Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (angol, német)

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Sokat tanultam a borokról.

2014. ősz - Mag Zoltánné, Andrea
még több vélemény
A szakfordító-képzésben résztvevő diákok elhelyezkedését a fordit.hu fordítói közösség segíti.

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1708-4/2008.
Indítási engedély száma: OH-FHF/2303-4/2009.


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács idegen nyelvből (idegen nyelv megnevezése) és magyar nyelvből

 

A képzési idő:
 • 3 félév, 90 kredit

 

A szakirányú továbbképzés célja:

A szaknyelvoktatáson kívül olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Szükség van arra, hogy a szakfordítók és tolmácsok az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak legyenek a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi gazdasági életében, valamint az Európa Unió intézményrendszerében, és ismerjék a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. E cél érdekében a tolmács és szakfordító képzésnek magába kell foglalnia a magas szintű gyakorlati nyelvi képzésen túl számos olyan tantárgyat, mely képessé teszi a jövő tolmácsait feladatuk magas színvonalú ellátására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Nyelvi tantárgycsoport: EU-terminológia, EU-szakszövegfajták, Nyelv- és stílusgyakorlat idegen nyelven,
 • Szakfordítás: Bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába, Fordítás magyarról idegen nyelvre, Fordítás idegen nyelvről magyarra, A fordítás számítógépes segédeszközei (Trados és a memoQ fordítástámogató rendszerek segírtségével)
 • Tolmácsolási tantárgycsoport: Bevezetés a tolmácsolás elméletébe, Konszekutív tolmácsolás, Bevezetés a szinkrontolmácsolásba, Tolmácsolás tárgyalási szituációban és kísérő tolmácsolás
 • Kiegészítő ismeretek: EU-tanulmányok, EU jogi ismeretek

Választható nyelv: magyar-angol, magyar-német

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

 

Felvételi követelmények:
 • 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett bármilyen főiskolai szintű oklevél.
 • 2006 utáni felsőoktatási rendszerben bármely területen szerzett BA/BSc diploma.
 • Sikeres alkalmassági vizsga.

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Felvételi követelmények" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni is tudják. A képzés angol és német nyelven indul.

A jelentkezők felvételéről a szakbizottság a felvételi eredmények alapján dönt. A Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács képzés esetében, amennyiben a hallgató a felvételi meghallgatáson megjelenik, de a sikeres felvételi vizsgát követően a tanulmányait bárminemű személyes okból nem kezdi meg, a befizetett regisztrációs díjat a főiskolának felvételi elbeszélgetés szolgáltatásának igénybevétele miatt nem áll módjában visszafizetni.

 

Alkalmassági vizsga időpontja:

 • Német tolmács képzésre: 2017. OO OO.  (szombat) a KJF budapesti intézetében.
  Cím: KJF Budapesti Oktatási Központ, 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
 • Angol tolmács képzésre: 2017. OO OO.  (szombat) a KJF budapesti intézetében.
  Cím: KJF Budapesti Oktatási Központ, 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

Alkalmassági vizsgára legkésőbb 2017. OO OO-ig lehet jelentkezni a ubornyibeatrix@kodolanyi.hu e-mail címen pontos nyelv megnevezésével.

 

A képzés helyszíne: Budapest

 

Érdeklődés:

tel.: (22) 543-451

fax: (22) 543-391
e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Jelentkezési határidő:

2017/18. tanév I. félévben induló képzésre:

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002