Társadalomtudományi és jogi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Egy szuper csapat jött össze sokféle korosztályból

2014. ősz - Kettős Richárd Kornél
még több vélemény
szakirányú továbbképzések

A Kodolányi János Egyetem az Anglofon Studio szakmai támogatásával Társadalomtudományi és jogi szakfordító szakirányú továbbképzést indít.Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1016-3/2020


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Társadalomtudományi és jogi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
  • Szakképzettség: társadalomtudományi és jogi szakfordító
  • A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Translator in Social Sciences & Law

 

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek magas szintű, kulturált és iskolázott idegennyelvtudással; kifogástalan anyanyelvismerettel; megfelelő interkulturális és jogi ismeretekkel; a szükséges szakfordítói készségekkel; képességekkel, jártassággal, és a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlattal; valamint olyan számítástechnikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik őket fordítást segítő eszközök használatára. A végzettség birtokában a hallgatók képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; képesek eligazodni az adott társadalomtudományi és jogi szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; képesek olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; képesek megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; és a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények


Petz András: Jogi szakfordítás, személyes tapasztalatok (videó)

 

 

Mikor vannak a konzultációk?

A képzés konzultációit személyes és online formában szervezzük, lehetőség szerint szombati napokon, de esetenként előfordulhat, hogy péntek délután 14 órától is lehetnek órák. Összesen 90 tanóra/félév.

 

Részvétel feltétele:

Felsőfokú végzettség:
a) alapképzésben szerzett diploma (BA, BSC),

vagy

b) régi típusú főiskolai szintű végzettség és szakképzettség.

 

Orientációs kompetenciafelmérés és tanácsadás
A társadalomtudományi és jogi szakfordító szakirányú továbbképzési szakos hallgatók bemeneti kompetenciáinak mérése angol nyelvről magyar nyelvre és magyar nyelvről angol nyelvre irányokban, zárthelyi dolgozat formájában várhatóan 2023. szeptember 9-én és 16-án lesz. A pontos időpontot és terem számot emailben megküldjük regisztrált hallgatóinknak.
Orientációs kompetenciafelmérés és tanácsadás leírása (letölthető)

 

A képzés helyszíne: Budapest

 

Szakfelelős: Dr. habil. Kodó Krisztina

cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.,

email: angoltanszek@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
 
Képzés kezdete: 2023/24. tanév I. félév: 2023. szeptember

Jelentkezési határidő: 2023/24. tanév I. félévben induló képzésre: 2023. augusztus 31.

Tervezett első oktatási nap: 2023. szeptember 23.


Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
  • oklevélmásolat
  • angol nyelvű betétlap is, ha van, 
  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Egyéb információk:

Választható nyelvek: magyar-angol, magyar-német. A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.

A 29.000- Ft regisztrációs díj az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

290.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 29.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 29.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.


Várható kezdési időpont: