TÁRSALKODÓ Középfokú komplex nyelvvizsgára felkészítő (B2)

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény

A tanfolyamról:

A tanfolyam célirányosan az általános  középfokú komplex nyelvvizsgákra készít fel a vizsgákon elvárt feladattípusok begyakoroltatásával, a megfelelő nyelvi ismeretek felelevenítésével, áttekintésével.

Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészre történő felkészítés során mindegyik, a TÁRSALKODÓ nyelvvizsgán használatos feladattípus begyakorlására sor kerül. A résztvevők elsajátítják és begyakorolják az írásbeli (nyelvismeret, olvasáskészség, íráskészség), valamint a szóbeli (beszédkészség, közvetítési készség, beszédértés) vizsgán előforduló feladattípusokat. Hasznos tippeket kapnak, stratégiákat sajátíthatnak el a sikeres vizsgázás érdekében.

A tanfolyam oktatói az egyetem által választott, módszertanilag és nyelvileg egyaránt jól felkészült oktatók, akik a TÁRSALKODÓ nyelvvizsga követelmény rendszerét ismerik, erre már hosszabb idő óta sikerrel készítik fel a tanfolyam résztvevőit.

 

Választható nyelvek: angol, német

A felkészüléshez szükséges feladatgyűjtemény igény szerint Székesfehérváron a Nyelvvizsgaközpontban (Fürdő u. 1.), Budapesten az Oktatási Központ Könyvtárában (Frangepán u. 50-56.) megvásárolható.


A tanfolyam időtartama: 60 tanóra, 8 hét


Helyszínek:

  • KJE Budapesti Oktatási Központ épülete, 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

Tanfolyami időpontok: hétköznapokon 17.00-20.15 között

  • Középfokú általános vizsgafelkészítő angol (B2) Budapest

  • Középfokú általános vizsgafelkészítő német (B2) Budapest

 

2019. novemberi társalKODÓ nyelvvizsgára felkészítő angol tanfolyam

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 19., csütörtök éjfél
Várható kezdés: 2019. szeptember 23., hétfő
Angol/Budapest tanfolyami időpontok:
hétköznapokon 17.00-20.15-ig

1.) szeptember 23., hétfő

2.) szeptember 25. szerda

3.) szeptember 30., hétfő

4.) október 02., szerda

5.) október 04., péntek

6.) október 07., hétfő

7.) október 09., szerda

8.) október 14., hétfő

9.) október 16., szerda

10.) október 18., péntek

11.) október 21., hétfő

12.) október 25., péntek

13.) október 28., hétfő

14.) november 04., hétfő

15.) november 06., szerda

 

2019. novemberi társalKODÓ nyelvvizsgára felkészítő német tanfolyam

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 19., csütörtök éjfél
Várható kezdés: 2019. szeptember 25., szerda
Német/Budapest tanfolyami időpontok:
hétköznapokon 17.00-20.15-ig

1.) szeptember 25., szerda

2.) szeptember 30., hétfő

3.) október 01., kedd

4.) október 09., szerda

5.) október 14., hétfő

6.) október 16., szerda

7.) október 17., csütörtök

8.) október 21., hétfő

9.) október 24., csütörtök

10.) október 28., hétfő

11.) október 29., kedd

12.) október 31., csütörtök

13.) november 04., hétfő

14.) november 05., kedd

15.) november 07., csütörtök

 

A tanfolyam indulásával kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk.

 

A képzés ára:

Kedvezmény minden tanfolyamunkra!

  • 1000 Ft/tanóra, összesen 60.000 Ft, jelentkezéskor egy összegben történő befizetés esetén

 

A képzési díjat a következő bankszámlára kérjük utalni:

ERSTE Bank 11600006-00000000-38225444

Utaláskor a visszakereshetőség érdekében a közlemény rovatba kérjük a NYELVTANFOLYAM szót és vesszővel elválasztva a JELENTKEZŐ NEVÉT beírni. (Minta: NYELVTANFOLYAM, Kiss Dóra)

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről