Videóvágó-montírozó

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1014-5/2008.
Indítási engedély száma: OH-FHF/1014-9/2008.


 

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Videovágó, -montírozó.

   

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • szakképzettség: Videovágó, -montírozó;
 • a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Editor, Assistant Editor.

 

A képzési idő:

  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzés szak célja:

A képzés célja a vágás hivatásszerű gyakorlásához szükséges szakképzettség nyújtása, amellyel a vágók és vágóasszisztensek képesek televíziós és filmes szakemberekkel együttműködve vizuális tartalmak készítésében részt venni.

 

Cél, hogy ismerjék a televízió-műsorok, valamint a dokumentum- és kisfilmes utómunka technológiáit és az egyes munkafázisokat. Ismerjék a nonlineáris utómunka-stúdiók felépítését, a videó-utómunka technológiai eszközeit, a különféle számítógép-alapú platformok kezelését. Betekintést nyerjenek a szerkesztett műsorok összeállításába.

Megtanulják a vágás történeti, esztétikai és montázstechnikai alapjait. Elsajátítsák az utómunkák során előforduló videó- és hangkeverési feladatok elvégzéséhez szükséges alapokat, az effektek és feliratok készítési módjait.

 

A szakirányú továbbképzési szakot elvégzők televízióknál és filmes cégeknél dolgozhatnak vágó, vágóasszisztensi munkakörben. Alkalmassá válnak - rendezői vagy szerkesztői segédlettel, illetve önállóan - vizuális tartalmak, televíziós műsorok vágására, adáskész állapotba hozására. Munkatársként részt vehetnek híradó- és magazinanyagok, videoklipek, dokumentum és kisfilmek, valamint online felületek videótartalmának elkészítésében.


A szakirányú továbbképzési szakon végzettek

ismerik:

 • a televíziós műsorok, dokumentum- és kisfilmes utómunka technológiáit, valamint az online vizuális tartalmak elkészítésének alapelveit és az egyes munkafázisokat.

 • a non-lineáris utómunka-stúdiók felépítését, a videó-utómunka technológiai eszközeit és azok kezelését.
 • Tisztában vannak a vágás történeti, esztétikai és montázstechnikai alapjaival.
 • Tisztában vannak az utómunkák során előforduló trükkök és hangkeverési feladatok elvégzéséhez szükséges alapokkal.
 • Rendelkeznek a gyártáshoz kapcsolódó jogi ismeretekkel.

képesek:

 • vágó és vágóasszisztens munkakörben dolgozni televízióknál és filmes cégeknél, stúdióknál.

 • önálló döntéseket hozni a technikai alkalmazások és azok rendeltetésszerű használatát figyelembe véve. 
 • csapatban együttműködni és a feladatok végrehajtását specifikusan elvégezni. 
 • szerkesztői, rendezői irányítással televízió műsorok, riportfilmek, kisfilmek, dokumentumfilmek komplett utómunkáinak elvégzésére.


A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték


Alapozó tárgyak
: 10 kredit:

vizuális kommunikáció, tartalomkategóriák.

Szakmai törzsanyag: 40 kredit:

videótechnikai ismeretek, hangtechnikai ismeretek, utómunka technikák I. és II., egyéni televíziós műsorkészítési gyakorlat, gyártási és jogi ismeretek, egyéni filmes alkotói gyakorlat, világítási ismeretek, stúdiófelvételek vágása, kisfilmkészítési gyakorlat, forgatókönyvírás I és II.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

A portófió kreditértéke: 10 kredit.

 

A képzésben résztvevők köre:

A képzésben BA, MA vagy főiskolai, egyetemi szintű végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.A képzés helyszíne:

Budapest

 

Minimális létszám: 5 fő

Maximális létszám: 12 fő

A képzés ára:

levelező képzésen: 275.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 27.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190

 

Várható kezdési időpont: