Múzeumi mediáció és menedzsment

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A Kodolányi János Főiskola közoktatás-vezetői képzésére nemcsak azért jelentkeztem, mert ez tűnt a legközelebbi, legjobban elérhető megoldásnak. A távoktatásos formában megszervezett képzés jól alkalmazkodott ahhoz a munkahelyi elfoglaltsághoz és életmódhoz, amelyben jelenleg élek. Mivel ez nekünk, pedagógusoknak már nem az első képzésünk, jó összehasonlítási alappal rendelkezünk ahhoz, hogy lássuk, mennyire alkalmazkodó, rugalmas és támogató ez az oktatási forma. Kétségtelenül a rugalmasság szükséges a hallgató és a főiskola részéről is, de az itt töltött képzés során ezt magam is megtapasztalhattam. Amikor feszített módon, sokféle kihívásnak kell megfelelni, nagyon sokat számít az emberi hozzáállás, a személyes, elfogadó légkör, a nyugodt és magabiztos derű, amivel körülvesznek. Az itt eltöltött idő alatt kialakult egy kis szakmai team is, amelyben olykor az oktató volt a főszereplő, máskor a hallgató adta át tapasztalatait, tudását a többieknek. És hiába ért véget a képzés, ez a támogató szakmai csoport azóta is él, és virágzik. Az oktatási rendszerünk átalakítása közben kellett használható tudást szereznünk, amit a vezetői munkánkban felhasználhatunk… és bizton állíthatom: ezt meg is kaptuk.

Faragóné Ulicza Henriette
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/1038-5/2008.
Indítási engedély száma:
OH-FHF/1038-9/2008.

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: múzeumi mediátor

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Alapozó ismeretek: muzeológia, múzeumantropológia, művészetpszichológia, múzeumi mediáció.
 • Szakmai törzsanyag: (melyből a múzeumlátogatások és a kötelező gyakorlat minimum 10 kredit): múzeum és iskola, múzeum és turizmus, múzeummenedzsment és -marketing, múzeumi mediáció, múzeumpedagógia módszertan, andragógia és múzeum, kiállításszervezés (rendezvényszervezés, múzeumlátogatások.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak.

Részvétel feltétele:

A képzésben BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők vehetnek részt, azon képzési területekről melyekre a szakirányú továbbképzési szak épül: bölcsészettudományi, társadalomtudományi, gazdaságtudományok.


A képzés helyszíne: 
Budapest

Oktatóink:

 • Dr. Császtvay Tünde - címzetes főiskolai tanár, történész a Magyar Nemzeti Múzeum Főigazgató helyettese
 • Dr. Demeter Zsófia - főiskolai tanár, történész az István Király Múzeum nyugalmazott igazgatója
 • Dr. Mócz Dóra - főiskolai tanár, andragógus, KJE Kulturális Tanulmányok Tanszék tanszékvezetője
 • Dr. Torgyik Judit - neveléstudós, főiskolai tanár, Varga Lujza Magyar Nemzeti Múzeum múzeumandragógusa
 • Dávidné Horváth Enikő - kulturális antropológus, főiskolai adjunktus
 • dr. Tarbay Gabriella - művészettörténész, főiskolai docens
 • Mits Péter - Rendezvényszervezési szakértő, főiskolai adjunktus
 • Csurgai Horváth József - főiskolai tanár, történész, Székesfehérvár Városi Levéltár igazgató

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-451

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu,

honlap: http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2019/20. tanév I. félévben induló képzésre: 2019. szeptember 01.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat

regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2019/20. tanév I. félév: 2019. szeptember

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. Valamint 15.500.- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:

 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 15.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: