Társadalomtudományi és jogi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Jómagam a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanítok alsóban magyar és éneket. Munkahelyem – mint referenciaintézmény – a jógyakorlatok színtere és tárháza: kezdő- és gyakorló pedagógusként az állandó tanulás és ismeretszerzés helye. A kidolgozott folyamatok biztosítják a minőségi rendszerszemléletet. Ez sajnos sok helyen hiányzik. Nem véletlenül választottam a Kodolányi Főiskolán a Minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára való felkészítést: a mai magyar oktatási rendszer gyenge pontja a minőség folyamatos biztosítása és a minőség tudatos irányítása, vagyis a minőségirányítás. Itt, a Kodolányin megismerkedhettünk többféle minőségirányítási rendszerrel elméleti szinten. Ami az oktatók szakmai kvalitását mutatja, hogy nemcsak csoporttársaink által bemutatott helyi minőségértékeléssel találkozhattunk, hanem egy csoportos szakmai gyakorlat keretében Szolnok város intézménykomplexumának gyakorlati minőségirányításával is megismerkedhettünk.

Fux István
még több vélemény

A Kodolányi János Egyetem az Anglofon Studio szakmai támogatásával Társadalomtudományi és jogi szakfordító szakirányú továbbképzést indít.Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1016-3/2020


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Társadalomtudományi és jogi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
  • Szakképzettség: társadalomtudományi és jogi szakfordító
  • A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Translator in Social Sciences & Law

 

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek magas szintű, kulturált és iskolázott idegennyelvtudással; kifogástalan anyanyelvismerettel; megfelelő interkulturális és jogi ismeretekkel; a szükséges szakfordítói készségekkel; képességekkel, jártassággal, és a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlattal; valamint olyan számítástechnikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik őket fordítást segítő eszközök használatára. A végzettség birtokában a hallgatók képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; képesek eligazodni az adott társadalomtudományi és jogi szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; képesek olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; képesek megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; és a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények


Petz András: Jogi szakfordítás, személyes tapasztalatok (videó)

 

 

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, péntek délután (14 órától) és szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

 

Részvétel feltétele:

Felsőfokú végzettség:
a) alapképzésben szerzett diploma (BA, BSC),

vagy

b) régi típusú főiskolai szintű végzettség és szakképzettség.

 

A képzés helyszíne: Budapest

 

Szakfelelős: Dr. habil. Kodó Krisztina

cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.,

email: angoltanszek@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
 
Képzés kezdete: 2022/23. tanév I. félév: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő:
2022/23. tanév I. félévben induló képzésre: 2022. augusztus 31.

Tervezett első oktatási nap: 2022. szeptember 24.

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
  • oklevélmásolat
  • angol nyelvű betétlap is, ha van, 
  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Egyéb információk:

Választható nyelvek: magyar-angol, magyar-német. A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.

A 29.000- Ft regisztrációs díj az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

290.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 29.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 29.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

Várható kezdési időpont: