Kodolányi János Egyetem
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Honlapunk július 24-én megújul!
Kodolányi János EgyetemKodolányi János Egyetem
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés

TÁMOP pályázatok

Széchenyi 2020

KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén

TÁMOP 4.2.2D-15/1/KONV

A projekt konzorciumi formában valósul meg.

A projekt célja a Dél-alföldi régió kutatási potenciáljának erősítése a Kodolányi János Főiskola a Közép-dunántúli régióban szerzett tapasztalataira alapozva. E cél elérése akkor lehetséges, ha KJF ún. K+F funkciója megerősödik.

A projekt kapcsolódása az európai, hazai és térségi fejlesztéspolitikához

A projekt indokoltságát alátámasztja az EU 2020 célkitűzési rendszere, a Horizont 2020 kutatási irányai és kiírásai, az Egészség 2020 programok és célkitűzések.

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) célja, hogy mélyreható tartalmi, strukturális reformok kiteljesítése révén a felsőoktatási intézmények a jelenleginél aktívabb és kezdeményezőbb szerepet vállaljanak a tudásalapú gazdaság kiépítésének felgyorsításában.

KEIRDI

A Kodolányi János Főiskolán belül a Kodolányi Európai Integrációs Kutató és Fejlesztő Intézet keretében történik a fejlesztés. Az intézet 15 éves tevékenysége során számos sikeres kutatóműhely működését koordinálta, menedzselte, biztosította hozzá a megfelelő kutatási infrastruktúrát. Feladata e projektben, hogy eredményesen járuljon hozzá a KDR és a DAR régiókban a 2020 programokban kitűzött célok eléréséhez.

A RIQ  & Lead modell

A KJF oktatási programjához (PIQ & Lead) hasonló, Kutatás- Innováció - Minőség és Vezetés (Research, Innovation, Quality) kutatásra vonatkozó modellje. A RIQ & Lead modell a kutatás professzionalizációját jelenti.

 

A pályázati tevékenységek:

 

 


 
Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés.


 


 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kodolányi János Főiskola az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 13 748 240 Ft támogatást nyert.

 

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029

 

Fejér megyei könyvtárak szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás, az oktatásban résztvevők hatékonyabb könyvtári ellátása érdekében című projekt - konzorciumi tagként.

A megvalósítás időtartama: 2009. november 1.-2011. június 30.

Elnyert támogatási összeg: 13 748 240 Ft

 

A projekt tartalma és céljai:

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 


 
Közel 200 millió forintos hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztési projekt indul a Kodolányi János Főiskolán. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően komplex pályakövetési rendszer, alumni rendszer, adattár alapú vezetői információs rendszer, valamint továbbfejlesztett humán szolgáltatói és tehetséggondozó rendszer kerül kialakításra 2011. október végére.

 

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0014

„Hallgatói és Intézményi szolgáltatásfejlesztés a Kodolányi János Főiskolán" projekt.

 

A hazai felsőoktatás sajnos ma még nem reagál elég gyorsan a munkaerő-piaci keresletre; egyes szakokon túlképzés van, miközben bizony léteznek diplomát igénylő hiányszakmák is. Annak érdekében, hogy az egyetemek és főiskolák naprakészek legyenek a munkaerő-piaci mozgásokból, hogy követni és elemezni tudják végzőseik elhelyezkedési arányát, s hogy mindezen adatokat a pályaválasztás előtt állók számára is hozzáférhetővé tegyék - ahhoz átfogó intézményi beruházások kellenek.

A fenti célok elérésének érdekében hirdette meg 2008 végén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a TÁMOP keretén belül a "Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban" című pályázati konstrukciót.

A Kodolányi János Főiskola sikeres pályázati anyagot készített el, melynek teljes összege megközelíti a 200 millió forintot (197.540.000 Ft). A projekt összköltségének 90%-át, közel 178 millió forintot vissza nem térítendő támogatás formájában kapja meg a Főiskola, a fennmaradó közel 20 millió forintot pedig az intézmény önrésze a megvalósításban.

 

A két év alatt, 2011. október 31-ig lezáruló projekt a pályázati kiírás mindegyik általános és részcélját, ennek megfelelően a pályázható tevékenységi csoportokat is komplex módon valósítja meg.

 

A Kodolányi János Főiskola fejlesztései projekt további komplexitását az adja, hogy a tevékenységi elemek egymást kiegészítve nem csak egy, hanem több tevékenység céljainak elérését is biztosítják, például az alumni rendszer bevezetése a DPR (Diplomás Pályakövetési Rendszer) sikerességéhez járul hozzá.

 

A hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Kodolányi János Főiskolán projekt 5 fő területre terjed ki:

 

 

 

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósul meg.

 


 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kodolányi János Főiskola az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 18 842 352 Ft támogatást nyert.

 

 

TÁMOP-4.1.2-08/1/c-2009-0004

Képzők Képzése a Kodolányi János Főiskolán" projekt

 

A projekt időtartama: 2010. február 1-2011. július 31.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 18 842 352 Ft

 

A projektelemek szakmai tartalma és céljai:

 

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

2011.március

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló"Képzők képzése a Kodolányi János Főiskolán" elnevezésű projekt első szakasza lezárult, és lassan a második szakasz feléhez érkezünk mindhárom részterületen (oktatók idegen nyelvi továbbképzésén, az oktatók IKT terén való továbbképzésén, és a főiskola menedzsmentjének a folyamatosan változó felsőoktatási kihívásokra felkésztő továbbképzése).

 

A projekt nyelvi részét a csoportok nagyfokú önállósága és a célcsoportra-szabottság jellemzi, jelenleg X németes és Y angolos csoportban folyik a képzés.  A csoportokban gyakorlatilag nincs lemorzsolódás, ami különlegessé teszi ezt a képzést, hiszen tudjuk, hogy még a borsos árakat kérő nyelvtanfolyamok illetve a céges nyelvi továbbképzések esetén is átlagosan 25% körül van a képzést abbahagyók aránya. Különösen jól működik, hogy nem kívülről hoztunk nyelvtanárokat, hanem nyelvszakos kollégáink látták el ezt a feladatot. Ennek a kollégák nyelvtanulásán túlmenően mind az intézmény, mind pedig az egyének számára is volt többlethaszna: a különböző tanszékek munkatársai jobban megismerték egymást, így javult a munkahelyi légkör, és nőtt az egymás iránti bizalom. Ez például a hallgatók szintjén is jelentkezik, mert egyre több hallgatónk vesz fel olyan szabadon vagy kötelezően választható tárgyat, ami nem tartozik szorosan a szakmájához, de az oktatójuk ajánlja, mert jobban megismerte a nyelvi képzésen a tárgy oktatóját és egyeztettek a résztartalmakról. A szakdolgozók témaválasztásában is egyre inkább megjelenik az interdisziplinaritás.  A projekt hatására nőtt a hallgatók és az oktatók Erasmus-cserékben való részvétele.

 

Az IKT kompetenciák fejlesztésére tervezett részprojektünk is a tervezettnek megfelelően alakul. Ennek eredménye sokkal hamarabb és mérhetőbben érezteti a hatását, mint a másik két képzésnek, hiszen a főiskola moodle rendszerében tetten érhető aktivitása erősen elkezdett emelkedni, egyre több oktatónk használja ki a moddle rendszer nyújtotta tág lehetőségeket. 2010 október első hetében főiskolánk vendége volt Arnold Wyrsch professzor, a svájci FHNW-ről, aki nagysikerű workshopot tartott a tanulási plattformok további lehetőségeiről pl. esettanulmányok csoportos feldolgozása és értékelése, az e-portfoliók professzionális használata. Emellett a professzor személyesen is konzultált és konzultál a fejlesztésekről a Távoktatási Intézet munkatársaival.

 

A főiskola menedzsmentjének továbbképzése is a terveknek megfelelően alakul, bár ez a terület volt tartalmilag a legkevésbé tervezhető, mert a hazai felsőoktatás keretfeltételei egyrészt az oktatáspolitikai változások, másrészt a gazdasági válság miatt nehezen kiszámíthatóak.  A menedzsment többször igénybe vette a képzésbe beépített tanácsadásokat, melynek sikerét az is bizonyítja, hogy intézményünk piaci pozíciói nem romlottak az utóbbi egy évben.

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a pályázatban leírt célok megvalósítása a tervezett ütemben és a tervezett sikerességgel történik.

 


Támogatónk:
Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse az egyetemet a közösségi oldalakon is: