TÁRSALKODÓ Felsőfokú komplex nyelvvizsgára felkészítő (C1)

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon jó volt egy olyan közösség részévé válni, amely az ország egészéből verbuválódott. A közösségbe a tanárainkat is beleértem, akik a tanítás során hihetetlen empátiával hangolódtak ránk. Valóban érdekelte őket a mi tapasztalati anyagunk, s erre megpróbáltak építeni is. Közösségformálás szempontjából Folmeg Márta óráit emelném ki. Segítő tanácsaival, módszertani ajánlásaival felvértezve maximális önállóságot adott számunkra, s hihetetlenül érdekes órákat dobtunk össze. Órán alkalmazott játékaival a csoportszintű kapcsolatteremtést indította el. Nagyon jó volt az, hogy prezentációs kiselőadásokat várt el tőlünk. Ez sokunknak az első ilyen szereplésünk volt. Darai tanár úr volt kezdeményezője annak, hogy közös e-mail felületünk legyen. Ezen keresztül aztán minden tanártól megkaptuk az óravázlatokat, ami nagyban segítette az anyag és a kötelező irodalom feldolgozását. A tananyaghoz inkább iránymutatásokat kaptunk, feldolgoznunk egyedül kellett. Az iránymutatások viszont jók voltak; a szemléletmódot, a vizsgálódás szempontjait jelölték ki. A pszichológiai és pedagógiai tárgyaknál nagyon jónak tartottam, hogy az erkölcsi fejlődésre koncentráló megközelítéseket gondoltuk újra végig tanáraink segítségével. A módszertani órákból többre lenne szükség. Ennek hogyanját viszont elképzelni sem tudom.(A módszertan a tanítási órákra is vonatkozik, meg a szakdolgozat módszertanára is.) Jó volt viszont, hogy mindegyik vizsgánk a továbbképzési napra, vagyis szombatra volt szervezve. Tetszett, hogy sokféle / változatos írásbeli feladatot/vizsgalehetőséget kaptunk. A záróvizsga szóbelije pedig formájával (és tételsorával tartalmilag is) méltó összegzője volt tanulmányainknak. Összegezve azt mondanám: jó tartalmú képzést állítottak össze. A tananyag és a tanári gárda oktatása szemléletformáló. Ezzel a képzéssel ,úgy érzem, gazdagodtam. Tanári pályám során hasznosítani fogom tudásom újabb elemeit.

Cseri Bogáta
még több vélemény

A tanfolyamról:

A tanfolyam célirányosan az általános  felsőfkú komplex nyelvvizsgákra készít fel a vizsgákon elvárt feladattípusok begyakoroltatásával, a megfelelő nyelvi ismeretek felelevenítésével, áttekintésével.

Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészre történő felkészítés során mindegyik, a TÁRSALKODÓ nyelvvizsgán használatos feladattípus begyakorlására sor kerül. A résztvevők elsajátítják és begyakorolják az írásbeli (nyelvismeret, olvasáskészség, íráskészség), valamint a szóbeli (beszédkészség, közvetítési készség, beszédértés) vizsgán előforduló feladattípusokat. Hasznos tippeket kapnak, stratégiákat sajátíthatnak el a sikeres vizsgázás érdekében.

A tanfolyam oktatói az egyetem által választott, módszertanilag és nyelvileg egyaránt jól felkészült oktatók, akik a TÁRSALKODÓ nyelvvizsga követelmény rendszerét ismerik, erre már hosszabb idő óta sikerrel készítik fel a tanfolyam résztvevőit.

 

Választható nyelvek: angol, német

A felkészüléshez szükséges feladatgyűjtemény online érhető el a 

tarsalkodo.kodolanyi.hu/felkeszules/felkeszules_kiadvanyok oldalon, ára 4.000,- Ft

 

A tanfolyam időtartama: 30 tanóra, 5 hét

 

Tanfolyami időpontok: hétfő és szerda, vagy kedd és csütörtök 17:00-19:15 között


Tervezett tanfolyami időpontok 2024-ben:

 Tanfolyam időtartama  Vizsga dátuma
2024.02.05-2024.03.06 2024.03.09.
2024.02.28-2024.04.03 2024.04.06.
2024.04.03-2024.05.09. 2024.05.11.
2024.06.05-2024.07.11. 2024.07.13. 
2024.08.14-2024.09.19. 2024.09.21. 

2024.10.07-2024.11.14. 

2024.11.16. 
   
   


Online nyelvtanfolyam!

 

2024. márciusi TÁRSALKODÓ nyelvvizsgára felkészítő Online angol tanfolyam

Jelentkezési határidő: 2024.05.29.

Várható kezdés: 2024.06.05.

ONLINE NYELVTANULÁS!
Tanfolyami órák: hétfői és szerda, vagy kedd és csütörtök, 17:00-19:15 óra

 

2024. márciusi TÁRSALKODÓ nyelvvizsgára felkészítő  Online német tanfolyam

Jelentkezési határidő: 2024.05.29

Várható kezdés: 2024.06.05.

ONLINE NYELVTANULÁS!
Tanfolyami órák: hétfői és szerda, vagy kedd és csütörtök, 17:00-19:15 óra

 

Kapcsolattartó: Kovácsai Gabriella

tel: +36 30 54 95 886

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

 

A tanfolyam indulásával kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk.

 

Minimális létszám: 10 fő

A képzés ára:

  • 58.500,- Ft

A KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM HALLGATÓI RÉSZÉRE 10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK A TANFOLYAM ÁRÁBÓL!

 

A képzési díjat a következő bankszámlára kérjük utalni:

ERSTE Bank 11600006-00000000-38225444

Utaláskor a visszakereshetőség érdekében a közlemény rovatba kérjük a NYELVTANFOLYAM szót és vesszővel elválasztva a JELENTKEZŐ NEVÉT beírni. (Minta: NYELVTANFOLYAM, Kiss Dóra)

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: