Interaktív oktatási stratégiák és módszerek a digitális kultúrában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Az oktatás messze felülmúlta a várakozásaimat.

2017/18, E. D.
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1382-2/2021.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szakvizsgázott pedagógus (interaktív oktatási stratégiák és módszerek a digitális kultúrában)


A képzési idő:
 • 4 félév, 120 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

Olyan pedagógus szakemberek képzése, akik képesek a tanított szaktárgyukhoz és a tanórán kívüli tevékenységekhez korszerű, interaktív oktatási környezeteket tervezni, kialakítani és módszertanilag helyes megoldásokkal a tanulási eredményesség növelése érdekében alkalmazni. A képzés célja, hogy a szakértő pedagógus saját tevékenységén túl modellként inspirálja, mentorálja a tantestület többi pedagógusát is a korszerű digitális pedagógiai kultúra iskolai kialakításában és fejlesztésében.


Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök

Kötelező ismeretkör:

 • Általánosan alapozó ismeretek:
  Közigazgatási, tanügyigazgatás, európai uniós ismeretek; Vezetéselmélet, Tanügyigazgatási vezetési ismeretek; A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet; Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelési-oktatási intézményrendszerben;

 • Szakmai alapozó ismeretek:
  Az intézmény és környezete; A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága és a digitális oktatási kultúra összefüggései; A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; Egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás; A sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása
 

Választható ismeretkör:

 • Általánosan alapozó ismeretek:
  Az iskolakultúra kutatásának új eredményei; Minőségfejlesztés, minőségértékelés

 • A digitális pedagógiai kultúra fejlesztése:
  A XXI. századi iskola fejlesztésében való közreműködés, a módszertani kultúra megalapozása digitális kompetenciák fejlesztésével; Egyéni és társas tanulási környezetek kialakítása és szervezése, interaktív digitális tananyagfejlesztés alapjai

 • Szakmai alapozó ismeretek:
  A digitális kultúra lehetőségei az integráció, a szegregáció és a lemorzsolódás csökkentésének megoldásában; A digitális tananyagfejlesztés szerepe a differenciálásban, az adaptív iskolakultúra fejlesztésében; A formális és informális tanulási környezet az információs társadalomban

 • Oktatásmódszertan és digitális pedagógia:
  Interaktív oktatási stratégiák a korszerű digitális módszertan támogatásához; Oktatási módszerek és tanulásszervezési eljárások továbbfejlesztése a digitális technológia támogatásával; Eredményes szakmódszertani jó gyakorlatok elemzése

 • A digitális iskolakultúra speciális területei:
  A digitális technológia kockázatainak kezelése, aktuális problémák és feladatok a pedagógus preventív munkájában; A digitális technológia oktatási felhasználása mint lehetőség a speciális tanulói célcsoportok támogatásában; Kihívások és jövőbemutató trendek az oktatás-informatikában

 • Interaktív stratégiák és módszerek alkalmazása különböző életkori csoportokban:
  a gyermekkor, az iskoláskor, a fiatal felnőttkor, a felnőttkor, az időskor sajátosságai, a módszerek és tanulásszervezés pszichológiai és módszertani alapjai, életkori csoportok pedagógiai sajátosságai

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

 • személyes konzultációk: félévente 4 alkalommal (szombatokon)
 • on-line konzultációk: hétköznap esténként

 

A képzés formája:

e-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással. A képzés portfólió típusú szakdolgozattal zárul, melynek tartalmi követelményei átfedésben vannak a pedagógus életpálya portfólió elemeivel, így mind a szakszolgálatoknál dolgozó, mind pedig az egyéb oktatási intézményekben dolgozó kollégák hasznosítani tudják az elkészített portfóliós dokumentumokat.

 

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei:
 • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
 • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
 • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
 • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
 • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
 • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló oktatási szakemberek (KLIK tankerület igazgató, iskolaigazgató, szakszolgálat igazgató) a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.
 • Portfóliós értékelési rendszer segítségével tanáraink a teljes képzési folyamatot értékelik

Beszámítás, a képzési idő lerövidítése:

Más szakirányú továbbképzési szakon végzett tantárgyak (min.70%-os) tartalmi egyezés alapján a képzésbe beszámíthatók, megfelelő számú tantárgyi beszámítással esetlegesen a képzési idő lerövidíthető.

 

Részvétel feltétele:

a.) legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, konduktor, szakoktató vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő szakképzettség;
és

b.) pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

A 17.500- Ft regisztrációs díj az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

A képzés helyszíne: Székesfehérvár, Budapest, Orosháza

 

Képzés kezdete: 2022/23. tanév I. félév: 2022. szeptember

 

Jelentkezési határidő: 2022/23. tanév I. félévben induló képzésre: 2022. augusztus 31.

 

Tervezett első oktatási nap: 2022. szeptember 24.

 

Kapcsolattartó: Marton Márta

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.

tel.: (22) 543-475  átmenetileg E-MAIL-ben

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevélmásolat, angol nyelvű betétlap is, ha van, 
  • 3 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat igazolása (a lentebbi, letölthető nyomatványon)
  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 1. Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása

 2. Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 3. Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

Minimális létszám: 15 fő

A képzés ára:

175.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 17.500,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 17.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

Nyomtatvány: Pedagógus munkaviszony igazolásához

Várható kezdési időpont: