Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A Kodolányi János Főiskola közoktatás-vezetői képzésére nemcsak azért jelentkeztem, mert ez tűnt a legközelebbi, legjobban elérhető megoldásnak. A távoktatásos formában megszervezett képzés jól alkalmazkodott ahhoz a munkahelyi elfoglaltsághoz és életmódhoz, amelyben jelenleg élek. Mivel ez nekünk, pedagógusoknak már nem az első képzésünk, jó összehasonlítási alappal rendelkezünk ahhoz, hogy lássuk, mennyire alkalmazkodó, rugalmas és támogató ez az oktatási forma. Kétségtelenül a rugalmasság szükséges a hallgató és a főiskola részéről is, de az itt töltött képzés során ezt magam is megtapasztalhattam. Amikor feszített módon, sokféle kihívásnak kell megfelelni, nagyon sokat számít az emberi hozzáállás, a személyes, elfogadó légkör, a nyugodt és magabiztos derű, amivel körülvesznek. Az itt eltöltött idő alatt kialakult egy kis szakmai team is, amelyben olykor az oktató volt a főszereplő, máskor a hallgató adta át tapasztalatait, tudását a többieknek. És hiába ért véget a képzés, ez a támogató szakmai csoport azóta is él, és virágzik. Az oktatási rendszerünk átalakítása közben kellett használható tudást szereznünk, amit a vezetői munkánkban felhasználhatunk… és bizton állíthatom: ezt meg is kaptuk.

Faragóné Ulicza Henriette
még több vélemény

Újdonság

 • Rugalmas, egyénre szabott tanulás, e-learning alapú távoktatás,
 • Félévente 4 konzultációs nap (szombatok), 3 helyszínen,
 • Képzés zárása portfólióval, melynek elemei a pedagógus portfólióba illeszthetők,
 • Szakvizsgázott pedagógusoknak rövidebb képzési idő,
 • Részletfizetés kérhető.


Nyilvántartásba vételi szám:
OH-FRKP/18030/2007.
Indítási engedély száma:
FF/845-4/2012.


A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

A közoktatási vezető és szakvizsga szakképesítést - mint képesítési követelményt - a közalkalmazott besorolásánál figyelembe kell venni. A Köznevelési törvény 38. A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei 67. §  (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: (…) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség


A képzési idő:
 • 4 félév, 120 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

a közoktatásban dolgozó kollégák számára a közoktatás rendszerének, benne az egyes intézmények működésének folyamatairól olyan korszerű, átfogó ismereteket nyújtani, amelyekre alapozva munkakörüket szakszerűbben láthatják el.


Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök

Kötelező ismeretkör:

 • Közigazgatási vezetési ismeretek
 • A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet
 • Az intézmény és környezete
 • A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
 • Az integráció és szegregáció kérdései
 • A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei, munkatevékenységei
 • Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása

Választható ismeretkör:

 • Nevelési-oktatási intézmény-vezetői ismeretek
 • Szabadon választható ismeretek (1 választása kötelező): oktatásirányítás, szakképzés-igazgatás, minőségirányítás, mérés-értékelés, felnőttképzés, szervezési technikák, tantervi ismeretek, érdekvédelem a közoktatásban

Részletes képzési és kimeneteli követelmények
Mikor vannak a konzultációk?

Az on-line konzultációkra hétköznap esténként, a személyes konzultációkra félévente 4 alkalommal (szombatokon) kerül sor

A képzés formája:

e-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással. A képzés portfólió típusú szakdolgozattal zárul, melynek tartalmi követelményei átfedésben vannak a pedagógus életpálya portfólió elemeivel, így mind a szakszolgálatoknál dolgozó, mind pedig az egyéb oktatási intézményekben dolgozó kollégák hasznosítani tudják az elkészített portfóliós dokumentumokat.

 

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei:
 • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
 • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
 • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
 • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
 • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
 • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló oktatási szakemberek (KLIK tankerület igazgató, iskolaigazgató, szakszolgálat igazgató) a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.
 • Portfóliós értékelési rendszer segítségével tanáraink a teljes képzési folyamatot értékelik

Beszámítás, a képzési idő lerövidítése:

Más szakirányú továbbképzési szakon végzett tantárgyak (min.70%-os) tartalmi egyezés alapján a képzésbe beszámíthatók, megfelelő számú tantárgyi beszámítással esetlegesen a képzési idő lerövidíthető.

 

A részvétel feltétele:

a) alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy

b) egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "A részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni is tudják.

A képzés helyszíne:

Budapest, Székesfehérvár, Orosháza

 

Érdeklődés:

tel.: (22) 543-451

fax.: (22) 543-391
e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő: 
2017/18. tanév I. félévben induló képzésre: meghosszabbítva 2017. szeptember 17-ig!!

Csatolandó dokumentumok: 
oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat, 3 év szakmai gyakorlat igazolása

 

Minimális létszám: 15 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft


A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002