Pénzügyi és befektetői kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Sporttal is foglalkozó kommunikációs szakemberként választottam a sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere hiánypótló képzést, amely sokszorosan felülmúlta a várakozásaimat.

2017/18, R. R.
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1387-3/2021.


A
szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

  • Szakképzettség: Pénzügyi és befektetői kommunikáció szakembere
  • A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Expert in financial and investor comunication

 

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A Pénzügyi és befektetői kommunikáció szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik jól ismerik a pénzügyi területek legfontosabb szakmai területeit, és azokat ötvözve kommunikációs eszközökkel, a pénzügyi, banki és egyéb szektor szervezeteinek, intézményeinek kulcsszereplőivé váljanak. A képzés az üzleti kommunikáció egy konkrét szegmensét fedi le, elsősorban, de nem kizárólag a pénzügyi szektorban dolgozókat célozza. A képzés az országban egyedülálló.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

Részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél (kivéve gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.

A 25.000.- Ft regisztrációs díj befizetése az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Szakfelelős: Dr. Nagy Henrietta

cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

email: nagy.henrietta@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
A képzés helyszíne: Budapest

Képzés kezdete: 2022/23. tanév I. félév: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő:
2022/23. tanév I. félévben induló képzésre: 2022. augusztus 31.

Tervezett első oktatási nap: 2022. szeptember 24.

 
JELENTKEZÉS MÓDJA:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
  • oklevélmásolat
  • angol nyelvű betétlap (2005. januártól kiadott oklevelek esetében)
  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 1.Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása
 2.Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
 3.Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

 

Minimális létszám: 10 fő

A képzés ára:

250.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 25.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 25.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: