Kameraman – kameratechnikus

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1408-2/2009.
Indítási engedély száma: OH-FHF/13-5/2011.; OH-FHF/13-4/2011.


A szakirányú továbbképzés megnevezése: Kameraman, kameratechnikus szakirányú továbbképzési szak.


A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • Szakképzettség: Kameraman, kameratechnikus;
 • A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Cameraman, Camera Technician.


A képzési idő:

 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek

ismerik:

 • a televíziós, a dokumentum- és a kisfilmes képfelvételi technológiát;
 • a kép- és a kapcsolódó hangfelvétel eszközeit és a munkafázisokat;
 • a téma világításának elméleti és gyakorlati alapjait;

képesek:

 • televízió műsorok, riportfilmek, kisfilmek, dokumentumfilmek képanyagának elkészítésére szerkesztői, rendezői segédlettel;

rendelkeznek:

 • a képfelvétel során alkalmazható trükkök, speciális effektek készítéséhez szükséges alapismeretekkel;
 • alapgyakorlattal a képfelvételi technika önálló kezelésében stúdió- és külső felvételeknél.

Az önálló operatőri munkához további – a továbbképzés kereteit meghaladó – forgatási gyakorlat szükséges.

 

A szakképzetség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Kameraman, kameratechnikus szakirányú továbbképzési szakon végzettek a megfelelő gyakorlat megszerzésével alkalmasak arra, hogy kameramanként és akár operatőrként dolgozzanak televíziós társaságoknál, filmes cégeknél, kábeltelevízióknál; videotechnikusként.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték


Alapozó tárgyak
: 10–15 kredit:

mozgókép-elmélet, televíziós műfajok elmélete, montázs-elmélet, fényelmélet.

Szakmai törzsanyag: 35 – 45 kredit:

operációs rendszerismert, rögzítéstechnika, videotechnikák, világítástechnika, világítás külsőben, stúdióvágás, stúdiógyakorlat, optikák, vezérléstechnika, kameramozgató, hangtechnika, műterem gyakorlat.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

 A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit.

 

A képzésben résztvevők köre:

A képzésben BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők vehetnek részt azon képzési területekről, melyekre a szakirányú továbbképzési szak épül: társadalomtudományi, bölcsészettudományi.

A képzés helyszíne:

Budapest

 

Minimális létszám: 5 fő

Maximális létszám: 5 fő

A képzés ára:

levelező képzésen: 275.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 27.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190