Kodolányi János Egyetem
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János EgyetemKodolányi János Egyetem
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés

Szabadegyetem

Tisztelt Hallgató!


Tájékoztató az egyetem szabadegyetemi előadásairól

2018/2019-es tanév I. félév


Amennyiben előre kíván szabadon választható tárgyat teljesíteni, vagy elmaradását szeretné pótolni és szívesen hallgatna a félév során öt előadást az egyetem meghívott neves vendégeitől, oktatóitól, olvassa el figyelmesen szabadegyetemi felhívásunkat!

Egy szabadegyetemi kurzust indítunk Székesfehérváron:

Kodolányi Szabadegyetem 16.

 

JELENTKEZÉS: Az egyetem minden hallgatója felveheti a szabadegyetemi előadások kurzusait, a budapesti képzési helyszínre járó hallgatók is, de vegyék figyelembe, hogy a kurzus Fehérváron van, és négy alkalommal kötelező a megjelenés!

(A kurzus tárgyfelvételi és egyéb kötelezettség nélkül is látogatható, természetesen ebben az esetben nem kerül be az indexbe.)


A kurzusra jelentkezhetnek azok a hallgatók, akiknek ebben a félévben a tantervi hálójukban választható tárgyat kell teljesíteni.

Továbbá azok, akiknek ebben a félévben nincs ez a tárgy a tantárgyi hálójuk szerint, de:

Az alábbi e-mail címen várjuk minden hallgató jelentkezését. A jelentkezési határidő végén a Tanulmányi Hivatal veszi fel a tárgyat minden hallgatónak: glavandikukackodolanyi.hu

(Glavanovics Andrea).


A jelentkezésnél adják meg pontosan a nevüket, Neptun kódjukat, képzési kódjukat (pl. 10NBANDB). Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 15.

 

A tárgyat az is felveheti, aki már korábban hallgatott Szabadegyetemi kurzust.

A szabadegyetemi sorozat 5 előadásból áll. 4 előadáson kötelező a megjelenés. Az esetleges 1 alkalommal történő hiányzást nem kell külön jelezni, vagy igazolni.

 

A kurzusra jelentkezett hallgatók az első előadás alkalmával kézhez kapnak egy formanyomtatványt. Az előadások végén erre kapják a részvételüket igazoló pecsétet. A lapot meg kell őrizniük, minden előadásra magukkal kell vinniük. Elveszett – már pecsételt – nyomtatvány pótlására nincs lehetőség! Csak üres nyomtatványt tudunk újra adni. A lapon minimum 4 pecsétnek kell szerepelnie!


Teljesítés:

 

A szemeszter végén a Moodle rendszerben található feleletválasztós tesztet kell elektronikusan megoldani, amely mind az öt előadásra vonatkozóan tartalmaz kérdéseket, a megadott szakirodalom és az előadásokon elhangzottak alapján. Ennek kitöltési időpontjáról, és pótidőpontjáról a hallgatók a félév során értesítést kapnak a neptun rendszeren keresztül. Akinek a tárgy aláírás köteles nem kap érdemjegyet, de a teszt kitöltése akkor is kötelező.

Tervezett témák és időpontok: Évfordulók, sorsfordító századok: 1218, 1443/58/68, 1568, 1918, 1968

Időpont: szerda 16.00


Helyszín: Szent István Művelődési Ház, Liszt Ferenc utca 1.

2018. szeptember 26. október 17. október 24. november 21. december 12. Előadók: Horváth Richárd, Monok István, Simándi Irén, Veszprémy László, Vizi László Tamás

 

A pecsétlap leadási határideje:

2018. december 12.

 

Határidőn túl leadott pecsétlapot nem fogadunk el!

 

A kitöltött pecsétlap leadásának módja:

Személyesen:

Székesfehérváron:

Glavanovics Andrea - Fürdő u. 1. Igazgatósági épület – 121-es iroda

 

Budapesten:

Vajdáné Dezső Adél Frangepán u. 50-56. fsz. 5-ös iroda

Postai úton:

Kodolányi János Egyetem

„SZABADEGYETEM”

8000 Székesfehérvár,

Fürdő u. 1.

 

A számonkérés a Moodle rendszerbe belépve on-line teszt formájában történik. A rendszerben az oktatók által készített anyagok is segítik a felkészülést.

Amennyiben a teszt kitöltése sikertelen, a teszt újbóli megnyitásának időpontját egyénileg kell kérni és egyeztetni. (Egyeztetés: Glavanovics Andrea, glavandikukackodolanyi.hu)

A vizsga on-line tesztjét a Moodle rendszerben kell keresni, a szemeszter végén megjelölt időpontban válik elérhetővé. Az alábbiakra hívjuk fel figyelmét:

o   Amennyiben megnyitja a tesztet, az vizsgaalkalomnak számít, akkor is, ha egyetlen választ sem jelöl meg.

o   A teszt kitöltésére 30 perc áll rendelkezésre a megadott másfél órás időtartamon belül.

o   A teszt 30 perc után automatikusan értékelésre kerül az addig kitöltött válaszok alapján.

o   A kitöltési lehetőség 18.30 órakor mindenképpen lezárul, akkor is, ha a kitöltésre megszabott 30 perc még nem telt le. (Például 18.10 órakor nyitja meg, és kezd hozzá.)

Üdvözlettel:

 

Glavanovics Andrea

tudományos titkár

Kodolányi János Egyetem


Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse az egyetemet a közösségi oldalakon is: