Modernkori Közép-Európa tanulmányok szakirányú továbbképzési szak

Nyilvántartásba vételi szám: OOOO


A
szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

  • Szakképzettség: Modernkori Közép-Európa tanulmányok specialista
  • A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Expert on Contemporary Central-European Studies

 

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan multidiszciplináris tudással rendelkező szakemberek képzése, akik széles körű elméleti ismeretekkel rendelkeznek Közép-Európa modernkori történelmének, politikai, gazdasági, társadalmi, etnikai, kulturális és biztonságpolitikai folyamatairól. Ezen ismeretek birtokában képesek definiálni a térséget és annak változásait, képesek Közép-Európát elhelyezni a globalizáció korában kialakuló új geopolitikai erőtérben, különös tekintettel az euroatlanti térségben és a nemzetközi rendszerben és alkalmasak a régió gazdasági szerepének képviseletére és erősítésére a globalizáció korában megváltozó nemzetközi gazdasági viszonyok között. A hallgatók megszerzett ismereteik birtokában képesek a közép-európai régióhoz kapcsolódó feladatok ellátására hazai és nemzetközi, kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél, gazdasági szervezeteknél, vállalatoknál, kutatóintézetekben, kisebbségi szervezetekben, a médiában, illetve nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi gazdaság különböző intézményeinél.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

Részvétel feltétele:

A képzésben társadalomtudományi képzési területről, bölcsészettudomány képzési területről és gazdálkodástudományi képzési területről legalább BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők, minimum B1 szintű angol nyelvtudással rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzés helyszíne: Budapest

 

Kapcsolattartó: Marton Márta

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.

tel.: (22) 543-475 helyett átmenetileg E-MAIL-ben

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2020/21. tanév II. keresztfélévben induló képzésre: 2021. január 31.


Képzés kezdete:
2020/21. tanév II. keresztfélév: 2021. február
 
Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
  • oklevélmásolat
  • angol nyelvű betétlap (2005. januártól kiadott oklevelek esetében)
  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várják, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.

A 19.000.- Ft regisztrációs díj befizetése az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 10 fő

A képzés ára:

190.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 19.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 19.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: