Közpénzügyek

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon tetszett a tematika és az előadók szakmai és pedagógiai tudása.

Tóth Zoltán
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1032-2/2016.
Indítási engedély száma: 


A
szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: közpénzügyi szakember

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja olyan államháztartási, pénzügyi, gazdálkodási szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az államháztartási gazdálkodásról, az államháztartáson belül működő szervezetek pénzügyeiről, számviteléről, adózásáról és menedzsmentjéről. A szakirányú továbbképzési szak elsősorban gazdasági diplomával nem rendelkező, az államigazgatásban, költségvetési szervek, önkormányzatok különféle adminisztratív területein dolgozó, gyakorló munkatársakat céloz, akiknek a feladataik ellátásához szükséges az államháztartási, gazdálkodási folyamatok ismerete.

 • Képes különbséget tenni a különböző polgári jogi jogalanyok között; képes értelmezni a tulajdonjog tárgyát, tartalmát, formáit.
 • Ismeri az alapvető kötelmi jogi fogalmakat, és típusokat, és a főbb szerződéstípusokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
 • Ismeri az államháztartás szervezeteire vonatkozó alapvető jogszabályi előírásokat.
 • Tisztában van az alapvető pénzügyi fogalmakkal, ismeri az államháztartási pénzforgalom bonyolításának alapvető formáit, a pénzforgalmi szolgáltatásokat és az alapvető hitelezéssel kapcsolatos fogalmakat.
 • Ismeri a kincstári rendszer működését, a Magyar Államkincstár számlavezetési, hitelezési, finanszírozási, ellenőrzési, információszolgáltatási és egyéb feladatait, a kincstári fizetési módokat.
 • Tisztában van az adók típusaival, a különböző járulékok formáival, az adókötelezettségek, és járulékfizetés legfontosabb szabályaival.
 • Ismeri a legfontosabb államháztartási alapfogalmakat, továbbá a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások típusait és főbb formáit.
 • Tisztában van a számviteli alapfogalmakkal, a gazdasági események típusival, ezek vagyonra gyakorlat hatásával, és a könyvviteli mérleg főbb elveivel és tartalmával.
 • Ismeri az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási feladatait.
 • Ismeri az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó tervezési és elemzési feladatokat.
 • Képes önállóan értelmezni az államháztartási szervezetek különféle vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatóit.
 • Ismeri az információfeldolgozáshoz rendelkezésre álló informatikai elemeket, tisztában van az integrált rendszerek előnyeivel.
 • Ismeri a költségvetési politika főbb beavatkozásai területeit és hatását a gazdaságára.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Gazdasági és államháztartási jogi ismeretek
 • Pénzügyi ismeretek
 • Adózási ismeretek
 • Számvitel alapjai
 • Gazdaságpolitika
 • Költségvetési szervek menedzsmentje
 • - Nemzetközi költségvetési irányelvek és gyakorlat (választható)
  - Közbeszerzési jog (választható)
  - Az Európai Unió támogatási és ellenőrzési rendszere (választható)
 • Bevezetés az államháztartási számvitelbe
 • Államháztartási ügyvitelszervezés
 • Államháztartási gazdálkodás
 • Államháztartási elemzési, ellenőrzési ismeretek

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

A részvétel feltétele:

A képzésben alapszakon (ideértve a főiskolai, illetve egyetemi szintű végzettséget is) meg­szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "A részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni is tudják.

 

A képzés helyszíne: Budapest, Orosháza

 

Érdeklődés:

tel.: (22) 543-451, (22) 543-475

fax: (22) 543-391

e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Jelentkezési határidő:

2017/18. tanév I. félévben induló képzésre: meghosszabbítva 2017. szeptember 10-ig!!Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002