Marketingkommunikáció szakközgazdász

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/578-1/2008.
Indítási engedély száma: OH-FHF/21-4/2011.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakközgazdász marketingkommunikáció szakon

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A szakirányú továbbképzési szak célja a vállalatok marketingkommunikációs munkaterületén önálló feladatok megoldására és irányításra képes szakemberek képzése.

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató képes:

 • a döntés-előkészítéshez szükséges információk beszerzésére és elemzésére;
 • a vállalati és üzletági stratégiához illeszkedő komplex, integrált marketingkommunikációs stratégia kialakítására;
 • a megvalósítás szervezésére, feladatainak meghatározására, folyamatának irányítására és ellenőrzésére;
 • a marketingkommunikáció eszközeinek elemzésére, tervezésére, a kapcsolódó folyamatok irányítására.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Reklámpszichológia (ea)
 • Marketingkommunikációs stratégia (ea)
 • Fogyasztói piac (ea)
 • Szervezeti piac (ea)
 • Marketingcsatornák és árpolitika (ea+szem)
 • Termék- és szolgáltatás marketing (ea+szem)
 • A marketingkutatás módszertana (ea+szem)
 • Public Relations (ea)
 • Tárgyalástechnika (szem)
 • BTL kommunikáció (ea+szem)
 • ATL kommunikáció (ea+szem)
 • Márkaépítés, márkamenedzsment (ea+szem)
 • Online kommunikáció (ea+szem)

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

Részvétel feltétele:

A képzésben a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben szerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

 

A képzés helyszíne: Budapest, Székesfehérvár

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-451

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu,

honlap: http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2019/20. tanév I. félévben induló képzésre: 2019. szeptember 01.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat

regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Képzés kezdete:
2019/20. tanév I. félév: 2019. szeptember

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. Valamint 15.500- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 15.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: