Impresszárió és fesztiválmenedzsment

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A Kodolányi János Főiskola közoktatás-vezetői képzésére nemcsak azért jelentkeztem, mert ez tűnt a legközelebbi, legjobban elérhető megoldásnak. A távoktatásos formában megszervezett képzés jól alkalmazkodott ahhoz a munkahelyi elfoglaltsághoz és életmódhoz, amelyben jelenleg élek. Mivel ez nekünk, pedagógusoknak már nem az első képzésünk, jó összehasonlítási alappal rendelkezünk ahhoz, hogy lássuk, mennyire alkalmazkodó, rugalmas és támogató ez az oktatási forma. Kétségtelenül a rugalmasság szükséges a hallgató és a főiskola részéről is, de az itt töltött képzés során ezt magam is megtapasztalhattam. Amikor feszített módon, sokféle kihívásnak kell megfelelni, nagyon sokat számít az emberi hozzáállás, a személyes, elfogadó légkör, a nyugodt és magabiztos derű, amivel körülvesznek. Az itt eltöltött idő alatt kialakult egy kis szakmai team is, amelyben olykor az oktató volt a főszereplő, máskor a hallgató adta át tapasztalatait, tudását a többieknek. És hiába ért véget a képzés, ez a támogató szakmai csoport azóta is él, és virágzik. Az oktatási rendszerünk átalakítása közben kellett használható tudást szereznünk, amit a vezetői munkánkban felhasználhatunk… és bizton állíthatom: ezt meg is kaptuk.

Faragóné Ulicza Henriette
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FF/1751-5/2013.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: impresszárió és fesztiválmenedzsment szakember

 

A képzési idő:

2 félév, 60 kredit

 

Mire jó, mire jogosít fel a képzés és a szerezhető végzettség a munkaerőpiacon?

Profitorientált és nonprofit kulturális-művészeti és kultúraközvetítő vállalkozások, szervezetek, intézmények a kulturális művészeti területtel együttműködő vállalkozások, civil és nonprofit szervezetek kulturális támogatással, szponzorációval foglalkozó vállalatok, vállalkozások.

 

A szakirányú továbbképzési szak célja

Olyan szakemberek képzése, akik ismerik az impresszárió és fesztiválmenedzsment területéhez kapcsolódó elméleti alapfogalmakat és tisztában vannak napjaink kultúra, stílus, életmód kérdéseivel; tájékozottak a zenetörténet, színháztörténet, tánctörténet területén; jártasak a brendek, márkák, arculatok építésében, tervezésében; tisztában vannak a menedzsment művészetek világában elfoglalt helyével, szerepével, valamint a szerzői jog szabályaival; projektként tudják kezelni a rendezvényt; valamint marketing és médiaismeretekkel rendelkeznek. A végzett hallgatók tudásuk birtokában képesek szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására; PR és kampánytervezésre; kulturális és művészeti menedzsment feladatok ellátására; fesztiválmenedzsment és rendezvényszervezés gyakorlására. Alkalmasak piacképes, a teljesítményt felismerni és sikerre vinni tudó szakemberként dolgozni; a kisebb és nagyobb nyilvánosságokban való szereplés technikáit is elsajátítva az éles helyzetekben való helytállásra, az alapvető prezentációs technikák alkalmazására; a közönségigények felmérésére, a működéshez szükséges körülmények megteremtésére, arculat kialakítására, fellépés-, koncertszervezésre, média megjelenések megtervezésére, folyamatos szinten tartására; az esemény helyszínének kiválasztására, az esemény kreatív koncepciójának kidolgozására; szervezeti egységek közvetlen irányítására; pályázatírás és pályáztatás végzésére.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
  • Alapozó ismeretek: Kultúra, stílus és életmód napjainkban; Marketing; Zenetörténet, színháztörténet, tánctörténet
  • Szakmai törzsanyag: Brendek, márkák, arculatok építése, tervezése; Kulturális és művészeti projektmenedzsment; Kulturális és művészeti intézmények és szervezetek menedzsmentje; Fesztiválmenedzsment és rendezvényszervezés; PR és kampánytervezés; Menedzsment a művészetek világában és a szerzői jog; A rendezvény mint projekt; Médiaismeretek; Personal brending coach (kommunikációs készségfejlesztés)

Elmélet – gyakorlat aránya: 40-60%. A képzést gyakorlati jellegű kiscsoportos foglalkozások jellemzik.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.
 
A képzés helyszíne:

Budapest

 

Részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek rész.

 

Kapcsolattartó: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-451

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2019/20. tanév II. keresztfélévben induló képzésre: 2020. február 02.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat

regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2019/20. tanév II. keresztfélév: 2020. február

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. Valamint 15.500- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 15.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.Várható kezdési időpont: