Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (angol, német)

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Magával ragadott Káli Ildikó szeretete a borok felé.

2014. ősz - Molnár László
még több vélemény
A szakfordító-képzésben résztvevő diákok elhelyezkedését a fordit.hu fordítói közösség segíti.
szakirányú továbbképzések

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1708-4/2008.
Indítási engedély száma: OH-FHF/2303-4/2009.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács idegen nyelvből

 

A képzési idő:
 • 3 félév, 90 kredit

 

A szakirányú továbbképzés célja:

A szaknyelvoktatáson kívül olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Szükség van arra, hogy a szakfordítók és tolmácsok az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak legyenek a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi gazdasági életében, valamint az Európa Unió intézményrendszerében, és ismerjék a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. E cél érdekében a tolmács és szakfordító képzésnek magába kell foglalnia a magas szintű gyakorlati nyelvi képzésen túl számos olyan tantárgyat, mely képessé teszi a jövő tolmácsait feladatuk magas színvonalú ellátására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Nyelvi tantárgycsoport: EU-terminológia, EU-szakszövegfajták, 
 • Fordítás tantárgycsoport: Bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába, Fordítás magyarról idegen nyelvre, Fordítás idegen nyelvről magyarra, A fordítás számítógépes segédeszközei (Trados és a memoQ fordítástámogató rendszerek segírtségével)
 • Tolmácsolási tantárgycsoport: Bevezetés a tolmácsolás elméletébe, Konszekutív tolmácsolás, Bevezetés a szinkrontolmácsolásba, Tolmácsolás tárgyalási szituációban és kísérő tolmácsolás
 • Kiegészítő ismeretek: EU-tanulmányok, EU jogi ismeretek

Választható nyelv: magyar-angol, magyar-német (nem indul)

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A képzés konzultációit lehetőség szerint szombati napokon szervezzük, de esetenként előfordulhat, hogy péntek délután 14 órától is lehetnek órák. Összesen 90 tanóra/félév.

 

Részvétel feltétele:

továbbképzésben való részvétel feltétele:

 • A 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett bármilyen főiskolai szintű oklevél;
 • 2006 utáni felsőoktatási rendszerben bármely területen szerzett vagy BA/BSc diploma;
 • sikeres alkalmassági vizsga.
  A jelentkezők felvételéről a szakbizottság a felvételi eredmények alapján dönt.

 

Alkalmassági vizsga időpontja:

 • Angol tolmács képzésre: 2023. szeptember 5. (kedd) 9.00 óra a KJE budapesti intézetében.
  Cím: KJE Budapesti Oktatási Központ, 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

Alkalmassági vizsgára legkésőbb 2023. augusztus 31-ig lehet jelentkezni az ubornyibeatrix@kodolanyi.hu e-mail címen pontos nyelv megnevezésével.

 

Szakfelelős: Dr. habil. Kodó Krisztina

cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.,

email: angoltanszek@kodolanyi.hu

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

A képzés helyszíne: Budapest


Képzés kezdete: 2023/24. tanév I. félév: 2023. szeptember


Jelentkezési határidő: 2023/24. tanév I. félévben induló képzésre: 2023. augusztus 31.

 

Tervezett első oktatási nap: 2023. szeptember 23.

 


Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat (angol nylevű betétlap is, ha van)
Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, a fentieken kívül az alábbi dokumentumok csatolása is szükséges:
1. Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása
2. Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
3. Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.
 • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják. Választható nyelvek: magyar-angol, magyar-német (nem indul).

A 19.500- Ft regisztrációs díj az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

195.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 19.500,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 19.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.


 

Várható kezdési időpont: