Modernkori Közép-Európa tanulmányok szakirányú továbbképzési szak

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon szuper volt ez az egy év. Az egyik legjobb döntés volt, hogy elvégezzem ezt a szakot.

2017/18, B. É.
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: OOOO


A
szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

  • Szakképzettség: Modernkori Közép-Európa tanulmányok specialista
  • A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Expert on Contemporary Central-European Studies

 

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan multidiszciplináris tudással rendelkező szakemberek képzése, akik széles körű elméleti ismeretekkel rendelkeznek Közép-Európa modernkori történelmének, politikai, gazdasági, társadalmi, etnikai, kulturális és biztonságpolitikai folyamatairól. Ezen ismeretek birtokában képesek definiálni a térséget és annak változásait, képesek Közép-Európát elhelyezni a globalizáció korában kialakuló új geopolitikai erőtérben, különös tekintettel az euroatlanti térségben és a nemzetközi rendszerben és alkalmasak a régió gazdasági szerepének képviseletére és erősítésére a globalizáció korában megváltozó nemzetközi gazdasági viszonyok között. A hallgatók megszerzett ismereteik birtokában képesek a közép-európai régióhoz kapcsolódó feladatok ellátására hazai és nemzetközi, kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél, gazdasági szervezeteknél, vállalatoknál, kutatóintézetekben, kisebbségi szervezetekben, a médiában, illetve nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi gazdaság különböző intézményeinél.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

Részvétel feltétele:

A képzésben társadalomtudományi képzési területről, bölcsészettudomány képzési területről és gazdálkodástudományi képzési területről legalább BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők, minimum B1 szintű angol nyelvtudással rendelkezők vehetnek részt.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.

A 19.000.- Ft regisztrációs díj befizetése az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

 

Szakfelelős: Dr. Szatmári Péter

cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

email: netatanszek@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
A képzés helyszíne: Budapest

Képzés kezdete: 2022/23. tanév I. félév: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő:
2022/23. tanév I. félévben induló képzésre: 2022. augusztus 31.

Tervezett első oktatási nap: 2022. szeptember 24.

 
JELENTKEZÉS MÓDJA:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
  • oklevélmásolat
  • angol nyelvű betétlap (2005. januártól kiadott oklevelek esetében)
  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 1.Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása
 2.Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
 3.Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

 

Minimális létszám: 10 fő

A képzés ára:

190.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 19.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 19.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: