Oktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Szívből ajánlom minden érdeklődőnek...

2015. március - Merkler-Szántó Judit
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1449-3/2021.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szakvizsgázott pedagógus (oktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés területen)


A képzési idő:
 • 4 félév, 120 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan digitálistananyag- és tartalomfejlesztő szakemberek képzése, akik az ötlettől a tananyag tervezésén, kivitelezésén, megvalósításán és értékelésén át az egész fejlesztési folyamatot képesek menedzselni. A képzés során a résztvevők megtapasztalhatják, hogy a tananyagfejlesztés neveléstudományi, pszichológiai és oktatástervezési alapokra építve hatékonyabb lehet, mintha a technológiai lehetőségekből indulnának ki. A külső partnerekkel támogatott, valós piaci környezet biztosítja a hallgatók számára a tananyagok e-learning keretében történő fejlesztéséhez szükséges, gyakorlatban megnyilvánuló (alkalmazható) hatékony, komplex tudásrendszer elsajátítását. A képzéstartalom független, bármilyen képzési ötletre, nevelési-oktatási területre, illetve életkorra alkalmazható – a megfelelő szakemberek bevonásával. Alkalmas továbbá kontakt, kevert vagy teljes távoktatási képzésben felhasználható digitális képzés kifejlesztésére való felkészítésre.


Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök

A Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés kötelező ismeretkör:

 • Általánosan alapozó ismeretek:
  Közigazgatási, tanügyigazgatás, európai uniós ismeretek; Vezetéselmélet, Tanügyigazgatási vezetési ismeretek; A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet; Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelési-oktatási intézményrendszerben;

 • Szakmai alapozó ismeretek:
  Az intézmény és környezete; A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága és a digitális oktatási kultúra összefüggései; A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; Egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás; A sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása

Választáson alapuló ismeretkörök:

 • Általánosan alapozó ismeretek:
  Az iskolakultúra kutatásának új eredményei; Minőségfejlesztés, minőségértékelés

 • Az oktatástervezés és a digitális tartalomfejlesztés neveléstudományi és oktatáslélektani alapjai:
  Oktatáselmélet; Tanuláselmélet és tanulásmódszertan; Oktatási tartalom- és tananyagfejlesztés; Oktatástervezés; Szakmódszertan-esettanulmányok

 • Szakmai alapozó ismeretek:
  A digitális kultúra lehetőségei az integráció, a szegregáció és a lemorzsolódás csökkentésének megoldásában; A digitális tananyagfejlesztés szerepe a differenciálásban, az adaptív iskolakultúra fejlesztésében; A formális és informális tanulási környezet az információs társadalomban

 • A digitális tartalomfejlesztés technológiai alapjai:
  Online technológiák alapismeretei; E-learning szabványok és e-learning rendszertan; Multimédia-fejlesztés, vizuális kultúra és tartalomfejlesztés; Szövegtan, formális és informális logika a tananyagfejlesztésben, tevékenységtervezés

 • A digitális tananyag és tartalomfejlesztés gyakorlata:
  Vizuális kommunikáció; Tananyagszerkesztés; Szerkesztő és lejátszó rendszerek, tanulásszervező keretrendszerek

 • Oktatástervezés és tananyagfejlesztés piaci környezetben:
  Tananyagfejlesztés projektmenedzsmentje; Értékesítés és terméktámogatás; Kézirat- és tananyagszerkesztés; Forgatókönyvírás és tartalomfejlesztés

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk? ONLINE formában

 • személyes konzultációk: félévente 4 alkalommal (szombatokon)
 • on-line konzultációk: hétköznap esténként

 

A képzés formája:

e-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással. A képzés portfólió típusú szakdolgozattal zárul, melynek tartalmi követelményei átfedésben vannak a pedagógus életpálya portfólió elemeivel, így mind a szakszolgálatoknál dolgozó, mind pedig az egyéb oktatási intézményekben dolgozó kollégák hasznosítani tudják az elkészített portfóliós dokumentumokat.

 

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei:
 • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
 • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
 • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
 • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
 • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
 • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló oktatási szakemberek (KLIK tankerület igazgató, iskolaigazgató, szakszolgálat igazgató) a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.
 • Portfóliós értékelési rendszer segítségével tanáraink a teljes képzési folyamatot értékelik
 
Beszámítás, a képzési idő lerövidítése:

Más szakirányú továbbképzési szakon végzett tantárgyak (min.70%-os) tartalmi egyezés alapján a képzésbe beszámíthatók, megfelelő számú tantárgyi beszámítással esetlegesen a képzési idő lerövidíthető.

 

Részvétel feltétele:

a) legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, konduktor, szakoktató vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő szakképzettség;
és
b) pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

 

Érdeklődés:

név: Kovácsai Gabriella

tel.: +36 30 549 58 86

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
A képzés helyszíne: Székesfehérvár, Budapest, Orosháza

Képzés kezdete: 2024/25. tanév I. félév: 2024. szeptember
 
Jelentkezési határidő: 2024/25. tanév I. félévben induló képzésre: 2024. augusztus 31.
 

Tervezett első oktatási nap: 2024. szeptember 28.Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevélmásolat, angol nyelvű betétlap is, ha van, 
  • 3 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat igazolása (a lentebbi, letölthető nyomatványon)
  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 1. Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása

 2. Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 3. Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

Minimális létszám: 15 fő

A képzés ára:

195.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 19.500,- Ft (képzési előleg)mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 19.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

Nyomtatvány: Pedagógus munkaviszony igazolásához

 

A képzés a teljes képzési idő alatt on-line formában történik, ezért oktatásszervezési szempontból minden jelentkezőnket budapesti képzési helyszínnel vesszük fel.


Várható kezdési időpont: