Néptánc és népi kultúra

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Jómagam a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanítok alsóban magyar és éneket. Munkahelyem – mint referenciaintézmény – a jógyakorlatok színtere és tárháza: kezdő- és gyakorló pedagógusként az állandó tanulás és ismeretszerzés helye. A kidolgozott folyamatok biztosítják a minőségi rendszerszemléletet. Ez sajnos sok helyen hiányzik. Nem véletlenül választottam a Kodolányi Főiskolán a Minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára való felkészítést: a mai magyar oktatási rendszer gyenge pontja a minőség folyamatos biztosítása és a minőség tudatos irányítása, vagyis a minőségirányítás. Itt, a Kodolányin megismerkedhettünk többféle minőségirányítási rendszerrel elméleti szinten. Ami az oktatók szakmai kvalitását mutatja, hogy nemcsak csoporttársaink által bemutatott helyi minőségértékeléssel találkozhattunk, hanem egy csoportos szakmai gyakorlat keretében Szolnok város intézménykomplexumának gyakorlati minőségirányításával is megismerkedhettünk.

Fux István
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1039-5/2008.
Indítási engedély száma:
OH-FHF/1039-9/2008.


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Néptánc- és népikultúra-közvetítő

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik speciális felkészültségük révén képesek az iskolai tanórai vagy szakköri keretben, illetve a közművelődés területein a néptánc- és néprajzi foglalkozások megtartására és ezzel kapcsolatos rendezvények megszervezésére. Elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek kibontani a néptánc sokoldalú képességfejlesztő és nevelő hatását, biztonsággal tudják megtanítani annak gyakorlati elemeit. Alkalmasak a néprajzi ismeretek segítségével, a néptánc területén egyszerűbb koreográfiák betanítására, műsorok szerkesztésére, rendezvények megtervezésére és lebonyolítására.

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:

Népzenei és tánctörténeti ismeretek, Általános zenei műveltség és folklorisztika, Összehasonlító művészettörténet, Ünnepi szokások, Néprajzi ismertek, Népi játékok, Emberélet fordulói, Táncesztétika, Néptánc gyakorlat

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

A képzésben résztvevők köre:

A képzésben BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők vehetnek részt, azon képzési területekről melyekre a szakirányú továbbképzési szak épül: bölcsészettudományi, pedagógusképzés.

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "A képzésben résztvevők köre" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni is tudják.

A képzés helyszíne: Székesfehérvár

 

Érdeklődés:
Kapcsolattartó neve: Marton Márta

tel.: (22) 543-475

fax: (22) 543-391

e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2019/20. tanév I. félévben induló képzésre: 2019. szeptember 08.
 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Képzés kezdete:
2019/20. tanév I. félév: 2019. szeptember

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. Valamint 15.500- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 15.500,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 15.500,- Ft
 
A "Közlemény" rovatba kérjük írják be a saját nevüket.