Lean menedzser szakirányú továbbképzés

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere képzés I. évfolyamának végzősei nevében köszönöm tanárainknak/oktatóinknak/mentorainknak/ és nyugodtan kijelenthetjük barátainknak azt a professzionális hozzáállást,amellyel minden oktatási nap alkalmával megerősítettek bennünket abban, hogy CSAK ÍGY ÉRDEMES művelni ezt a szakmát.

2017/18, B. R.
még több vélemény


A szakirányú továbbképzés megnevezése: Lean menedzser szakirányú továbbképzés


A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Lean menedzser

 

A képzési terület:

műszaki

 

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

Elsajátítandó kompetenciák:

 • gyakorlatorientált feladatelemzés,
 • rendszerszemléletű problémamegoldás,
 • gyártási folyamatok racionalizálása,
 • Lean rendszer kialakításánál szakértői közreműködés,
 • Lean rendszer bevezetése, működtetése.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Megszerezhető tudáselemek:

  • gyártási folyamatok racionalizálás
  • folyamatos fejlesztés,
 • a veszteségcsökkentés módszereinek alkalmazása,
 • a Lean filozófia elsajátítása,
 • Lean rendszerek kiépítése és működtetése.

 

Megszerezhető ismeretek:

 • menedzsment ismeretek,
 • Lean menedzsment eszközei és módszerei,
 • a minőségfejlesztés gyakorlatai,
 • karbantartás-menedzsment,
 • teljesítménymérés és vállalatértékelés.  

 

Személyes adottságok:

Elemző képesség, problémamegoldás, rendszerszemlélet, kommunikáció, innováció, a gyártás, illetve az ahhoz kapcsolódó folyamatok racionalizálása, megfelelve a piaci versenyhelyzetnek, a veszteségcsökkentés módszereinek alkalmazása.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók képesek:

 • önállóan egy adott szervezeti egységnél a Lean módszerek alkalmazásával racionalizálni a gyártást, illetve az ahhoz kapcsolódó folyamatok összességét,
 • önálló tanácsadói tevékenység végzésére,
 • a folyamatos fejlesztés és a veszteségcsökkentés módszereinek alkalmazására.

 

A hallgató a megszerzett szakképzettséggel alkalmas lesz gyártási és szolgáltatási folyamatok optimalizálására, a folyamatok hatékonyságának javítására, veszteségek feltárására. A megszerzett tudást hasznosíthatják gazdálkodó szervezetek és szolgáltatók egyaránt. A Lean szemlélet kialakítása nélkülözhetetlen gyártóknál, kivitelezőknél, kórházakban, önkormányzatoknál egyaránt.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények
 

Részvétel feltétele:

Műszaki, gazdaságtudományok, természettudomány, informatika, agrár, bölcsészettudomány, hitéleti, művészet, orvos- és egészségtudomány vagy társadalomtudomány képzési területek valamelyikén alapképzésben szerzett oklevél és nem mérnöki szakképzettség.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.

 

Érdeklődés:

név: Kovácsai Gabriella 

tel.: +36-30-5495-886

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

 

A képzés helyszíne: Budapest, Székesfehérvár

 

Képzés kezdete: 2023/24. tanév II. keresztfélév: 2024. február

 

Jelentkezési határidő: 2023/24. tanév II. keresztfélévben induló képzésre: 2024. január 31.

 

Tervezett első oktatási nap: 2024. február 24

 


JELENTKEZÉS MÓDJA: 

Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat 
 • angol nyelvű betétlap (2005. januártól kiadott oklevelek esetében)
 • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.


Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 1.Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása
 2.Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
 3.Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

Minimális létszám: 10 fő

A képzés ára:

300.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 30.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 300.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

Várható kezdési időpont: