Digitális helytörténetírás

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A szakmai munka mellett jó hangulat és fesztelen barátságos légkör, felüdülés volt minden alkalom.

2015. március - Pallai Petra
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1727-3/2021.
 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Digitális helytörténetíró szakember

 

A képzési idő:

2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja

A hallgatók képessé válnak a helytörténeti és a térség, régió történelmi, gazdasági, valamint kultúrtörténeti folyamatainak értékelésére, tanulságok levonására és a múlt történelmi és gazdasági, valamint kultúrtörténeti folyamatainak, jelenségeinek és személyiségeinek önálló elemzésére, digitális megjelenítésére.

A cél olyan szakemberek képzése, akik közgyűjteményi és online adatbázis ismereteik birtokában képesek a különböző közgyűjteményi típusok online adatbázisaiban kutató, feldolgozó és rendszerező munkát végezni. Felkészültek a modern információs adatbázisokban történő kutatómunkára, az adatok gyűjtésére, rendszerezésére és feldolgozására. Képesek a közösségi adatbázis platform szerű alkalmazására és menedzselésére, adatbázisok kezelésére.

A gyakorlat orientált kurzus, bevezeti a hallgatókat a digitális történetírás és helytörténetírás közös csomópontjaiba. A digitális környezet, mint a 'social media', blogok, kiállítások, digitális gyűjtemények, archívumok, és mobil applikációk megváltoztatják a történészek és a nagyközönség egymás közötti interakcióit. Ez a kurzus bevezetés a digitális történetírás elméletébe, módszereibe és a köztörténetírásba, beleértve a digitális kiállítások tervezését, digitális gyűjtemények leírását és publikálását, mobil számítástechnikát, közös felelősségvállalást, és a lokális történet értékelésének módszereit. A hallgató megismeri a helytörténetet egy digitális történeti projekt keretében. A munka egy platformon történik, ami lehetővé teszi számukra, hogy térbe ágyazott kiállításokat készítsenek, építsenek összhangban a térség fizikai „dokumentumaival”. A hallgató a kurzus elvégzése után a digitális történetírás módszereit használva, megérti a történelmi folyamatokat. Képessé válik, hogy egy adott témában digitális kiállítási kiállítást hozzon létre.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

A képzés helyszíne: Budapest

 

Részvétel feltétele:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

 

Szakfelelős:Dr. Csurgai Horváth József PhD. főiskolai tanár

cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

email: netatanszek@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Képzés kezdete: 2022/23. tanév I. félév: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő: 2022/23. tanév I. félévben induló képzésre: 2022. augusztus 31.

Tervezett első oktatási nap: 2022. szeptember 24.


Jelentkezés módja:
Honlapon található on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
  • oklevélmásolat
  • angol nyelvű betétlap is, ha van,
  • a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 1.Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása
 2.Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
 3.Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

A 19.500- Ft regisztrációs díj az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 10 fő

A képzés ára:

195.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 19.500,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 19.500,- Ft

A „Közlemény” rovatba kérjük, a saját nevét írja be.

 

Várható kezdési időpont: