Turisztikai vállalkozás menedzsment

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Gyakorlatias, rengeteg ötletet, javaslatot kaptunk. Kiváló előadó, nagyon jó légkörben eltöltött előadás, beszélgetés volt.

Péterfalvi Lajos
még több vélemény

 Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1396-2/2009.
Indítási engedély száma: OH-FHF/1396-5/2009.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: turisztikai vállalkozás menedzser

 

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A szakirányú továbbképzési szak képzése során a hallgatók megismerik és megértik a hazai és nemzetközi turizmus, valamint a turisztikai szuprastruktúra elemeit alkotó turisztikai, elszállásolási és vendéglátó vállalkozások keresletét és kínálatát alkotó és az ezeket befolyásoló tényezőket. Képesek lesznek felismerni és sikeresen kezelni az üzemeltetést megelőző és a menedzselés során felmerülő kockázati tényezőket. A képzés tantárgyainak és ezek témaköreinek feldolgozása azoknak a kompetenciáknak a fejlesztését szolgálja, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi turisztikai, szálloda- és vendéglátó-ipari szektor szereplőinek összehangolt érdekeit szolgáló szervezet menedzselését. Ideértve a logikus gondolkodás által vezérelt gyakorlatias feladatértelmezést és az ennek megfelelő munkaszervezést, az együttműködést és a kompromisszumkészséget, a döntési és felelősségvállalási képességet, kiegészítve a sikerorientáltságon alapuló tervezési képességgel.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:

Turisztikai alapismeretek, Európai turizmus, Turisztikai vállalkozási gyakorlat, Elszállásolási ismeretek, Turizmusmarketing, Szállodamenedzsment és szervezés, Vendéglátó ismeretek, Turizmusföldrajz, Utazásközvetítés és utazási irodai menedzsment, Turizmus informatika, Választható ismeretek: Vállalati arculattervezés, Turisztikai vállalkozások minőségbiztosítása

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

Az on-line konzultációkra hétköznap esténként, a személyes konzultációkra félévente 2 alkalommal (szombatokon) kerül sor.

 

A képzés formája:

e-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással.

 

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei:
  • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
  • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
  • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
  • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
  • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
  • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló szakemberek a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.

 

Részvétel feltétele:

A képzésben bármely területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzés helyszíne: Budapest

 

Kapcsolattartó: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-451

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2019/20. tanév II. keresztfélévben induló képzésre: 2020. február 02.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat

regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2019/20. tanév II. keresztfélév: 2020. február

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várják, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják. Valamint 15.500.- Ft térítési díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 15.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: