Kodolányi János Egyetem
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János EgyetemKodolányi János Egyetem
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés

Szabadegyetem

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztató a főiskola szabadegyetemi előadásairól

2017/2018-os tanév II. félév


Amennyiben előre kíván szabadon választható tárgyat teljesíteni, vagy elmaradását szeretné pótolni és szívesen hallgatna a félév során öt előadást a főiskola meghívott neves vendégeitől, oktatóitól, olvassa el figyelmesen szabadegyetemi felhívásunkat!

 

Egy szabadegyetemi kurzust indítunk Székesfehérváron: Kodolányi Szabadegyetem 15.


JELENTKEZÉS: A főiskola minden hallgatója felveheti a szabadegyetemi előadások kurzusait, a budapesti képzési helyszínre járó hallgatók is, de vegyék figyelembe, hogy a kurzus Fehérváron van, és négy alkalommal kötelező a megjelenés!


A kurzusra jelentkezhetnek azok a hallgatók, akiknek ebben a félévben a tantervi hálójukban választható tárgyat kell teljesíteni.

Továbbá azok, akiknek ebben a félévben nincs ez a tárgy a tantárgyi hálójuk szerint, de:

Az alábbi e-mail címen csak azoknak a jelentkezését várjuk és fogadjuk el, akik a neptun rendszerben nem tudják a tárgyat fölvenni, mert az adott félévben az nincs számukra meghirdetve.

Ebben az esetben a következő e-mail címre kérjük elküldeni: glavandi@kodolanyi.hu (Glavanovics Andrea). A jelentkezésnél adják meg pontosan a nevüket, Neptun kódjukat, képzési kódjukat (pl. 10NBANDB) és a választott szabadegyetem nevét és helyét.

A tárgyat részükre a szorgalmi időszak folyamán az intézmény fogja felvenni!

A kurzusra a jelentkezést az e-mailek beérkezésének sorrendjében tudjuk elfogadni.

Jelentkezési határidő: 2018. február15.

A Neptun rendszeren keresztül is február15-ig lehetséges díjmentesen.

E-mailen keresztüli jelentkezés számukra nem lehetséges.

A tárgyat az is felveheti, aki már korábban hallgatott Szabadegyetemi kurzust.

A szabadegyetemi sorozat 5 előadásból áll. 4 előadáson kötelező a megjelenés. Az esetleges 1 alkalommal történő hiányzást nem kell külön jelezni, vagy igazolni.

A kurzusra jelentkezett hallgatók az első előadás alkalmával kézhez kapnak egy formanyomtatványt. Az előadások végén erre kapják a részvételüket igazoló pecsétet. A lapot meg kell őrizniük, minden előadásra magukkal kell vinniük. Elveszett – már pecsételt – nyomtatvány pótlására nincs lehetőség! Csak üres nyomtatványt tudunk újra adni. A lapon minimum 4 pecsétnek kell szerepelnie!

Teljesítés:

A szemeszter végén a Moodle rendszerben található feleletválasztós tesztet kell elektronikusan megoldani, amely mind az öt előadásra vonatkozóan tartalmaz kérdéseket, a megadott szakirodalom és az előadásokon elhangzottak alapján. Ennek kitöltési időpontjáról, és pótidőpontjáról a hallgatók a félév során értesítést kapnak a neptun rendszeren keresztül. Akinek a tárgy aláírás köteles nem kap érdemjegyet, de a teszt kitöltése akkor is kötelező.

Tervezett témák, időpontok, előadók: Választások, választási rendszerek 

 

csütörtök BTK Angol-Amerikai Intézet):

A brit választási rendszer tegnap és ma

 

szerda BTK Történettudományi Intézet):

MARIANNE VÁLASZTÁSAI – A francia választási rendszer története

 

csütörtök ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet):

Szövetségi kongresszusi és elnökválasztások az Egyesült Államokban

 

szerda Tanulmányok és Történelem Tanszék, KJF, RETÖRKI):

Legenda és valóság a változó választási rendszerek között (1985–2018)

 

szerda Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék, KJF):

Jólét és stabilitás – A német választások anatómiája történeti perspektívában

 

 

Az előadások helyszíne és időpontja:

Szent István Művelődési Ház, Szent László terem

Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1. 16.00 ór


A pecsétlap leadása: 2018. május 20.

A hallgató neve:

A hallgató Neptun kódja:

A hallgató képzés kódja: (pl. 11NBANDB)

Külön felhívom szíves figyelmüket, hogy amennyiben nincs meg az előírt számú pecsét a tesztlapot nem értékeljük.

A pecsétlap leadási határideje:

2018. május 20.

Határidőn túl leadott pecsétlapot nem fogadunk el!

 

A kitöltött pecsétlap leadásának módja:

Személyesen:

Székesfehérváron:

Glavanovics Andrea - Fürdő u. 1. Igazgatósági épület – 121-es iroda

Budapesten:

Vajdáné Dezső Adél Frangepán u. 50-56. fsz. 5-ös iroda

Postai úton:

Kodolányi János Főiskola

SZABADEGYETEM”

8000 Székesfehérvár,

Fürdő u. 1.

A számonkérés a Moodle rendszerbe belépve on-line teszt formájában történik. A rendszerben az oktatók által készített anyagok is segítik a felkészülést.

Amennyiben a teszt kitöltése sikertelen, a teszt újbóli megnyitásának időpontját egyénileg kell kérni és egyeztetni. (Egyeztetés: Glavanovics Andrea, glavandi@kodolanyi.hu)

A vizsga on-line tesztjét a Moodle rendszerben kell keresni, a szemeszter végén megjelölt időpontban válik elérhetővé. Az alábbiakra hívjuk fel figyelmét:

Üdvözlettel:
Glavanovics Andrea
tudományos titkár
Kodolányi János Főiskola


Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse az egyetemet a közösségi oldalakon is: