Néptánc és népi kultúra

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon sok hasznos gyakorlati és elméleti tapasztalattal gyarapodtam.

Naszádos Zoltán
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1039-5/2008.
Indítási engedély száma:
OH-FHF/1039-9/2008.


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Néptánc- és népikultúra-közvetítő

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik speciális felkészültségük révén képesek az iskolai tanórai vagy szakköri keretben, illetve a közművelődés területein a néptánc- és néprajzi foglalkozások megtartására és ezzel kapcsolatos rendezvények megszervezésére. Elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek kibontani a néptánc sokoldalú képességfejlesztő és nevelő hatását, biztonsággal tudják megtanítani annak gyakorlati elemeit. Alkalmasak a néprajzi ismeretek segítségével, a néptánc területén egyszerűbb koreográfiák betanítására, műsorok szerkesztésére, rendezvények megtervezésére és lebonyolítására.

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:

Népzenei és tánctörténeti ismeretek, Általános zenei műveltség és folklorisztika, Összehasonlító művészettörténet, Ünnepi szokások, Néprajzi ismertek, Népi játékok, Emberélet fordulói, Táncesztétika, Néptánc gyakorlat

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

A képzésben résztvevők köre:

A képzésben BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők vehetnek részt, az alábbiak szerint, azon képzési területekről melyekre a szakirányú továbbképzési szak épül: bölcsészettudományi, pedagógusképzés.

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "A képzésben résztvevők köre" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni is tudják.

A képzés helyszíne: Székesfehérvár

 

Érdeklődés:
Kapcsolattartó neve: Marton Márta

tel.: (22) 543-475

fax: (22) 543-391

e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2019/20. tanév I. félévben induló képzésre: 2019. szeptember 01.
 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Képzés kezdete:
2019/20. tanév I. félév: 2019. szeptember

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. Valamint 15.500- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 15.500,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 15.500,- Ft
 
A "Közlemény" rovatba kérjük írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: