Köznevelési mestervezető

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A szakmai munka mellett jó hangulat és fesztelen barátságos légkör, felüdülés volt minden alkalom.

2015. március - Pallai Petra
még több vélemény
 • Rugalmas, egyénre szabott tanulás, e-learning alapú távoktatás,
 • Félévente 4 konzultációs nap (szombatok), 3 helyszínen,
 • Képzés zárása portfólióval, melynek elemei a pedagógus portfólióba illeszthetők,
 • Részletfizetés kérhető.


Nyilvántartásba vételi szám:

Indítási engedély száma:


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: köznevelési mestervezető szakirányú továbbképzési szak


A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:
 • a már vezetői gyakorlattal rendelkező pedagógusok számára - olyan képzési lehetőség biztosítása, melynek során a folyamatosan átalakuló rendszerben való eligazodást és a sikeres vezetői teljesítményt megerősítő, támogató ismeretekkel, tudással és új kompetenciákkal felvértezett intézményvezetők állnak a köznevelés rendszerének szolgálatába,
 • a köznevelési intézmények vezetői számára szélesíteni azt a továbbképzési kínálatot, melyet a pedagógusok kötelező továbbképzésének keretében elérhetnek

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • Elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
  • a köznevelési, a szakképzési és felnőttképzési rendszer irányítási és szabályozási ismereteinek rendszerezése, különös tekintettel a köznevelési rendszer fejlődési folyamataira;
  • a gyakorlatban is hasznosítható ismeretek megszerzése a köznevelési intézmény működését meghatározó jogi és belső szabályozás rendszeréről, a köznevelés területén felmerülő jogértelmezési és jogalkalmazói feladatokban való eligazodás technikájának elsajátítása;
  • a köznevelés és a gyermekvédelem intézményrendszereinek az együttműködését szolgáló kötelezőség és lehetőségek megismerése;
  • a vezetői visszajelzések adása módjainak, módszereinek ismerete;
  • a pedagógusminősítésben alkalmazható teljesítményértékelő módszerek ismerete;
  • a vezetői feladatdelegálás módjainak, módszereinek ismerete;
  • a moderátori és a facilitálási technikák ismerete;
  • a vezetői etikett és protokoll általános szabályainak megismerése;
  • a munkatársi kiégés megelőzése módjainak ismerete;
  • a szabályzatírás technikájának ismerete;
  • az értekezletszervezés és -vezetés folyamatának, módszertanának, stratégiáinak és sikertényezőinek megismerése;
  • a vezetői objektivitás, beszámoltatás, számonkérés, a teljesítményértékelő módszerek megismerése;
  • a medializált terek, ezek elérhetőségének (külső, belső) ismerete, a multitasking hatása a fiatal generációkra, az on-line véleménymegosztás fórumainak ismerete, az erre adott interakciók, az intézménynek a médiában való megjelenésének kezelése;
  • adatvédelem biztosításának ismerete az információk áramlásában;
  • az állami köznevelési feladatellátás keretében működő pedagógiai-szakmai szolgáltatások működésének megismerése, megtapasztalása, tekintettel a köznevelési intézmények működtetésének támogatására irányuló tevékenységükre, illetve a köznevelési intézményekkel történő együttműködésük szempontjaira;
  • az Oktatási Hivatal működésének megismerése, és a szervezet működésébe való közvetlen betekintés.
 
 • A képzés során elsajátított tudáselemek által megszerezhető, fejlesztendő adottságok, vezetői készségek, kompetenciák:
  • a vezetői identitás megerősítése, az önismeret fejlesztése, a személyiség vezetésben való szerepének megtapasztalása;
  • gyakorlati tapasztalás útján olyan kapcsolatkezelési és konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása, amelyet a résztvevők a jövőben tudatos vezetői és motivációs eszközként tudnak alkalmazni;
  • a coach szemlélet kialakítása, amely a támogató szervezeti légkör kialakításának elvein és módszerein alapul;
  • a kapcsolatkezelési és konfliktuskezelési stratégiák tudatos alkalmazása;
  • az együttműködés elősegítésében és a versengő helyzetek kezelésében eszközként funkcionáló stratégiák elsajátításának támogatása;
  • a képzés sajátos szervezési formájának (bentlakásos tréning) kihasználásával résztvevői megtapasztalják a csapatban való munka sajátosságait. Így a saját élmény során tapasztaltak birtokában tudatosulnak a hatékony team munka jellemzői, ismereteket szereznek a csapatépítés folyamatáról.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

 • személyes konzultációk: félévente 4 alkalommal (szombatokon)
 • on-line konzultációk: hétköznap esténként

 

A képzés formája:

e-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással. A képzés portfólió típusú szakdolgozattal zárul, melynek tartalmi követelményei átfedésben vannak a pedagógus életpálya portfólió elemeivel, így mind a szakszolgálatoknál dolgozó, mind pedig az egyéb oktatási intézményekben dolgozó kollégák hasznosítani tudják az elkészített portfóliós dokumentumokat.

 

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei:
 • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
 • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
 • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
 • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
 • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
 • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló oktatási szakemberek (KLIK tankerület igazgató, iskolaigazgató, szakszolgálat igazgató) a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.
 • Portfóliós értékelési rendszer segítségével tanáraink a teljes képzési folyamatot értékelik
 
Részvétel feltétele:

Pedagógus képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél,
 • az alábbi képzések valamelyikén szerzett pedagógus-szakvizsga
  • közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  • holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés, pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • valamint a köznevelés területén, illetve a köznevelés irányítási rendszerében legalább egy vezetői ciklusban eltöltött „vezetői” megbízás során szerzett gyakorlat.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

A 17.500- Ft regisztrációs díj az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

A képzés helyszíne:

Székesfehérvár, Budapest, Orosháza

 

Képzés kezdete:
2022/23. tanév I. félév: 2022. szeptember

 

Jelentkezési határidő:

2022/23. tanév I. félévben induló képzésre: 2022. augusztus 31.

 

Tervezett első oktatási nap: 2022. szeptember 24.

 

Kapcsolattartó: Marton Márta

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.

tel.: (22) 543-475  átmenetileg E-MAIL-ben

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolatok (angol nyelvű betétlap is, ha van) a részvétel feltétele pontban megjelölt:

- pedagógus képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél másolata,

- pedagógus szakvizsga képzésen szerzett oklevél másolata.
„vezetői” megbízás során szerzett gyakorlat igazolása,

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, a fentieken kívül az alábbi dokumentumok csatolása is szükséges:

1. Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása

2. Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

3. Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál

 • 3 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat igazolása (a lentebbi, letölthető nyomatványon)
 • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

Nyomtatvány: Pedagógus munkaviszony igazolásához

 

Minimális létszám: 15 fő

A képzés ára:

175.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 17.500,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 17.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

Várható kezdési időpont: