Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (angol, német)

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Sporttal is foglalkozó kommunikációs szakemberként választottam a sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere hiánypótló képzést, amely sokszorosan felülmúlta a várakozásaimat.

2017/18, R. R.
még több vélemény
A szakfordító-képzésben résztvevő diákok elhelyezkedését a fordit.hu fordítói közösség segíti.

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1708-4/2008.
Indítási engedély száma: OH-FHF/2303-4/2009.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács idegen nyelvből

 

A képzési idő:
 • 3 félév, 90 kredit

 

A szakirányú továbbképzés célja:

A szaknyelvoktatáson kívül olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Szükség van arra, hogy a szakfordítók és tolmácsok az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak legyenek a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi gazdasági életében, valamint az Európa Unió intézményrendszerében, és ismerjék a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. E cél érdekében a tolmács és szakfordító képzésnek magába kell foglalnia a magas szintű gyakorlati nyelvi képzésen túl számos olyan tantárgyat, mely képessé teszi a jövő tolmácsait feladatuk magas színvonalú ellátására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Nyelvi tantárgycsoport: EU-terminológia, EU-szakszövegfajták, Nyelv- és stílusgyakorlat idegen nyelven,
 • Szakfordítás: Bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába, Fordítás magyarról idegen nyelvre, Fordítás idegen nyelvről magyarra, A fordítás számítógépes segédeszközei (Trados és a memoQ fordítástámogató rendszerek segírtségével)
 • Tolmácsolási tantárgycsoport: Bevezetés a tolmácsolás elméletébe, Konszekutív tolmácsolás, Bevezetés a szinkrontolmácsolásba, Tolmácsolás tárgyalási szituációban és kísérő tolmácsolás
 • Kiegészítő ismeretek: EU-tanulmányok, EU jogi ismeretek

Választható nyelv: magyar-angol, magyar-német

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, péntek délután (14 órától) és szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

 

Részvétel feltétele:

továbbképzésben való részvétel feltétele:

 • A 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett bármilyen főiskolai szintű oklevél;
 • 2006 utáni felsőoktatási rendszerben bármely területen szerzett vagy BA/BSc diploma;
 • sikeres alkalmassági vizsga.
  A jelentkezők felvételéről a szakbizottság a felvételi eredmények alapján dönt.

 

Alkalmassági vizsga időpontja:

 • Német tolmács képzésre: OOOOOOOOOOOOOO  (csütörtök) 8.30 óra a KJE budapesti intézetében.
  Cím: KJE Budapesti Oktatási Központ, 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
 • Angol tolmács képzésre: OOOOOOOOOOOOOO (szerda) 8.30 óra a KJE budapesti intézetében.
  Cím: KJE Budapesti Oktatási Központ, 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

Alkalmassági vizsgára legkésőbb 2021. OOOOOO-ig lehet jelentkezni az ubornyibeatrix@kodolanyi.hu e-mail címen pontos nyelv megnevezésével.


A képzés helyszíne: Budapest

 

Kapcsolattartó: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-451 helyett átmenetileg E-MAIL-ben

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Jelentkezési határidő:

 2021/22. tanév I. félévben induló képzésre: 2021. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat
 • angol nylevű betétlap is, ha van,
 • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2021/22. tanév I. félév: 2021. szeptember

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várják, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják. Választható nyelvek: magyar-angol, magyar-német. Valamint 15.500.- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 15.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.