Játékpedagógia és szabadidő-szervező

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Örülök, hogy a Kodolányi János Főiskolára esett a választásom, amikor eldöntöttem, hogy a munkámhoz szükséges ismereteimet tanulással bővítsem. Ebben nagy segítségemre volt Marton Márta felnőttképzési programfelelős, amikor az iskolában rejlő lehetőségekről, az óraadó tanárok szakmai elismertségéről, az iskolai életről beszélgettünk. A bátorító és meggyőző szavak után döntöttem úgy, hogy érdemes a szabadidő szervező és játékpedagógia szakra jelentkeznem. Nem csalódtam, hiszen, a választott szak tanmenete nem csak az elméleti modellek megismerését, megértését segítette elő, hanem egyfajta gyakorlati szemléletet is biztosított a szabadidő helyes eltöltésének szervezéséhez, amit munkám során nap, mint nap használni tudok. Tanáraink nemzetközileg is elismert szakemberekből állnak, akik nemcsak lexikális, hanem a gyakorlatban megszerzett tudásukat is átadják. A magas szakmai színvonal, a gyakorlatra fektetett hangsúly, valamint a hallgatóbarát hozzáállás még tovább fokozták bennem azt az érzést, hogy jól választottam. Csoporttársaimmal, tanáraimmal sikerült jó viszonyt kialakítanom, sőt mivel hasonló területen dolgozunk már szakmai kapcsolatok is születtek. Remélem, ezen ismeretségek sokáig tartanak és a jövőben kölcsönösen tudjuk segíteni egymást azzal a tudással, amit itt szereztünk. Bíztatok mindenkit, hogy ebben az intézményben töltse főiskolás éveit és szerezze meg itt diplomáját!

Toldi Lászlóné Tünde
még több vélemény
Csak pedagógusoknak:
Pedagógus szakvizsga ráépíthető +2 félévvelNyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1772-2/2009.
Indítási engedély száma:
OH-FHF/30-4/2009.; OH-FHF/30-5/2009.; OH-FHF/30-6/2009.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
Szabadidő-szervező játékpedagógus

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

Olyan pedagógusok, 6-14 éves korú gyerekekkel foglalkozó szakemberek, kollégiumokban dolgozó nevelőtanárok, idősek otthonában alkalmazott szociálpedagógusok, speciális nevelési problémákkal küzdő fiatalokkal foglalkozó szociális munkások képzése, akik képesek lesznek saját munkaköri feladataik ellátása során a játékpedagógia eszközeivel a konfliktusok megelőzésére, kezelésére, feszültségoldásra, az együttműködési képesség fejlesztésére, az önismeret formálására.

A szabadidő-pedagógiai alapműveltség birtokában képesek lesznek élményszerű szabadidős tevékenységeket, programokat tervezni, szervezni és irányítani, amely pozitívan hat a személyiségfejlesztésre, a magatartáskultúrára. A képzés közvetve elősegíti a tanulók, illetve a programban résztvevők kommunikációs, esztétikai nevelését, kreatív személyiségének fejlődését.

A szabadidő-szervező játékpedagógus olyan szakember, aki tapasztalatok alapján szerzett élményekhez kapcsolódó pedagógiai módszerekkel, megfelelő pszichológiai ismeretekkel, problémák, nevelési helyzetek sikeres megoldásának jártasságával, kellő alkotóerővel rendelkezik. Ennek birtokában alakíthatja, formálhatja a csoportokat, fejleszti a közösségeket.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök

Szakterületi ismeretek:

 • Játékpedagógia
 • Konfliktuspedagógiai ismeretek
 • A személyiségfejlesztés pszichológiai háttere
 • A közösség rejtett hálózata; Szabadidő-pedagógia.

Gyakorlati ismeretek:

 • Játékok megismerése tréningek keretében, tapasztalatok elemzése, értékelése, szóban és írásban;
 • Szakmai gyakorlat: Játékdélutánok szervezése, lebonyolítása; Csoportdinamikai változások elemzése;
 • Hospitálás: szabadidős foglalkozások pedagógiai, pszichológiai elemzése;
 • Szakmai gyakorlat: Önállóan szervezett szabadidős foglalkozások bemutatása, elemzése; Szabadidős programokhoz megfelelő projekt és reklámterv készítése.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk ONLINE, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.


Résztvétel feltétele:

Tanító, óvodapedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás, andragógus, művelődésszervező és más alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben szerzett pedagógus oklevél.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.

 

Érdeklődés:

név: Kovácsai Gabriella

tel.: +36 30 549 58 86

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

A képzés helyszíne: Budapest

Képzés kezdete: 2024/25. tanév I. félév: 2024. szeptember
 
Jelentkezési határidő: 2024/25. tanév I. félévben induló képzésre: 2024. augusztus 31.
 

Tervezett első oktatási nap: 2024. szeptember 28.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat 
 • angol nyelvű betétlap is, ha van,
 • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.
 
Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 1.Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása
 2.Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
 3.Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

Egyéb információk:

A képzésre a Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (OH-FRKP/1389-7/2007.) ráépíthető, ebben az esetben a szakvizsga 2 félév alatt megszerezhető.

 

Minimális létszám: 15 fő

A képzés ára:

195.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 19.500,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk :
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 19.500,- Ft

A „Közlemény” rovatba kérjük, a saját nevét írja be.

 

Várható kezdési időpont: