Kodolányi János Egyetem
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János EgyetemKodolányi János Egyetem
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés

HEFOP pályázatok

A felsőoktatás rendszerszintű változásaihoz kapcsolódó rövid ciklusú képzések

HEFOP-HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0014/1.0

 

 

 

Pályázati támogatásból megvalósult két hetes tanfolyamot rendezett a Kodolányi János Főiskola Siófokon és Székesfehérváron szeptemberben. A képzésen a közel 100 belső munkatárs mellett prominens külföldi és belföldi szakemberek is részt vettek, hogy a Bologna-folyamathoz kapcsolódó változásokat, valamint a Kodolányi számos díjjal elismert minőségi rendszerét megismerjék.

A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás ésszerű harmonizációja, ami az Európai Unió dinamikus fejlődéséhez is hozzájárul. Az Unió éppen ezért prioritásként kezeli a felsőoktatás fejlesztését elősegítő programokat. A Kodolányi János Főiskola "A felsőoktatás Bologna-folyamathoz kapcsolódó rendszerszintű változásának tartalmi, módszertani és minőségi megújítása" tárgyú, Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program pályázatát az Oktatási és Kulturális Minisztérium pozitívan bírálta el. Az elnyert támogatásból finanszírozta az intézmény 2008. szeptember 1-12. között a belső szakmai továbbképzését Siófokon, melyet további székesfehérvári napok követtek.

A program aktualitását a Bachelor-programok tapasztalatainak megvitatása, közös gondolkodásra serkentése adta. A továbbképzésen résztvevő intézetigazgatók, tanszékvezetők, oktatók megismerkedhettek a Bologna-folyamathoz illeszkedő "Felsőoktatási curriculum-menedzsmenttel", a "Modulfejlesztés, modulmenedzsment" témakörével, míg a "Felsőoktatás pedagógia korszerű megoldásai? című képzés az oktatók számára nyújtott segítséget a Bologna-folyamat során létrejött új képzésekhez kapcsolódó innovatív oktatási-tanulási módszerekről.
A negyedik témakör a "Minőségirányítás a felsőoktatásban" címet viselte, melynek keretében a főiskolán bevezetett minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatokat mutatták be. A téma nem véletlenül szerepelt a programban, hiszen a Kodolányi élen jár a minőségfejlesztés területén, számtalan díj fémjelzi a főiskola törekvéseit, így például az EFQM - Recognised for Excellence Díj vagy a Felsőoktatási Minőség Díj Arany fokozatú elismerő oklevele, amelyet már kétszer nyert el a főiskola.

A program különlegessége, hogy a résztvevők hatékony tanulási környezetben sajátíthatták el az ismereteket, a multimédiás oktatástechnika mellett kiemelt figyelmet kapott a gyakorlati oktatás, melyet "teammunka", viták, demonstrációs feladatok támogattak. A képzés felnőttképzési akkreditációval rendelkezik, így a záróvizsga után tanúsítványt szerezhettek a résztvevők.

A fennállásának 15 éves évfordulóját ünneplő intézmény sikerének záloga a gyakorlatorientált, kompetenciaalapú oktatásban rejlik. A Kodolányi János Főiskola vezetése biztos benne, hogy az új módszerek és a hatékony minőségellenőrzés eredményeképp javulhat az oktatás hatékonysága és minősége. Ezen elképzelések megvalósítása segítik abban a főiskolát, hogy nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is meghatározó piaci szereplővé váljon.


Kapcsolódó prezentációk (PDF):

Szakma Módszertár (zip - 42 MB)

Tanulmánykötet

 

A Kodolányi János Főiskola a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatósága által a következő pályázatra nyert támogatást:

A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése" HEFOP/2004/3.3 program keretében "GLOBUS - Globális BSc az üzleti képzésben, országos szintű felsőfokú alapképzés megteremtése az üzleti alapszakokon" címmel.

 

A projekt célja a teljes gazdasági felsőoktatás rendszerének átalakítása, a lineáris modell első lépcsőjének (BSc fokozatnak) a kidolgozása a gazdaságtudományi képzési területen az üzleti képzési ágon. A formálódó szakstruktúra szerint ezen a területen 5 alapszak indul.

 

A 29 felsőoktatási intézményből álló konzorcium felvállalja az új üzleti szakok új képzési tanterveinek és tantárgyi programjainak elkészítését, hogy a lineáris képzés megfeleljen az európai gyakorlatnak. Pillanatnyilag ezen a képzési területen 20086 hallgató vesz részt a rendszerben, tehát a projekt több tízezer hallgató jövőjét érinti. Ennek a nagyszabású feladatnak a megvalósítását a konzorcium 3 év alatt 257 fő közreműködésével vállalja fel.

 

Modell értékű tananyagok elkészítését is célul tűzzük ki a meghatározó tantárgyakból.

A korszerű ismereteken túlmenően a projekt kidolgozása során olyan oktatás-módszertani javaslatokat is összeállítunk, amelyek a modern szakképzésben ma már nélkülözhetetlenek

A projekt megvalósításának időtartama 2004. október 01-2007. szeptember 30.

 

Főiskolánk tanárai bizottsági tagként, tantárgyi programok kidolgozásában szakértőként illetve lektorként vesznek részt a projektben.

A megvalósítás lépései:

 


 

A Kodolányi János Főiskola a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatósága által a következő pályázatokra nyert támogatást:

 

"A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése" HEFOP/2004/3.3 program keretében
Partnerközpontú önértékelési modell megalkotása és továbbképzések a felsőoktatási intézmények humánerőforrásainak fejlesztésért
A projekt megvalósításának időtartama: 2004. november-2006.október 31.

 

A projekt célja, hogy kialakítsa a civil szféra és a felsőoktatási intézmények közös együttműködésével a célcsoportokba tartozó intézményi vezetők, illetve az oktatók/kutatók partnerközpontú szemléletét. A konzorciumban részt vevő egyetemek és főiskolák, valamint non-profit szervezetek tapasztalatai alapján megteremtse a célcsoport tagjai számára a korszerű vezetési, minőségirányítási, illetve tanulásirányítási módszerek elsajátításának és bevezetésének lehetőségét.

 

A projekt megvalósítása során három fő témakörben, mégpedig a

 

témákban kerül sor 17 különböző tananyag-modul e-learning típusú kidolgozására, melyeket konferenciák, workshopok és tréningek keretében sajátítanak el és vezetnek be saját gyakorlatukba a célcsoport tagjai.

 

Továbbá célja Magyarországon elsőként adaptálni az EFQM-alapú önértékelési modellt a magyar felsőoktatásra az intézményi működés teljes körű átvilágítása, és korszerűsítése érdekében.

Főkedvezményezett a Dunaújvárosi Főiskola

További kedvezményezettek: Emberi Erőforrásgazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Kodolányi Főiskola, Ipar Műszaki Fejlesztésért Alapítvány, Magyar Akkreditációs Bizottság


A HEFOP pályázat keretében végzett önértékelés

 

 

A feladat határidejének konkretizálása:

 


 

A workshopok, a nyitó- és zárókonferencia anyagai hozzáférhetok a www.duf.hu/min-pro/ weboldalon.

Nyitókonferencia:

Monostori Endréné: Partnerközpontú szervezetek

 

A projekt keretében elkészült tanulmányok:

Monostori Endréné - Farádi-Szabó Ildikó: A HRM fejlesztésének stratégiai háttere a KJF-n

Folmegné Czirák Julianna: Adatokra épített stratégiai tervezés

Dancsó Tünde: Gazdasági számítások informatikai eszközökkel

Fűrész István: Az ember-pálya megfelelés, mint a felsőoktatás bemeneti jellemzője

Dr. Sorosy Tamás: A nemzetközi terrorizmus az új évezred legnagyobb biztonsági kihívása - módszertani kidolgozás

Horváth Dorina: A kompetencia alapú szociális munkás BA szak kialakítása a Kodolányi János Főiskolán

A tanulmányok hozzáférhetők a Pályázati Irodán elektronikus formában.

 

Zárókonferencia:

EFQM modell alapján történő önértékelés a Kodolányi János Főiskolán - Mócz Dóra

-Responsibility&Quality (angol nyelven) - Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér

EFQM Kiválósági Díj

 


 

A Kodolányi János Főiskola a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatósága által a következő pályázatokra nyert támogatást:

 

"A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése" HEFOP/2004/3.3 program keretében "A bölcsész alapképzési kínálat átalakítása a bolognai folyamatnak megfelelően"(HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0061/1.0)

 

A projekt célja:

új BA szintű tantervek készítése a magyarországi bölcsész képzési terület kilenc ágának 56 szakjában és szakirányában. A projektet, készítő konzorciumot 19 intézmény, a bölcsészképzés valamennyi jelentős képzési helye alkotja. A tantervfejlesztési munka több mint 250 szakértő alkotta szakmai bizottságban folyik. A projekt végére elkészül 56 olyan tanterv, amely széles szakmai egyetértésen alapul. A tanterveket a konzorciumot alkotó intézmények akkreditáltatják és bevezetik saját képzésükben.

 

A projekt szakmai felügyelője az ELTE BTK, az operatív végrehajtásban a Pécsi Tudományegyetem szakértői működnek közre.

 

A tantervek biztosítják az átjárhatóságot mind a magyarországi felsőoktatáson belül, mind a hazai és más európai felsőoktatási intézmények között. Ezáltal a magyar bölcsészképzés hatékonyan csatlakozik a bolognai folyamatban kialakuló európai felsőoktatási térséghez.

 

A projekt megvalósításának időtartama: 2004. május 28.-2006.december 31.

 

A projekt során eddig megvalósult tevékenységek:

Piackutatás az alapszakok tartalmi elemeiről

Tantervfejlesztés

Tananyagfejlesztés ( lsd.HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-134/1.0 pályázat keretében)

Akkreditáció

Intézményi tantervek digitalizációja

Intézményi tantervek elektronikus rögzítése

Intézményi oklevélmellékletek adatfeltöltése

A képzések bevezetése

 


 

A Kodolányi János Főiskola tanárai a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatósága által a következő pályázatokra nyertek támogatást:

 

"A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése" HEFOP/2004/3.3 program keretében Tananyagfejlesztésre (HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-134/1.0 a következő oktatók kaptak támogatást:

 

Boócz - Barna Katalin koordinálásával Dr. Majorosi Anna(KJF), Szablyár Anna, további közreműködők: Szűcs Gabriella(KJF), Tarajossy Zsuzsanna, Dr. Petneki Katalin és Dr. Melitta Becker: 3 +1 D-Puzzle: Landeskunde und interkulturelle Kommunikation

Dr. Kodó Krisztina: An Antology of English Poetry from the Middle Ages to the End of the 1930s

Richter Borbála(KJF) közreműködésével Górász Judit, Horváth József, Kenesei Andrea, Dr.Kiszely Zoltán(KJF), Lázár A. Péter, Szemere Pál(KJF), Szitó Judit(KJF): First Steps in Theoretical and Applied Linguistics

Dr.Torgyik Judit -Dr. Karlovitz János Tibor: Multikulturális nevelés

 


 

A zárójelentés leadásával rövidesen véget ér "A társadalomtudományi képzési terület társadalomismeret képzési ág, a társadalmi tanulmányok BA, a szociológia BA, a kommunikáció és médiatudomány BA alapszakjainak kidolgozása" címen nyertes, az EU és a Központi költségvetés által finanszírozott pályázat megvalósítása.

 

Azonosítója: HEFOP 3.3.1.-P-2004-10-0001/1.0.

 

A projekt célja volt, hogy a társadalomtudományi képzési területen, a társadalomismeret képzési ág, s ezen belül a társadalmi tanulmányok, a szociológia, illetve a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákok számára egy olyan BA szakstruktúra kimunkálása, amely megfelel a bolognai folyamat legfőbb célkitűzésének. Hatékonyan, finanszírozhatóan, a hallgatók továbbtanulását, pályamódosítását és a külföldi részképzéseket támogató olyan tudáselemek nyújtása, amelyek ideiglenes, illetve végállomásként jó esélyt biztosítanak a megfelelő munkahely megszerzésére.

 

Az említett cél eléréséhez a társadalomtudományi, a kommunikációs készségfejlesztési és módszertani alapozó tárgyak kidolgozása és a képzési rendbe illesztése után elkészítettük a szakmai törzsmodulok (közös modul, kommunikáció orientációs, média orientációs modul) tematikáját, tantárgyleírásait. Tantárgyleíráson belül meghatároztuk az elsajátítandó kompetenciákat, tudáselemet és ismereteket. Részletesen kidolgozásra kerültek a tantárgyi portfoliók, melyek az egyes órákra bontva tartalmazzák a tananyagot és az ehhez használható szakirodalmat. Kidolgoztuk az MA szakra történő átmenetet szolgáló (kötelezően választható) tárgyak tematikáit és tantárgyleírásait. Ehhez az esztétika, szociálpszichológia, az összehasonlító kommunikációelméletek, a szociolingvisztika, a globalizációs ismeretek és a kutatásmódszertan tartozik a 3-6. félévben. Részletes tervekben határoztuk meg a hallgatók szakmai gyakorlatokon teljesítendő feladatait is.

 

A fenti projekt célkitűzéseinek megvalósítását egy 20 tagú konzorcium végezte az ELTE Társadalomtudományi Karának irányítása mellett:

 

Tagjai:

 


 

A Kodolányi János Főiskola Konzorciumi Partnerként támogatást nyert aFoglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatósága által a Székesfehérvár Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása című HEFOP -3.2.2-P.-2004-10-0034/1.0 számú pályázaton.

 

A projekt célja a térség munkaerőpiacához igazodó, hatékony szakképzési rendszer intézményi, jogi és módszertani kereteinek megteremtése; az érintettek felkészülése a hosszú távú koncepcióra. A projektben 6 szakközépiskola, 2 főiskola, az SZRMKK, a gazdasági kamara és a munkaügyi központ működik együtt, így a végrehajtás során különös figyelmet kap a koordináció, az egyes intézmények érdekeinek összehangolása


Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse az egyetemet a közösségi oldalakon is: