Média- és kommunikációdesign

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Örülök, hogy a Kodolányi János Főiskolára esett a választásom, amikor eldöntöttem, hogy a munkámhoz szükséges ismereteimet tanulással bővítsem. Ebben nagy segítségemre volt Marton Márta felnőttképzési programfelelős, amikor az iskolában rejlő lehetőségekről, az óraadó tanárok szakmai elismertségéről, az iskolai életről beszélgettünk. A bátorító és meggyőző szavak után döntöttem úgy, hogy érdemes a szabadidő szervező és játékpedagógia szakra jelentkeznem. Nem csalódtam, hiszen, a választott szak tanmenete nem csak az elméleti modellek megismerését, megértését segítette elő, hanem egyfajta gyakorlati szemléletet is biztosított a szabadidő helyes eltöltésének szervezéséhez, amit munkám során nap, mint nap használni tudok. Tanáraink nemzetközileg is elismert szakemberekből állnak, akik nemcsak lexikális, hanem a gyakorlatban megszerzett tudásukat is átadják. A magas szakmai színvonal, a gyakorlatra fektetett hangsúly, valamint a hallgatóbarát hozzáállás még tovább fokozták bennem azt az érzést, hogy jól választottam. Csoporttársaimmal, tanáraimmal sikerült jó viszonyt kialakítanom, sőt mivel hasonló területen dolgozunk már szakmai kapcsolatok is születtek. Remélem, ezen ismeretségek sokáig tartanak és a jövőben kölcsönösen tudjuk segíteni egymást azzal a tudással, amit itt szereztünk. Bíztatok mindenkit, hogy ebben az intézményben töltse főiskolás éveit és szerezze meg itt diplomáját!

Toldi Lászlóné Tünde
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1033-2/2016.
Indítási engedély száma:


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Média- és kommunikációdesigner

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:
 • A kommunikáció és média design szakos hallgatók ismerik a speciális médiatechnika alapjait.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkeznek a design menedzsment és a stratégiai tervezés témakörében ismerik a narratívák és a dramaturgia összefüggéseit.
 • Kellő alkalmazott pszichológiai ismeretekkel rendelkeznek a művészet pszichológia és a tárgyi esztétikai értékelés területén. Ismerik és jártasak a videogyártás és utógyártás témakörében.
 • Ismeri és jártas a vizuális tervezés ismereteiben. Ismeri és jártas az interakció design területén.  Ismeri és jártas a vizuális művészeti fejlesztés kérdéseit.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Kreatív iparággak jellemzői (ea + szeminárium)
 • Kreatív tervezés, kivitelezés és projektmenedzsment (ea + szeminárium)
 • Vizuális kommunikáció vagy
  Narratíva és dramaturgia (ea + szeminarium)
 • 3d média design vagy
  Audo gyártás és utógyártás (ea + szeminarium)
 • A kreatív iparágak nemzetközi kontextusa (ea+szeminarium)
 • Kreatív iparágak szektorai (ea + szem)
 • Szolgáltató vállalkozás (ea + szeminarium)
 • It designereknek (ea + szeminarium)
 • Web programozás (ea + szeminarium)
 • Használóközpontú design (ea + szeminarium)

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

Részvétel feltétele:

A képzésben kommunikáció és média alapképzési szakon, valamint a művészet képzési terület alapképzési szakjainak valamelyikén megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

 

A képzés helyszíne: Budapest

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Marton Márta

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.

tel: (22) 543-475

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

honlap: http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2018/19. tanév I. félévben induló képzésre: 2018. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat,
 • a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2018/19. tanév I. félév: 2018. szeptember 29.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 15.500,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 15.500,- Ft

 

A „Közlemény” rovatba kérjük, a saját nevét írja be.