Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (angol, német)

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Örülök, hogy a Kodolányi János Főiskolára esett a választásom, amikor eldöntöttem, hogy a munkámhoz szükséges ismereteimet tanulással bővítsem. Ebben nagy segítségemre volt Marton Márta felnőttképzési programfelelős, amikor az iskolában rejlő lehetőségekről, az óraadó tanárok szakmai elismertségéről, az iskolai életről beszélgettünk. A bátorító és meggyőző szavak után döntöttem úgy, hogy érdemes a szabadidő szervező és játékpedagógia szakra jelentkeznem. Nem csalódtam, hiszen, a választott szak tanmenete nem csak az elméleti modellek megismerését, megértését segítette elő, hanem egyfajta gyakorlati szemléletet is biztosított a szabadidő helyes eltöltésének szervezéséhez, amit munkám során nap, mint nap használni tudok. Tanáraink nemzetközileg is elismert szakemberekből állnak, akik nemcsak lexikális, hanem a gyakorlatban megszerzett tudásukat is átadják. A magas szakmai színvonal, a gyakorlatra fektetett hangsúly, valamint a hallgatóbarát hozzáállás még tovább fokozták bennem azt az érzést, hogy jól választottam. Csoporttársaimmal, tanáraimmal sikerült jó viszonyt kialakítanom, sőt mivel hasonló területen dolgozunk már szakmai kapcsolatok is születtek. Remélem, ezen ismeretségek sokáig tartanak és a jövőben kölcsönösen tudjuk segíteni egymást azzal a tudással, amit itt szereztünk. Bíztatok mindenkit, hogy ebben az intézményben töltse főiskolás éveit és szerezze meg itt diplomáját!

Toldi Lászlóné Tünde
még több vélemény
A szakfordító-képzésben résztvevő diákok elhelyezkedését a fordit.hu fordítói közösség segíti.

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1708-4/2008.
Indítási engedély száma: OH-FHF/2303-4/2009.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács idegen nyelvből

 

A képzési idő:
 • 3 félév, 90 kredit

 

A szakirányú továbbképzés célja:

A szaknyelvoktatáson kívül olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Szükség van arra, hogy a szakfordítók és tolmácsok az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak legyenek a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi gazdasági életében, valamint az Európa Unió intézményrendszerében, és ismerjék a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. E cél érdekében a tolmács és szakfordító képzésnek magába kell foglalnia a magas szintű gyakorlati nyelvi képzésen túl számos olyan tantárgyat, mely képessé teszi a jövő tolmácsait feladatuk magas színvonalú ellátására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Nyelvi tantárgycsoport: EU-terminológia, EU-szakszövegfajták, Nyelv- és stílusgyakorlat idegen nyelven,
 • Szakfordítás: Bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába, Fordítás magyarról idegen nyelvre, Fordítás idegen nyelvről magyarra, A fordítás számítógépes segédeszközei (Trados és a memoQ fordítástámogató rendszerek segírtségével)
 • Tolmácsolási tantárgycsoport: Bevezetés a tolmácsolás elméletébe, Konszekutív tolmácsolás, Bevezetés a szinkrontolmácsolásba, Tolmácsolás tárgyalási szituációban és kísérő tolmácsolás
 • Kiegészítő ismeretek: EU-tanulmányok, EU jogi ismeretek

Választható nyelv: magyar-angol, magyar-német

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

 

Részvétel feltétele:

továbbképzésben való részvétel feltétele:

 • A 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett bármilyen főiskolai szintű oklevél;
 • 2006 utáni felsőoktatási rendszerben bármely területen szerzett vagy BA/BSc diploma;
 • sikeres alkalmassági vizsga.
  A jelentkezők felvételéről a szakbizottság a felvételi eredmények alapján dönt.

 

Alkalmassági vizsga időpontja:

 • Német tolmács képzésre: 2020. OO OO.  (szombat) a KJF budapesti intézetében.
  Cím: KJF Budapesti Oktatási Központ, 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
 • Angol tolmács képzésre: 2020. OO OO.  (szombat) a KJF budapesti intézetében.
  Cím: KJF Budapesti Oktatási Központ, 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

Alkalmassági vizsgára legkésőbb 2020 OO OO-ig lehet jelentkezni az ubornyibeatrix@kodolanyi.hu e-mail címen pontos nyelv megnevezésével.


A képzés helyszíne: Budapest

 

Kapcsolattartó: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-451

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Jelentkezési határidő:

2020/21. tanév I. félévben induló képzésre: 2020. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat
 • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2020/21. tanév I. félév: 2020. szeptember

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várják, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják. Választható nyelvek: magyar-angol, magyar-német. Valamint 15.500.- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 15.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: