Közpénzügyek

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A szakmai munka mellett jó hangulat és fesztelen barátságos légkör, felüdülés volt minden alkalom.

2015. március - Pallai Petra
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1032-2/2016.
Indítási engedély száma: 


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: közpénzügyi szakember

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan államháztartási, pénzügyi, gazdálkodási szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az államháztartási gazdálkodásról, az államháztartáson belül működő szervezetek pénzügyeiről, számviteléről, adózásáról és menedzsmentjéről. A szakirányú továbbképzési szak elsősorban gazdasági diplomával nem rendelkező, az államigazgatásban, költségvetési szervek, önkormányzatok különféle adminisztratív területein dolgozó, gyakorló munkatársakat céloz, akiknek a feladataik ellátásához szükséges az államháztartási, gazdálkodási folyamatok ismerete.

 • Képes különbséget tenni a különböző polgári jogi jogalanyok között; képes értelmezni a tulajdonjog tárgyát, tartalmát, formáit.
 • Ismeri az alapvető kötelmi jogi fogalmakat, és típusokat, és a főbb szerződéstípusokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
 • Ismeri az államháztartás szervezeteire vonatkozó alapvető jogszabályi előírásokat.
 • Tisztában van az alapvető pénzügyi fogalmakkal, ismeri az államháztartási pénzforgalom bonyolításának alapvető formáit, a pénzforgalmi szolgáltatásokat és az alapvető hitelezéssel kapcsolatos fogalmakat.
 • Ismeri a kincstári rendszer működését, a Magyar Államkincstár számlavezetési, hitelezési, finanszírozási, ellenőrzési, információszolgáltatási és egyéb feladatait, a kincstári fizetési módokat.
 • Tisztában van az adók típusaival, a különböző járulékok formáival, az adókötelezettségek, és járulékfizetés legfontosabb szabályaival.
 • Ismeri a legfontosabb államháztartási alapfogalmakat, továbbá a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások típusait és főbb formáit.
 • Tisztában van a számviteli alapfogalmakkal, a gazdasági események típusival, ezek vagyonra gyakorlat hatásával, és a könyvviteli mérleg főbb elveivel és tartalmával.
 • Ismeri az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási feladatait.
 • Ismeri az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó tervezési és elemzési feladatokat.
 • Képes önállóan értelmezni az államháztartási szervezetek különféle vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatóit.
 • Ismeri az információfeldolgozáshoz rendelkezésre álló informatikai elemeket, tisztában van az integrált rendszerek előnyeivel.
 • Ismeri a költségvetési politika főbb beavatkozásai területeit és hatását a gazdaságára.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Gazdasági és államháztartási jogi ismeretek
 • Pénzügyi ismeretek
 • Adózási ismeretek
 • Számvitel alapjai
 • Gazdaságpolitika
 • Költségvetési szervek menedzsmentje
 • - Nemzetközi költségvetési irányelvek és gyakorlat (választható)
  - Közbeszerzési jog (választható)
  - Az Európai Unió támogatási és ellenőrzési rendszere (választható)
 • Bevezetés az államháztartási számvitelbe
 • Államháztartási ügyvitelszervezés
 • Államháztartási gazdálkodás
 • Államháztartási elemzési, ellenőrzési ismeretek

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

Részvétel feltétele:

A képzésben legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzés helyszíne: Orosháza, Budapest

 

Kapcsolattartó: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-451

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2019/20. tanév II. keresztfélévben induló képzésre: 2020. február 02.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat

regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2019/20. tanév II. keresztfélév: 2020. február

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. Valamint 15.500- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 15.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: