Vezető óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Ez már elhivatottság. Köszönjük!!

2014. ősz - Mag Zoltán
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1379-3/2021


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szakvizsgázott vezető óvodapedagógus


A képzési idő:
 • 4 félév, 120 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja: A kötelező ismeretkör célja, hogy a hallgató egységben lássa a köznevelés rendszerét; az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását.

A választáson alapuló ismeretkör képzési célja olyan középvezetőket, vezetőket képzése, akik a törvényi előírásokat jól ismerve képesek egy intézményt arra késztetni, hogy önmagát igazgassa, s a benne dolgozó személyek önfelelősségét kialakítsa. Cél, hogy az óvodapedagógus rendszerlátó képessége fejlődjön, a képzésben részt vevő hallgató jól ismerje a köznevelés rendszerét, a tanügyigazgatási feladatokat, valamint a szakmai irányítási lehetőségeket.


Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök

Kötelező ismeretkör:

 • A Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés kötelező ismeretkör: 55 kredit
  • Általánosan alapozó tárgyak a szakvizsga tárgyai: 29 kredit
   Vezetési ismeretek; közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek; minőségirányítási alapismeretek; tanügyigazgatási ismeretek; európai uniós ismeretek; a nevelés kulturális alapjai; statisztikai adatfeldolgozás

  • Szakmai alapozó tárgyak: 19 kredit
   Pedagógusszerepek, pedagógusetika; szervezetfejlesztés; reflektív pedagógia; andragógia; pedagógiai kutatásmódszertan

  • Gyakorlati képzés és készségfejlesztés: 7 kredit
   Kommunikációs technikák; esélyegyenlőség és szektorközi együttműködés

 • Vezető óvodapedagógus ismeretkörök: 55 kredit
  • Általánosan alapozó tárgyak: 24 kredit
   Vezetés, nevelés irányítása; vezetéslélektan; nevelési rendszerek; személyiségfejlesztés; családpedagógia

  • Szakmai alapozó tárgyak: 15 kredit
   Pályázatírás; az óvoda szakmai irányítása; óvodaigazgatási ismeretek; óvodai gazdálkodási ismeretek

  • Gyakorlati képzés és készségfejlesztés: 14 kredit
   Pedagógiai mérés, értékelés; bölcselet és embertan; retorika

  • Szakdolgozati konzultáció: 2 kredit

  • Szakdolgozat: 10 kredit

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

 • személyes konzultációk: félévente 4 alkalommal (szombatokon)
 • on-line konzultációk: hétköznap esténként

 

A képzés formája:

e-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással. A képzés portfólió típusú szakdolgozattal zárul, melynek tartalmi követelményei átfedésben vannak a pedagógus életpálya portfólió elemeivel, így mind a szakszolgálatoknál dolgozó, mind pedig az egyéb oktatási intézményekben dolgozó kollégák hasznosítani tudják az elkészített portfóliós dokumentumokat.

 

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei:
 • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
 • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
 • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
 • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
 • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
 • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló oktatási szakemberek (KLIK tankerület igazgató, iskolaigazgató, szakszolgálat igazgató) a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.
 • Portfóliós értékelési rendszer segítségével tanáraink a teljes képzési folyamatot értékelik
 
Beszámítás, a képzési idő lerövidítése:

Más szakirányú továbbképzési szakon végzett tantárgyak (min.70%-os) tartalmi egyezés alapján a képzésbe beszámíthatók, megfelelő számú tantárgyi beszámítással esetlegesen a képzési idő lerövidíthető.

 

Részvétel feltétele:

a) óvodapedagógus alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség;
és
b) legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

A 17.500- Ft regisztrációs díj az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

A képzés helyszíne: Székesfehérvár, Budapest, Orosháza

 

Képzés kezdete: 2022/23. tanév I. félév: 2022. szeptember

 

Jelentkezési határidő: 2022/23. tanév I. félévben induló képzésre: 2022. augusztus 31.

 

Tervezett első oktatási nap: 2022. szeptember 24.

 

Kapcsolattartó: Marton Márta

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.

tel.: (22) 543-475  átmenetileg E-MAIL-ben

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevélmásolat, angol nyelvű betétlap is, ha van, 
  • 3 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat igazolása (a lentebbi, letölthető nyomatványon)
  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 1. Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása

 2. Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 3. Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

 

Minimális létszám: 15 fő

A képzés ára:

175.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 17.500,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 17.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

Nyomtatvány: Pedagógus munkaviszony igazolásához

Várható kezdési időpont: