Turisztikai vállalkozás menedzsment

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak elvégzése a harmadik diplomám megszerzését jelentette. A képzésen korszerű, innovatív és a szakmai fejlődésem elősegítéséhez szükséges tárgyakat tanulhattam, olyan széleskörű tudással rendelkező oktatóktól, akik helikopter szemléletű látásmódjukkal hozzájárultak tudásom sokrétű gyarapodásához. A képzés során olyan hasznos tudás-csomagot és sajátos szemléletmódot kaptam, amely megkönnyíti a pedagógus portfólióm elkészítését. Ezért is gondolom, hogy a pedagógus életpálya modellbe a megszerzett tudás és végzettség jól illeszkedik.

Molnárné Magócs Noémi
még több vélemény

 Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1396-2/2009.
Indítási engedély száma: OH-FHF/1396-5/2009.


A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Turisztikai vállalkozás menedzser

 

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A szakirányú továbbképzési szak képzése során a hallgatók megismerik és megértik a hazai és nemzetközi turizmus, valamint a turisztikai szuprastruktúra elemeit alkotó turisztikai, elszállásolási és vendéglátó vállalkozások keresletét és kínálatát alkotó és az ezeket befolyásoló tényezőket. Képesek lesznek felismerni és sikeresen kezelni az üzemeltetést megelőző és a menedzselés során felmerülő kockázati tényezőket. A képzés tantárgyainak és ezek témaköreinek feldolgozása azoknak a kompetenciáknak a fejlesztését szolgálja, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi turisztikai, szálloda- és vendéglátó-ipari szektor szereplőinek összehangolt érdekeit szolgáló szervezet menedzselését. Ideértve a logikus gondolkodás által vezérelt gyakorlatias feladatértelmezést és az ennek megfelelő munkaszervezést, az együttműködést és a kompromisszumkészséget, a döntési és felelősségvállalási képességet, kiegészítve a sikerorientáltságon alapuló tervezési képességgel.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:

Turisztikai alapismeretek, Európai turizmus, Turisztikai vállalkozási gyakorlat, Elszállásolási ismeretek, Turizmusmarketing, Szállodamenedzsment és szervezés, Vendéglátó ismeretek, Turizmusföldrajz, Utazásközvetítés és utazási irodai menedzsment, Turizmus informatika, Választható ismeretek: Vállalati arculattervezés, Turisztikai vállalkozások minőségbiztosítása

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

Az on-line konzultációkra hétköznap esténként, a személyes konzultációkra félévente 2 alkalommal (szombatokon) kerül sor.

 

A képzés formája:

e-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással.

 

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei:
  • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
  • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
  • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
  • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
  • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
  • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló szakemberek a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.

 

A képzésben résztvevők köre:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele az eredményes záróvizsga, továbbá középfokú "C" típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány megléte.

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik "A képzésben résztvevők köre" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni is tudják.

 

A képzés helyszíne: Budapest

 

Érdeklődés:

tel.: (22) 543-451

fax: (22) 543-391

e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2017/18. tanév I. félévben induló képzésre: meghosszabbítva 2017. szeptember 17-ig!!


Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002