aztán minden tanártól megkaptuk az óravázlatokat, ami nagyban segítette az anyag és a kötelező irodalom feldolgozását. A tananyaghoz inkább iránymutatásokat kaptunk, feldolgoznunk egyedül kellett. Az iránymutatások viszont jók voltak; a szemléletmódot, a vizsgálódás szempontjait jelölték ki. A pszichológiai és pedagógiai tárgyaknál nagyon jónak tartottam, hogy az erkölcsi fejlődésre koncentráló megközelítéseket gondoltuk újra végig tanáraink segítségével. A módszertani órákból többre lenne szükség. Ennek hogyanját viszont elképzelni sem tudom.(A módszertan a tanítási órákra is vonatkozik, meg a szakdolgozat módszertanára is.) Jó volt viszont, hogy mindegyik vizsgánk a továbbképzési napra, vagyis szombatra volt szervezve. Tetszett, hogy sokféle / változatos írásbeli feladatot/vizsgalehetőséget kaptunk. A záróvizsga szóbelije pedig formájával (és tételsorával tartalmilag is) méltó összegzője volt tanulmányainknak. Összegezve azt mondanám: jó tartalmú képzést állítottak össze. A tananyag és a tanári gárda oktatása szemléletformáló. Ezzel a képzéssel ,úgy érzem, gazdagodtam. Tanári pályám során hasznosítani fogom tudásom újabb elemeit.

Cseri Bogáta
még több vélemény

Egyetemünkön a nyelvtanfolyami kínálatot:

elsősorban hallgatóink igényeihez próbáljuk igazítani, de örömmel várunk minden külső érdeklődőt is. A nyelvtanfolyamok időrendjét tekintve alkalmazkodunk azokhoz is, akik dolgoznak és csak a késő délutáni vagy esti órákban érnek rá, így az órák hétköznap 17.00 órától vannak. A pontos órarend minden esetben az egyes nyelvtanfolyamoknál megtalálható.

Fontos tudni, hogy a nyelvtanfolyamainkon tanultak hallgatóinkat bármely releváns nyelvvizsga letételére alkalmassá teszik, azonban külön figyelmet fordítunk arra, hogy aki a Kodolányi János Egyetem akkreditált nyelvvizsgáira szeretne felkészülni, legyen szó szaknyelvről vagy általános nyelvről, GAZDÁLKODÓ-ról vagy TÁRSALKODÓ-ról, kínálatunkban a vizsgaidőpontokhoz igazítva, az intenzív nyelvvizsga felkészítő tanfolyamokat megtalálja.

Nyelvi szintfelmérőnkkel

mindenkinek segítséget nyújtunk ahhoz, hogy felmérje nyelvtudását és a kapott eredménynek megfelelő tanfolyamra jelentkezzen. A szintfelmérés, a jelentkező, az oktató és az oktatásszervező számára egyaránt garantálja, hogy egységes nyelvtudású  csoport jön létre, akik hatékonyan dolgozhatnak a kitűzött célok elérésén.


Online próba vizsga

Speciális, online formában elérhető próbavizsga lehetőséget is kínálunk a TÁRSALKODÓ valamint a GAZDÁLKODÓ akkreditált nyelvvizsgákhoz, ahol mindenki az „éles” szituációhoz hasonló körülmények között kipróbálhatja magát.

ONLINE PRÓBAVIZSGA - társalkodó

ONLINE PRÓBAVIZSGA - GAZDÁLKODÓ

Oktatóink

Tapasztalt, módszertanilag messzemenőkig felkészült tanárok, akik mindent megtesznek azért, hogy a nyelvtanulást érdekessé, a vizsgára való felkészülést hatékonnyá tegyék. További információt itt olvashat.


Tanfolyami struktúránk

Alapfokú nyelvvizsgára felkészítő (A1-B1) 420 óra, tervezett nyelvek: angol, német. A tanfolyam hét modulból áll, a modulok külön választhatók:

 • 1-2. modul: Minimumszint (A1) 2*60 óra
 • 3-4. modul: Alapszint (A2) 2*60 óra
 • 5-6. modul: Küszöbszint (B1) 2*60 óra
 • 7. modul: Alapfokú (B1) komplex nyelvvizsgára felkészítő modul  60 óra

Alapfokú online próba nyelvvizsga: Társalkodó alapfok, angol, német

Alapfokú online próba nyelvvizsga: Gazdálkodó alapfok , angol, német

Középszint (B2) 240 óra, angol nyelvtanfolyam, német nyelvtanfolyam

A tanfolyam öt modulból áll, a modulok igény szerint az alábbiakból választható:

Középfokú online próba nyelvvizsga: Társalkodó középfok, angol, német

Középfokú online próba nyelvvizsga: Gazdálkodó középfok, angol, német

Haladószint (C1) 300 óra, angol nyelvtanfolyam, német nyelvtanfolyam

A tanfolyam öt modulból áll, a modulok igény szerint az alábbiakból választható:

 • 15-18. modul: Haladószint (C1) 4*60 óra
 • 19. modul: Felsőfok komplex nyelvvizsgára felkészítő (C1) 60 óra
  vagy
 • Gazdálkodó nyelvvizsgára: Felsőfok idegenforgalmi szaknyelvi vizsga felkészítő (C1) 60 óra
  vagy
 • Gazdálkodó nyelvvizsgára: Felsőfok üzleti szaknyelvi vizsga felkészítő (C1) 60 óra

Felsőfokú online próba nyelvvizsga Társalkodó felsőfok, angol, német

Felsőfokú online próba nyelvvizsga Gazdálkodó felsőfok, angol, német


A Kodolányi János Egyetem angol, német nyelvtanfolyamai engedélyezett képzések, ez alól kivételt képeznek a Gazdálkodó szaknyelvi nyelvvizsgára felkszítő moduljaink, melyek a felnőttképzési törvény hatályán kívül megvalósított képzések.


A jelentkezés határideje, módja:

Tekintettel a folyamatos indításra, a jelentkezés határideje képzésenként eltérő, ezért jelentkezni a kiválasztott képzéseknél feltüntetett jelentkezési határidőig lehet, az egyes képzéseknél található online jelentkezési lap pontos kitöltésével és a kért dokumentumok csatolásával.

Figyelem!
A képzésen való részvétel jelentkező által történő lemondása esetén a befizetett összeg bánatpénznek minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni. A képzésről való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Amennyiben a képzés a szervező által kerül lemondásra pl. nem elégséges számú jelentkezés esetében, a befizetett képzési díjat 100%-ban visszautaljuk!


A képzési díjat a következő bankszámlára kérjük utalni:

ERSTE Bank 11600006-00000000-38225444

Utaláskor a visszakereshetőség érdekében a közlemény rovatba kérjük a NYELVTANFOLYAM szót és vesszővel elválasztva a JELENTKEZŐ NEVÉT beírni. (Minta: NYELVTANFOLYAM, Kiss Dóra)