Turisztikai vállalkozás menedzsment

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Jómagam a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanítok alsóban magyar és éneket. Munkahelyem – mint referenciaintézmény – a jógyakorlatok színtere és tárháza: kezdő- és gyakorló pedagógusként az állandó tanulás és ismeretszerzés helye. A kidolgozott folyamatok biztosítják a minőségi rendszerszemléletet. Ez sajnos sok helyen hiányzik. Nem véletlenül választottam a Kodolányi Főiskolán a Minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára való felkészítést: a mai magyar oktatási rendszer gyenge pontja a minőség folyamatos biztosítása és a minőség tudatos irányítása, vagyis a minőségirányítás. Itt, a Kodolányin megismerkedhettünk többféle minőségirányítási rendszerrel elméleti szinten. Ami az oktatók szakmai kvalitását mutatja, hogy nemcsak csoporttársaink által bemutatott helyi minőségértékeléssel találkozhattunk, hanem egy csoportos szakmai gyakorlat keretében Szolnok város intézménykomplexumának gyakorlati minőségirányításával is megismerkedhettünk.

Fux István
még több vélemény

 Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1396-2/2009.
Indítási engedély száma: OH-FHF/1396-5/2009.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: turisztikai vállalkozás menedzser

 

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A szakirányú továbbképzési szak képzése során a hallgatók megismerik és megértik a hazai és nemzetközi turizmus, valamint a turisztikai szuprastruktúra elemeit alkotó turisztikai, elszállásolási és vendéglátó vállalkozások keresletét és kínálatát alkotó és az ezeket befolyásoló tényezőket. Képesek lesznek felismerni és sikeresen kezelni az üzemeltetést megelőző és a menedzselés során felmerülő kockázati tényezőket. A képzés tantárgyainak és ezek témaköreinek feldolgozása azoknak a kompetenciáknak a fejlesztését szolgálja, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi turisztikai, szálloda- és vendéglátó-ipari szektor szereplőinek összehangolt érdekeit szolgáló szervezet menedzselését. Ideértve a logikus gondolkodás által vezérelt gyakorlatias feladatértelmezést és az ennek megfelelő munkaszervezést, az együttműködést és a kompromisszumkészséget, a döntési és felelősségvállalási képességet, kiegészítve a sikerorientáltságon alapuló tervezési képességgel.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:

Turisztikai alapismeretek, Európai turizmus, Turisztikai vállalkozási gyakorlat, Elszállásolási ismeretek, Turizmusmarketing, Szállodamenedzsment és szervezés, Vendéglátó ismeretek, Turizmusföldrajz, Utazásközvetítés és utazási irodai menedzsment, Turizmus informatika, Választható ismeretek: Vállalati arculattervezés, Turisztikai vállalkozások minőségbiztosítása

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

Az on-line konzultációkra hétköznap esténként, a személyes konzultációkra félévente 2 alkalommal (szombatokon) kerül sor.

 

A képzés formája:

e-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással.

 

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei:
  • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
  • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
  • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
  • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
  • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
  • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló szakemberek a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.

 

Részvétel feltétele:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.

 

A képzés helyszíne: Budapest

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-451

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu,

honlap: http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2017/18. tanév II. keresztfélévben induló képzésre: 2018. január 31.

2018/19. tanév I. félévben induló képzésre: 2018. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja:
honlapról letölthető jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, valamint a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2017/18. tanév II. keresztfélév: 2018. február 24.
2018/19. tanév I. félév: 2018. szeptember 29.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várják, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják. Valamint 15.500.- Ft térítési díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002

Várható kezdési időpont: