Pedagógus szakvizsga

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak elvégzése a harmadik diplomám megszerzését jelentette. A képzésen korszerű, innovatív és a szakmai fejlődésem elősegítéséhez szükséges tárgyakat tanulhattam, olyan széleskörű tudással rendelkező oktatóktól, akik helikopter szemléletű látásmódjukkal hozzájárultak tudásom sokrétű gyarapodásához. A képzés során olyan hasznos tudás-csomagot és sajátos szemléletmódot kaptam, amely megkönnyíti a pedagógus portfólióm elkészítését. Ezért is gondolom, hogy a pedagógus életpálya modellbe a megszerzett tudás és végzettség jól illeszkedik.

Molnárné Magócs Noémi
még több vélemény

 

Újdonság

Inkluzív nevelés tanára mesterszakra, a Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus valamint a Mentálhigiéniai prevenció specialista a Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (OH-FRKP/1389-7/2007.) ráépíthető, ebben az esetben a szakvizsga 2 félév alatt megszerezhető.

 • Rugalmas egyénre szabott tanulás, e-learning alapú távoktatás,
 • Félévente 4 konzultációs nap (szombatok), 2 helyszínen,
 • Képzés zárása portfólióval, melynek elemei a pedagógus portfólióba illeszthetők,
 • Részletfizetés kérhető.


Nyilvántartásba vételi szám:
OH-FRKP/1389-7/2007.
Indítási engedély száma: OH-FHF/1727-4/2009.

A többször módosított 1993. évi LXXIX. A közoktatásról szóló törvény 17. §-ában szabályozott szakvizsga teljesítésére.


A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Szakvizsgázott pedagógus

A képzési idő: 4 félév, 120 kredit

 

Mire jó, mire jogosít fel a képzés és a szerezhető végzettség a munkaerőpiacon?

A továbbképzésben résztvevők a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alapján képesek az intézményi feladatok szervezésére, pedagógiai folyamattervezésre, együttműködésre a pedagógus kollégákkal, szülőkkel, az oktatásirányítás különböző szintjeivel.

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása.

A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben. Megismerik az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozó legfontosabb alapelveket. Felkészülnek a gyermekek/tanulók egyéni sajátosságait figyelembe vevő szeméyiségformálás elméletére, módszereire.

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:

Kötelező ismeretkör:

 • Közigazgatási vezetési ismeretek
 • A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet
 • A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
 • Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
 • Speciális nevelési feladatok

Választáson alapuló tanulmányterületek:

 

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

 

Mikor vannak a konzultációk?

Az on-line konzultációkra hétköznap esténként, a személyes konzultációkra félévente 4 alkalommal (szombatokon) kerül sor

A képzés formája:

e-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással. A képzés portfólió típusú szakdolgozattal zárul, melynek tartalmi követelményei átfedésben vannak a pedagógus életpálya portfólió elemeivel, így mind a szakszolgálatoknál dolgozó, mind pedig az egyéb oktatási intézményekben dolgozó kollégák hasznosítani tudják az elkészített portfóliós dokumentumokat.

 

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei:
 • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
 • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
 • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
 • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
 • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
 • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló oktatási szakemberek (KLIK tankerület igazgató, iskolaigazgató, szakszolgálat igazgató) a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.
 • Portfóliós értékelési rendszer segítségével tanáraink a teljes képzési folyamatot értékelik.

A részvétel feltétele:

Felsőfokú végzettség

a.) Alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések):

 • tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus

b.) Tanári oklevél

c.) továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "A részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni is tudják.

A képzés helyszíne: Budapest, Székesfehérvár

 

Érdeklődés:

tel.: (22) 543-475

fax.: (22) 543-391

e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu


Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Jelentkezési határidő:

2017/18. tanév I. félévben induló képzésre: meghosszabbítva 2017. szeptember 17-ig!!


Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat, és igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 év munkaviszonyról.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

 

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002