Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol, német)

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Több évig dolgoztam külföldön különböző gazdasági területen, amelynek köszönhetően anyanyelvi szintű nyelvtudásra tettem szert. Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozom, mint protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakreferens. Munkám során gazdaságstratégiai témában levelezek és fordítok háttéranyagokat. A gazdasági és társadalomtudományi szakfordító képzést munkámból kifolyólag igen hasznosnak tartom, mert a képzés során nagy hangsúlyt fektettünk a sajátos fordítói problémák megismerésére, amelyekkel nap mint nap szembesülünk szakmai anyagok fordítása alkalmával. A magasan képzett oktatók az órákon gyakorlatban tanítottak a nyelvtani és stilisztikai dilemmák megoldására; számos szakterület terminológiájával ismertettek meg bennünket a célnyelvre történő fordítások során. Kezdő és gyakorló fordítók számára egyaránt csak ajánlani tudom a képzést.

Hossó Nikoletta
még több vélemény
A szakfordító-képzésben résztvevő diákok elhelyezkedését a fordit.hu fordítói közösség segíti.

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1032-5/2008.
Indítási engedély száma: OH-FHF/1032-9/2008.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

 

A képzésen végzett hallgatók:

A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 14. § 8. bekezdése alapján a szakfordító képzés befejezéseként kiállított oklevél, illetve képesítő bizonyítvány - a tanult nyelv szempontjából - államilag elismert, szaknyelvi, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

 

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A képzés célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek magas szintű, kulturált és iskolázott idegennyelv-tudással; kifogástalan anyanyelvismerettel; megfelelő interkulturális ismeretekkel; a szükséges szakfordítói készségekkel; képességekkel, jártassággal, és a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlattal; valamint olyan számítástechnikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik őket fordítást segítő eszközök használatára. A végzettség birtokában a hallgatók képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; gördülékenyen képesek eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; képesek olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; képesek megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; és a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására.

A Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szak hallgatói a KJE és a Kilgray Kft. együttműködésének köszönhetően egy évig ingyenesen használhatják saját számítógépükön az egyik legismertebb, a mindennapi munkában nélkülözhetetlen MemoQ Translator Pro fordítástámogató szoftvert, melyet az egyéves licenc lejárta után kedvezményes áron meg is vásárolhatnak.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
  • Nyelvi tantárgycsoport: Nyelv - és stílus-gyakorlat idegen nyelven, Szaknyelvi terminológia.
  • Szakfordítás:  Bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába, A fordítás számítógépes segédeszközei (Trados és a memoQ fordítástámogató rendszerek segítségével), Szakfordítás  idegen nyelvről magyarra, magyarról idegen nyelvre (jog és gazdaság),
  • Kiegészítő ismeretek: Magyar nyelv és kontrollszerkesztés, Eu-tanulmányok, Jogi és gazdasági alapismeretek, Kontrasztív országismeret

Választható nyelvek: magyar-angol

                                     magyar-német

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

 

Részvétel feltétele:

Felsőfokú végzettség:
   a) alapképzésben szerzett diploma (BA, BSC),
          vagy
   b) régi típusú főiskolai szintű végzettség és szakképzettség.

 

A képzés helyszíne: Budapest

 

Kapcsolattartó: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel: (22) 543-451 helyett átmenetileg E-MAIL-ben

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2020/21. tanév II. keresztfélévben induló képzésre: 2021. január 31.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
  • oklevélmásolat
  • angol nyelvű betétlap is, ha van,
  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2020/21. tanév II. keresztfélév: 2021. február
 
Egyéb információk:

Választható nyelvek: magyar-angol, magyar-német. A képzésre azok jelentkezését is várják, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják. Valamint 15.500.- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 15.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: