Videóvágó-montírozó

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A Kodolányi János Főiskola közoktatás-vezetői képzésére nemcsak azért jelentkeztem, mert ez tűnt a legközelebbi, legjobban elérhető megoldásnak. A távoktatásos formában megszervezett képzés jól alkalmazkodott ahhoz a munkahelyi elfoglaltsághoz és életmódhoz, amelyben jelenleg élek. Mivel ez nekünk, pedagógusoknak már nem az első képzésünk, jó összehasonlítási alappal rendelkezünk ahhoz, hogy lássuk, mennyire alkalmazkodó, rugalmas és támogató ez az oktatási forma. Kétségtelenül a rugalmasság szükséges a hallgató és a főiskola részéről is, de az itt töltött képzés során ezt magam is megtapasztalhattam. Amikor feszített módon, sokféle kihívásnak kell megfelelni, nagyon sokat számít az emberi hozzáállás, a személyes, elfogadó légkör, a nyugodt és magabiztos derű, amivel körülvesznek. Az itt eltöltött idő alatt kialakult egy kis szakmai team is, amelyben olykor az oktató volt a főszereplő, máskor a hallgató adta át tapasztalatait, tudását a többieknek. És hiába ért véget a képzés, ez a támogató szakmai csoport azóta is él, és virágzik. Az oktatási rendszerünk átalakítása közben kellett használható tudást szereznünk, amit a vezetői munkánkban felhasználhatunk… és bizton állíthatom: ezt meg is kaptuk.

Faragóné Ulicza Henriette
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1014-5/2008.
Indítási engedély száma: OH-FHF/1014-9/2008.


 

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Videovágó, -montírozó.

   

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • szakképzettség: Videovágó, -montírozó;
 • a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Editor, Assistant Editor.

 

A képzési idő:

  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzés szak célja:

A képzés célja a vágás hivatásszerű gyakorlásához szükséges szakképzettség nyújtása, amellyel a vágók és vágóasszisztensek képesek televíziós és filmes szakemberekkel együttműködve vizuális tartalmak készítésében részt venni.

 

Cél, hogy ismerjék a televízió-műsorok, valamint a dokumentum- és kisfilmes utómunka technológiáit és az egyes munkafázisokat. Ismerjék a nonlineáris utómunka-stúdiók felépítését, a videó-utómunka technológiai eszközeit, a különféle számítógép-alapú platformok kezelését. Betekintést nyerjenek a szerkesztett műsorok összeállításába.

Megtanulják a vágás történeti, esztétikai és montázstechnikai alapjait. Elsajátítsák az utómunkák során előforduló videó- és hangkeverési feladatok elvégzéséhez szükséges alapokat, az effektek és feliratok készítési módjait.

 

A szakirányú továbbképzési szakot elvégzők televízióknál és filmes cégeknél dolgozhatnak vágó, vágóasszisztensi munkakörben. Alkalmassá válnak - rendezői vagy szerkesztői segédlettel, illetve önállóan - vizuális tartalmak, televíziós műsorok vágására, adáskész állapotba hozására. Munkatársként részt vehetnek híradó- és magazinanyagok, videoklipek, dokumentum és kisfilmek, valamint online felületek videótartalmának elkészítésében.


A szakirányú továbbképzési szakon végzettek

ismerik:

 • a televíziós műsorok, dokumentum- és kisfilmes utómunka technológiáit, valamint az online vizuális tartalmak elkészítésének alapelveit és az egyes munkafázisokat.

 • a non-lineáris utómunka-stúdiók felépítését, a videó-utómunka technológiai eszközeit és azok kezelését.
 • Tisztában vannak a vágás történeti, esztétikai és montázstechnikai alapjaival.
 • Tisztában vannak az utómunkák során előforduló trükkök és hangkeverési feladatok elvégzéséhez szükséges alapokkal.
 • Rendelkeznek a gyártáshoz kapcsolódó jogi ismeretekkel.

képesek:

 • vágó és vágóasszisztens munkakörben dolgozni televízióknál és filmes cégeknél, stúdióknál.

 • önálló döntéseket hozni a technikai alkalmazások és azok rendeltetésszerű használatát figyelembe véve. 
 • csapatban együttműködni és a feladatok végrehajtását specifikusan elvégezni. 
 • szerkesztői, rendezői irányítással televízió műsorok, riportfilmek, kisfilmek, dokumentumfilmek komplett utómunkáinak elvégzésére.


A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték


Alapozó tárgyak
: 10 kredit:

vizuális kommunikáció, tartalomkategóriák.

Szakmai törzsanyag: 40 kredit:

videótechnikai ismeretek, hangtechnikai ismeretek, utómunka technikák I. és II., egyéni televíziós műsorkészítési gyakorlat, gyártási és jogi ismeretek, egyéni filmes alkotói gyakorlat, világítási ismeretek, stúdiófelvételek vágása, kisfilmkészítési gyakorlat, forgatókönyvírás I és II.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

A portófió kreditértéke: 10 kredit.

 

A képzésben résztvevők köre:

A képzésben BA, MA vagy főiskolai, egyetemi szintű végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.A képzés helyszíne:

Budapest

 

Minimális létszám: 5 fő

Maximális létszám: 12 fő

A képzés ára:

levelező képzésen: 275.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 27.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190