Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol, német)

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nekem mégis abban segített a legtöbbet, hogy önbizalmat kaptam, és megismerhettem olyan technikákat, melyek előtte nem voltak birtokomban.

2014. december - Zsengellérné Nagy Izabella
még több vélemény
A szakfordító-képzésben résztvevő diákok elhelyezkedését a fordit.hu fordítói közösség segíti.

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1032-5/2008.
Indítási engedély száma: OH-FHF/1032-9/2008.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

 

A képzésen végzett hallgatók:

A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 14. § 8. bekezdése alapján a szakfordító képzés befejezéseként kiállított oklevél, illetve képesítő bizonyítvány - a tanult nyelv szempontjából - államilag elismert, szaknyelvi, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

 

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A képzés célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek magas szintű, kulturált és iskolázott idegennyelv-tudással; kifogástalan anyanyelvismerettel; megfelelő interkulturális ismeretekkel; a szükséges szakfordítói készségekkel; képességekkel, jártassággal, és a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlattal; valamint olyan számítástechnikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik őket fordítást segítő eszközök használatára. A végzettség birtokában a hallgatók képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; gördülékenyen képesek eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; képesek olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; képesek megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; és a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására.

A Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szak hallgatói a KJE és a Kilgray Kft. együttműködésének köszönhetően egy évig ingyenesen használhatják saját számítógépükön az egyik legismertebb, a mindennapi munkában nélkülözhetetlen MemoQ Translator Pro fordítástámogató szoftvert, melyet az egyéves licenc lejárta után kedvezményes áron meg is vásárolhatnak.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
  • Nyelvi tantárgycsoport: Szaknyelvi terminológia.
  • Fordítási tantárgycsoport:  Bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába, A fordítás számítógépes segédeszközei (Trados és a memoQ fordítástámogató rendszerek segítségével), Szakfordítás  idegen nyelvről magyarra, magyarról idegen nyelvre (jog és gazdaság),
  • Kiegészítő ismeretek: Magyar nyelv és kontrollszerkesztés, Eu-tanulmányok, Jogi és gazdasági alapismeretek, Kontrasztív országismeret

Választható nyelvek: magyar-angol, magyar-német

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A képzés konzultációit személyes és online formában szervezzük, lehetőség szerint szombati napokon, de esetenként előfordulhat, hogy péntek délután 14 órától is lehetnek órák. Összesen 90 tanóra/félév.

 

Részvétel feltétele:

Felsőfokú végzettség:
   a) alapképzésben szerzett diploma (BA, BSC),
          vagy
   b) régi típusú főiskolai szintű végzettség és szakképzettség.

 

Egyéb információk:

Választható nyelvek: magyar-angol, magyar-német. A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.

 

Orientációs kompetenciafelmérés és tanácsadás
A társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzési szakos hallgatók bemeneti kompetenciáinak mérése angol/német nyelvről magyar nyelvre és magyar nyelvről angol/német nyelvre irányokban, zárthelyi dolgozat formájában várhatóan a jelentkezési határidő lejárta után lesz. A pontos időpontot emailben megküldjük regisztrált hallgatóinknak.
Orientációs kompetenciafelmérés és tanácsadás leírása (letölthető)

 

Érdeklődés:

név: Kovácsai Gabriella

tel.: +36 30 549 58 86

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
A képzés helyszíne: Budapest

Képzés kezdete: 2024/25. tanév I. félév: 2024. szeptember
 
Jelentkezési határidő: 2024/25. tanév I. félévben induló képzésre: 2024. augusztus 31.
 

Tervezett első oktatási nap: 2024. szeptember 28.

 

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
  • oklevélmásolat (angol nyelvű betétlap is, ha van)

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, a fentieken kívül az alábbi dokumentumok csatolása is szükséges:

1. Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása

2. Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

3. Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán  talál.

  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Minimális létszám: 12 fő

Maximális létszám: 20 fő

A képzés ára:

220.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 22.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 22.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.


Várható kezdési időpont: