Társadalomtudományi és jogi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény
szakirányú továbbképzések

A Kodolányi János Egyetem az Anglofon Studio szakmai támogatásával Társadalomtudományi és jogi szakfordító szakirányú továbbképzést indít.Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1016-3/2020


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Társadalomtudományi és jogi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
  • Szakképzettség: társadalomtudományi és jogi szakfordító
  • A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Translator in Social Sciences & Law

 

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek magas szintű, kulturált és iskolázott idegennyelvtudással; kifogástalan anyanyelvismerettel; megfelelő interkulturális és jogi ismeretekkel; a szükséges szakfordítói készségekkel; képességekkel, jártassággal, és a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlattal; valamint olyan számítástechnikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik őket fordítást segítő eszközök használatára. A végzettség birtokában a hallgatók képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; képesek eligazodni az adott társadalomtudományi és jogi szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; képesek olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; képesek megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; és a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények


Petz András: Jogi szakfordítás, személyes tapasztalatok (videó)

 

 

Mikor vannak a konzultációk?

A képzés konzultációit személyes és online formában szervezzük, lehetőség szerint szombati napokon, de esetenként előfordulhat, hogy péntek délután 14 órától is lehetnek órák. Összesen 90 tanóra/félév.

 

Részvétel feltétele:

Felsőfokú végzettség:
a) alapképzésben szerzett diploma (BA, BSC),

vagy

b) régi típusú főiskolai szintű végzettség és szakképzettség.

 

Orientációs kompetenciafelmérés és tanácsadás
A társadalomtudományi és jogi szakfordító szakirányú továbbképzési szakos hallgatók bemeneti kompetenciáinak mérése angol nyelvről magyar nyelvre és magyar nyelvről angol nyelvre irányokban, zárthelyi dolgozat formájában várhatóan 2023. szeptember elején lesz. A pontos időpontot emailben megküldjük regisztrált hallgatóinknak.
Orientációs kompetenciafelmérés és tanácsadás leírása (letölthető)

 

Szakfelelős: Dr. habil. Kodó Krisztina

cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.,

email: angoltanszek@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
 
A képzés helyszíne: Budapest


Képzés kezdete: 2023/24. tanév I. félév: 2023. szeptember


Jelentkezési határidő: 2023/24. tanév I. félévben induló képzésre: 2023. augusztus 31.

 

Tervezett első oktatási nap: 2023. szeptember 23.


Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
  • oklevélmásolat
  • angol nyelvű betétlap is, ha van, 
  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Egyéb információk:

Választható nyelvek: magyar-angol, magyar-német (nem indul). A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.

A 29.000- Ft regisztrációs díj az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

290.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 29.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 29.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.


Várható kezdési időpont: