Média- és kommunikációdesign

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Jómagam a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanítok alsóban magyar és éneket. Munkahelyem – mint referenciaintézmény – a jógyakorlatok színtere és tárháza: kezdő- és gyakorló pedagógusként az állandó tanulás és ismeretszerzés helye. A kidolgozott folyamatok biztosítják a minőségi rendszerszemléletet. Ez sajnos sok helyen hiányzik. Nem véletlenül választottam a Kodolányi Főiskolán a Minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára való felkészítést: a mai magyar oktatási rendszer gyenge pontja a minőség folyamatos biztosítása és a minőség tudatos irányítása, vagyis a minőségirányítás. Itt, a Kodolányin megismerkedhettünk többféle minőségirányítási rendszerrel elméleti szinten. Ami az oktatók szakmai kvalitását mutatja, hogy nemcsak csoporttársaink által bemutatott helyi minőségértékeléssel találkozhattunk, hanem egy csoportos szakmai gyakorlat keretében Szolnok város intézménykomplexumának gyakorlati minőségirányításával is megismerkedhettünk.

Fux István
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1033-2/2016.
Indítási engedély száma:


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Média- és kommunikációdesigner

A képzési idő:
  • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:
  • A kommunikáció és média design szakos hallgatók ismerik a speciális médiatechnika alapjait.
  • Alapvető ismeretekkel rendelkeznek a design menedzsment és a stratégiai tervezés témakörében ismerik a narratívák és a dramaturgia összefüggéseit.
  • Kellő alkalmazott pszichológiai ismeretekkel rendelkeznek a művészet pszichológia és a tárgyi esztétikai értékelés területén. Ismerik és jártasak a videogyártás és utógyártás témakörében.
  • Ismeri és jártas a vizuális tervezés ismereteiben. Ismeri és jártas az interakció design területén.  Ismeri és jártas a vizuális művészeti fejlesztés kérdéseit.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
  • Kreatív iparággak jellemzői (ea + szeminárium)
  • Kreatív tervezés, kivitelezés és projektmenedzsment (ea + szeminárium)
  • Vizuális kommunikáció vagy
    Narratíva és dramaturgia (ea + szeminarium)
  • 3d média design vagy
    Audo gyártás és utógyártás (ea + szeminarium)
  • A kreatív iparágak nemzetközi kontextusa (ea+szeminarium)
  • Kreatív iparágak szektorai (ea + szem)
  • Szolgáltató vállalkozás (ea + szeminarium)
  • It designereknek (ea + szeminarium)
  • Web programozás (ea + szeminarium)
  • Használóközpontú design (ea + szeminarium)

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

Részvétel feltétele:

A képzésben kommunikáció és média alapképzési szakon, valamint a művészet képzési terület alapképzési szakjainak valamelyikén megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

 

A képzés helyszíne: Budapest

 

Kapcsolattartó: Marton Márta

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.

tel: (22) 543-475

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2019/20. tanév II. keresztfélévben induló képzésre: 2020. február 02.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
  • oklevélmásolat,
  • a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2019/20. tanév II. keresztfélév: 2020. február
 
Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. Valamint 15.500- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 15.500,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 15.500,- Ft

 

A „Közlemény” rovatba kérjük, a saját nevét írja be.

 

Várható kezdési időpont: