GAZDÁLKODÓ szaknyelvi vizsgafelkészítő (B2)

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon jó volt egy olyan közösség részévé válni, amely az ország egészéből verbuválódott. A közösségbe a tanárainkat is beleértem, akik a tanítás során hihetetlen empátiával hangolódtak ránk. Valóban érdekelte őket a mi tapasztalati anyagunk, s erre megpróbáltak építeni is. Közösségformálás szempontjából Folmeg Márta óráit emelném ki. Segítő tanácsaival, módszertani ajánlásaival felvértezve maximális önállóságot adott számunkra, s hihetetlenül érdekes órákat dobtunk össze. Órán alkalmazott játékaival a csoportszintű kapcsolatteremtést indította el. Nagyon jó volt az, hogy prezentációs kiselőadásokat várt el tőlünk. Ez sokunknak az első ilyen szereplésünk volt. Darai tanár úr volt kezdeményezője annak, hogy közös e-mail felületünk legyen. Ezen keresztül aztán minden tanártól megkaptuk az óravázlatokat, ami nagyban segítette az anyag és a kötelező irodalom feldolgozását. A tananyaghoz inkább iránymutatásokat kaptunk, feldolgoznunk egyedül kellett. Az iránymutatások viszont jók voltak; a szemléletmódot, a vizsgálódás szempontjait jelölték ki. A pszichológiai és pedagógiai tárgyaknál nagyon jónak tartottam, hogy az erkölcsi fejlődésre koncentráló megközelítéseket gondoltuk újra végig tanáraink segítségével. A módszertani órákból többre lenne szükség. Ennek hogyanját viszont elképzelni sem tudom.(A módszertan a tanítási órákra is vonatkozik, meg a szakdolgozat módszertanára is.) Jó volt viszont, hogy mindegyik vizsgánk a továbbképzési napra, vagyis szombatra volt szervezve. Tetszett, hogy sokféle / változatos írásbeli feladatot/vizsgalehetőséget kaptunk. A záróvizsga szóbelije pedig formájával (és tételsorával tartalmilag is) méltó összegzője volt tanulmányainknak. Összegezve azt mondanám: jó tartalmú képzést állítottak össze. A tananyag és a tanári gárda oktatása szemléletformáló. Ezzel a képzéssel ,úgy érzem, gazdagodtam. Tanári pályám során hasznosítani fogom tudásom újabb elemeit.

Cseri Bogáta
még több vélemény

A tanfolyam választható moduljai:

  • 2/b. modul Középfokú idegenforgalmi szaknyelvi vizsga felkészítő (B2) 30 óra

vagy

  • 2/c. modul Középfokú üzleti szaknyelvi vizsga felkészítő (B2) 30 óra

A tanfolyam célirányosan a középfokú idegenforgalmi és üzleti szaknyelvi vizsgákra készít fel. Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészre történő felkészítés során mindegyik a GAZDÁLKODÓ nyelvvizsgán használatos feladattípus begyakorlására sor kerül. A résztvevők elsajátítják és begyakorolják az egyes szakterületek speciális szókincsét, az üzleti életben használt szófordulatokat, kifejezéseket. Az írásbeli felkészülés során azokat a speciális követelményeket, amely a hivatalos levelezés, árajánlat stb. készítés során a vizsgázótól elvárt.

  • Írásbeli: komplett feladatsorok, részfeladatok megoldása,
  • Szóbeli: szerepjáték, ábra elemzés, szóbeli témák áttekintése.

A tanfolyam oktatói az egyetem által választott, módszertanilag és nyelvileg egyaránt jól felkészült oktatók, akik a GAZDÁLKODÓ nyelvvizsga speciális követelmény rendszerét ismerik, erre már hosszabb idő óta sikerrel készítik fel a tanfolyam résztvevőit.

 

Választható nyelvek: angol, német

 

A tanfolyam időtartama: 30 tanóra, 5 hét

 

A felkészüléshez szükséges feladatgyűjtemény a középfokú GazdálKODÓ szaknyelvi vizsgához,  idegenforgalom és üzleti profilhoz, ononline érhető el. Ára: 4.000 Ft; Hozzáférés igénylés: angol és német

 

Helyszín:

ONLINE NYELVTANFOLYAM!!

 

Tanfolyami időpontok: heti két alkalommal 


Online nyelvtanfolyamként elérhető!!!


Tervezett tanfolyami időpontok 2024-ben:

Tanfolyam Időtartama Vizsga dátuma
2024.03.18-2024.04.22 2024.04.27
2024.09.09-2024.10.10. 2024.10.12


 

2024. 03.18-2024.04.22. GAZDÁLKODÓ nyelvvizsgára felkészítő angol tanfolyam

Jelentkezési határidő: 2024.03.11.
Várható kezdés: 2024.03.18., hétfő és szerda, vagy kedd és csütörtök 17:00-19:15 óra

Helyszín:  Online!!

Helyszín: 30 tanóra

 

 


2024. 03.18-2024.04.22. GAZDÁLKODÓ nyelvvizsgára felkészítő
német
 tanfolyam

Jelentkezési határidő: 2024.03.11.
Várható kezdés: 2024.03.18., hétfő és szerda, vagy kedd és csütörtök 17:00-19:15 óra

Helyszín:  Online!!

Óraszám: 30 tanóra

 

Kapcsolattartó: Kovácsai Gabriella

tel: +36 30 54 95 886

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu


A tanfolyam indulásával kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk.

                            

 

Minimális létszám: 10 fő

A képzés ára:

 

  •  61.500,- Ft

 

A KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM HALLGATÓI RÉSZÉRE 10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK A TANFOLYAM ÁRÁBÓL!

 

A képzési díjat a következő bankszámlára kérjük utalni:

ERSTE Bank 11600006-00000000-38225444

Utaláskor a visszakereshetőség érdekében a közlemény rovatba kérjük a NYELVTANFOLYAM szót és vesszővel elválasztva a JELENTKEZŐ NEVÉT beírni. (Minta: NYELVTANFOLYAM, Kiss Dóra)

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: