Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (angol, német)

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Jómagam a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanítok alsóban magyar és éneket. Munkahelyem – mint referenciaintézmény – a jógyakorlatok színtere és tárháza: kezdő- és gyakorló pedagógusként az állandó tanulás és ismeretszerzés helye. A kidolgozott folyamatok biztosítják a minőségi rendszerszemléletet. Ez sajnos sok helyen hiányzik. Nem véletlenül választottam a Kodolányi Főiskolán a Minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára való felkészítést: a mai magyar oktatási rendszer gyenge pontja a minőség folyamatos biztosítása és a minőség tudatos irányítása, vagyis a minőségirányítás. Itt, a Kodolányin megismerkedhettünk többféle minőségirányítási rendszerrel elméleti szinten. Ami az oktatók szakmai kvalitását mutatja, hogy nemcsak csoporttársaink által bemutatott helyi minőségértékeléssel találkozhattunk, hanem egy csoportos szakmai gyakorlat keretében Szolnok város intézménykomplexumának gyakorlati minőségirányításával is megismerkedhettünk.

Fux István
még több vélemény
A szakfordító-képzésben résztvevő diákok elhelyezkedését a fordit.hu fordítói közösség segíti.

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1708-4/2008.
Indítási engedély száma: OH-FHF/2303-4/2009.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács idegen nyelvből

 

A képzési idő:
 • 3 félév, 90 kredit

 

A szakirányú továbbképzés célja:

A szaknyelvoktatáson kívül olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Szükség van arra, hogy a szakfordítók és tolmácsok az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak legyenek a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi gazdasági életében, valamint az Európa Unió intézményrendszerében, és ismerjék a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. E cél érdekében a tolmács és szakfordító képzésnek magába kell foglalnia a magas szintű gyakorlati nyelvi képzésen túl számos olyan tantárgyat, mely képessé teszi a jövő tolmácsait feladatuk magas színvonalú ellátására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Nyelvi tantárgycsoport: EU-terminológia, EU-szakszövegfajták, Nyelv- és stílusgyakorlat idegen nyelven,
 • Szakfordítás: Bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába, Fordítás magyarról idegen nyelvre, Fordítás idegen nyelvről magyarra, A fordítás számítógépes segédeszközei (Trados és a memoQ fordítástámogató rendszerek segírtségével)
 • Tolmácsolási tantárgycsoport: Bevezetés a tolmácsolás elméletébe, Konszekutív tolmácsolás, Bevezetés a szinkrontolmácsolásba, Tolmácsolás tárgyalási szituációban és kísérő tolmácsolás
 • Kiegészítő ismeretek: EU-tanulmányok, EU jogi ismeretek

Választható nyelv: magyar-angol, magyar-német

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, péntek délután (14 órától) és szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

 

Részvétel feltétele:

továbbképzésben való részvétel feltétele:

 • A 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett bármilyen főiskolai szintű oklevél;
 • 2006 utáni felsőoktatási rendszerben bármely területen szerzett vagy BA/BSc diploma;
 • sikeres alkalmassági vizsga.
  A jelentkezők felvételéről a szakbizottság a felvételi eredmények alapján dönt.

 

Alkalmassági vizsga időpontja:

 • Német tolmács képzésre: OOOOOOOOOOOOOO  (csütörtök) 8.30 óra a KJE budapesti intézetében.
  Cím: KJE Budapesti Oktatási Központ, 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
 • Angol tolmács képzésre: OOOOOOOOOOOOOO (szerda) 8.30 óra a KJE budapesti intézetében.
  Cím: KJE Budapesti Oktatási Központ, 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

Alkalmassági vizsgára legkésőbb 2021. OOOOOO-ig lehet jelentkezni az ubornyibeatrix@kodolanyi.hu e-mail címen pontos nyelv megnevezésével.


A képzés helyszíne: Budapest

 

Kapcsolattartó: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel.: (22) 543-451 átmenetileg E-MAIL-ben

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Képzés kezdete:
2021/22. tanév I. félév: 2021. szeptember

Jelentkezési határidő:

2021/22. tanév I. félévben induló képzésre: 2021. augusztus 31.

Tervezett első oktatási nap: 2021. szeptember 25.

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat (angol nylevű betétlap is, ha van)
Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, a fentieken kívül az alábbi dokumentumok csatolása is szükséges:
1. Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása
2. Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
3. Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.
 • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják. Választható nyelvek: magyar-angol, magyar-német. Valamint 15.500.- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 15.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.