Executive MBA menedzser szakirányú továbbképzési szak

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Ez már elhivatottság. Köszönjük!!

2014. ősz - Mag Zoltán
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1383-3/2021.


A
szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

  • Szakképzettség: Executive MBA szakirányú menedzser
  • A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Executive MBA manager

 

A képzési idő:
  • 4 félév, 120 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

Az Executive MBA menedzser szakirányú továbbképzés az üzleti terület minden fontosabb részterületét felülelő, kifejezetten generalista program, így alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, rendelkeznek a döntések meghozatalához szükséges készségekkel, eligazodnak a nemzetközi gazdaságban, valamint irányítani képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeit. Mivel a képzés alapvető célja a karrier-gyorsítás, azaz a hallgatók további előmenetelének segítése a vállalati vezetői pozíciókban, így természetesen ennek támogatása is fontos célként fogalmazható meg.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

Részvétel feltétele:

bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél (kivéve gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél) és
- legalább 3 év szakmai gyakorlat és
- legalább B2 (korábban: középfokú) szintű angol nyelvtudás.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.

A 30.000.- Ft regisztrációs díj befizetése az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Szakfelelős: Dr. Nagy Henrietta

cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

email: nagy.henrietta@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
A képzés helyszíne: Budapest

Képzés kezdete: 2022/23. tanév I. félév: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő:
2022/23. tanév I. félévben induló képzésre: 2022. augusztus 31.

Tervezett első oktatási nap: 2022. szeptember 24.

 
JELENTKEZÉS MÓDJA:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
  • oklevélmásolat
  • angol nyelvű betétlap (2005. januártól kiadott oklevelek esetében)
  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 1.Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása
 2.Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
 3.Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

 

Minimális létszám: 10 fő

A képzés ára:

300.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 30.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 30.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: