Köznevelési mestervezető

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak elvégzése a harmadik diplomám megszerzését jelentette. A képzésen korszerű, innovatív és a szakmai fejlődésem elősegítéséhez szükséges tárgyakat tanulhattam, olyan széleskörű tudással rendelkező oktatóktól, akik helikopter szemléletű látásmódjukkal hozzájárultak tudásom sokrétű gyarapodásához. A képzés során olyan hasznos tudás-csomagot és sajátos szemléletmódot kaptam, amely megkönnyíti a pedagógus portfólióm elkészítését. Ezért is gondolom, hogy a pedagógus életpálya modellbe a megszerzett tudás és végzettség jól illeszkedik.

Molnárné Magócs Noémi
még több vélemény
 • Rugalmas, egyénre szabott tanulás, e-learning alapú távoktatás,
 • Félévente 4 konzultációs nap (szombatok), 3 helyszínen,
 • Képzés zárása portfólióval, melynek elemei a pedagógus portfólióba illeszthetők,
 • Részletfizetés kérhető.


Nyilvántartásba vételi szám:

Indítási engedély száma:


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: köznevelési mestervezető szakirányú továbbképzési szak


A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:
 • a már vezetői gyakorlattal rendelkező pedagógusok számára - olyan képzési lehetőség biztosítása, melynek során a folyamatosan átalakuló rendszerben való eligazodást és a sikeres vezetői teljesítményt megerősítő, támogató ismeretekkel, tudással és új kompetenciákkal felvértezett intézményvezetők állnak a köznevelés rendszerének szolgálatába,
 • a köznevelési intézmények vezetői számára szélesíteni azt a továbbképzési kínálatot, melyet a pedagógusok kötelező továbbképzésének keretében elérhetnek

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • Elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
  • a köznevelési, a szakképzési és felnőttképzési rendszer irányítási és szabályozási ismereteinek rendszerezése, különös tekintettel a köznevelési rendszer fejlődési folyamataira;
  • a gyakorlatban is hasznosítható ismeretek megszerzése a köznevelési intézmény működését meghatározó jogi és belső szabályozás rendszeréről, a köznevelés területén felmerülő jogértelmezési és jogalkalmazói feladatokban való eligazodás technikájának elsajátítása;
  • a köznevelés és a gyermekvédelem intézményrendszereinek az együttműködését szolgáló kötelezőség és lehetőségek megismerése;
  • a vezetői visszajelzések adása módjainak, módszereinek ismerete;
  • a pedagógusminősítésben alkalmazható teljesítményértékelő módszerek ismerete;
  • a vezetői feladatdelegálás módjainak, módszereinek ismerete;
  • a moderátori és a facilitálási technikák ismerete;
  • a vezetői etikett és protokoll általános szabályainak megismerése;
  • a munkatársi kiégés megelőzése módjainak ismerete;
  • a szabályzatírás technikájának ismerete;
  • az értekezletszervezés és -vezetés folyamatának, módszertanának, stratégiáinak és sikertényezőinek megismerése;
  • a vezetői objektivitás, beszámoltatás, számonkérés, a teljesítményértékelő módszerek megismerése;
  • a medializált terek, ezek elérhetőségének (külső, belső) ismerete, a multitasking hatása a fiatal generációkra, az on-line véleménymegosztás fórumainak ismerete, az erre adott interakciók, az intézménynek a médiában való megjelenésének kezelése;
  • adatvédelem biztosításának ismerete az információk áramlásában;
  • az állami köznevelési feladatellátás keretében működő pedagógiai-szakmai szolgáltatások működésének megismerése, megtapasztalása, tekintettel a köznevelési intézmények működtetésének támogatására irányuló tevékenységükre, illetve a köznevelési intézményekkel történő együttműködésük szempontjaira;
  • az Oktatási Hivatal működésének megismerése, és a szervezet működésébe való közvetlen betekintés.
 
 • A képzés során elsajátított tudáselemek által megszerezhető, fejlesztendő adottságok, vezetői készségek, kompetenciák:
  • a vezetői identitás megerősítése, az önismeret fejlesztése, a személyiség vezetésben való szerepének megtapasztalása;
  • gyakorlati tapasztalás útján olyan kapcsolatkezelési és konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása, amelyet a résztvevők a jövőben tudatos vezetői és motivációs eszközként tudnak alkalmazni;
  • a coach szemlélet kialakítása, amely a támogató szervezeti légkör kialakításának elvein és módszerein alapul;
  • a kapcsolatkezelési és konfliktuskezelési stratégiák tudatos alkalmazása;
  • az együttműködés elősegítésében és a versengő helyzetek kezelésében eszközként funkcionáló stratégiák elsajátításának támogatása;
  • a képzés sajátos szervezési formájának (bentlakásos tréning) kihasználásával résztvevői megtapasztalják a csapatban való munka sajátosságait. Így a saját élmény során tapasztaltak birtokában tudatosulnak a hatékony team munka jellemzői, ismereteket szereznek a csapatépítés folyamatáról.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

 • személyes konzultációk: félévente 4 alkalommal (szombatokon)
 • on-line konzultációk: hétköznap esténként

 

A képzés formája:

e-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással. A képzés portfólió típusú szakdolgozattal zárul, melynek tartalmi követelményei átfedésben vannak a pedagógus életpálya portfólió elemeivel, így mind a szakszolgálatoknál dolgozó, mind pedig az egyéb oktatási intézményekben dolgozó kollégák hasznosítani tudják az elkészített portfóliós dokumentumokat.

 

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei:
 • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
 • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
 • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
 • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
 • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
 • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló oktatási szakemberek (KLIK tankerület igazgató, iskolaigazgató, szakszolgálat igazgató) a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.
 • Portfóliós értékelési rendszer segítségével tanáraink a teljes képzési folyamatot értékelik
 
Részvétel feltétele:

Pedagógus képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél,
 • az alábbi képzések valamelyikén szerzett pedagógus-szakvizsga
  • közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  • holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés, pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • valamint a köznevelés területén, illetve a köznevelés irányítási rendszerében legalább egy vezetői ciklusban eltöltött „vezetői” megbízás során szerzett gyakorlat.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. Valamint 17.000- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

A képzés helyszíne:

Székesfehérvár, Budapest, Orosháza

 

Képzés kezdete:
2020/21. tanév II. keresztfélév: 2021. február

 

Jelentkezési határidő:

2020/21. tanév II. keresztfélévben induló képzésre: 2021. január 31.

 

Kapcsolattartó: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel: (22) 543-451 helyett, átmenetileg a

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu címre várjuk érdeklődő levelét.

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolatok a részvétel feltétele pontban megjelölt:

- pedagógus képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél másolata,

- pedagógus szakvizsga képzésen szerzett oklevél másolata.
„vezetői” megbízás során szerzett gyakorlat igazolása,
regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

Nyomtatvány: Pedagógus munkaviszony igazolásához

 

Minimális létszám: 15 fő

A képzés ára:

170.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 17.000,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:

 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 17.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

Várható kezdési időpont: