Regionális gazdasági tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon sok új, izgalmas dolgot tanultam

2014. ősz - Gazsó Viktória
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1380-2/2021.


A
szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

  • Szakképzettség: Regionális gazdasági tanácsadó
  • A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Advisor in regional economy

 

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik alapvető mikro- és makrogazdasági, regionális- és település-, valamint környezet gazdaságtani, geográfiai és szociológiai ismeretek birtokában alkalmasak e szakmai terület sokoldalúan képzett diplomás szakembereivé válni. Önálló és irányító munkaköröket képesek betölteni a regionális tudomány eredményeit alkalmazó, elsősorban közigazgatással, turizmussal, vidékfejlesztéssel foglalkozó munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben, szakigazgatási szervekben.

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók a képzés során elsajátítják azokat az alapvető szakmai ismereteket, amelyek a regionális gazdálkodási folyamatok megértéséhez szükségesek. A képzés során megismerik a regionális gazdálkodási és az egyéb regionális jellegű tevékenységek összefüggéseit. Mindezeket munkájukban szükség szerint alkalmazzák, és lehetőség szerint fejlesztik.

A szakképzettség megszerzése után a végzett hallgatók alkotó módon képesek bekapcsolódni az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési önkormányzatok, a természetvédelem, a turizmus és a vállalkozások területén jelentkező regionális tudományi szakképzettséget igénylő feladatok megoldásába. Alkalmazási szintű ismereteik révén alkalmasak a kormányzati szférában, nemzetközi szervezetekben, a magán- , valamint az akadémiai szférában a feladatok megoldására.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

Részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.

A 25.000.- Ft regisztrációs díj befizetése az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Szakfelelős: Prof. Dr. Tóth Tamás

cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

email: toth.tamas@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
A képzés helyszíne: Budapest

Képzés kezdete: 2021/22. tanév II. keresztfélév: 2022. február

Jelentkezési határidő:
2021/22. tanév II. félévben induló képzésre: 2022. január 31.

Tervezett első oktatási nap: 2022. február 26.

 
JELENTKEZÉS MÓDJA:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
  • oklevélmásolat
  • angol nyelvű betétlap (2005. januártól kiadott oklevelek esetében)
  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 1.Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása
 2.Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
 3.Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

 

Minimális létszám: 10 fő

A képzés ára:

250.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 25.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 25.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: