Impresszárió és fesztiválmenedzsment

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nekem mégis abban segített a legtöbbet, hogy önbizalmat kaptam, és megismerhettem olyan technikákat, melyek előtte nem voltak birtokomban.

2014. december - Zsengellérné Nagy Izabella
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FF/1751-5/2013.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Impresszárió és fesztiválmenedzsment szakember

 

A képzési idő:

2 félév, 60 kredit

 

Mire jó, mire jogosít fel a képzés és a szerezhető végzettség a munkaerőpiacon?

Profitorientált és nonprofit kulturális-művészeti és kultúraközvetítő vállalkozások, szervezetek, intézmények a kulturális művészeti területtel együttműködő vállalkozások, civil és nonprofit szervezetek kulturális támogatással, szponzorációval foglalkozó vállalatok, vállalkozások.

 

A szakirányú továbbképzési szak célja

Olyan szakemberek képzése, akik ismerik az impresszárió és fesztiválmenedzsment területéhez kapcsolódó elméleti alapfogalmakat és tisztában vannak napjaink kultúra, stílus, életmód kérdéseivel; tájékozottak a zenetörténet, színháztörténet, tánctörténet területén; jártasak a brendek, márkák, arculatok építésében, tervezésében; tisztában vannak a menedzsment művészetek világában elfoglalt helyével, szerepével, valamint a szerzői jog szabályaival; projektként tudják kezelni a rendezvényt; valamint marketing és médiaismeretekkel rendelkeznek. A végzett hallgatók tudásuk birtokában képesek szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására; PR és kampánytervezésre; kulturális és művészeti menedzsment feladatok ellátására; fesztiválmenedzsment és rendezvényszervezés gyakorlására. Alkalmasak piacképes, a teljesítményt felismerni és sikerre vinni tudó szakemberként dolgozni; a kisebb és nagyobb nyilvánosságokban való szereplés technikáit is elsajátítva az éles helyzetekben való helytállásra, az alapvető prezentációs technikák alkalmazására; a közönségigények felmérésére, a működéshez szükséges körülmények megteremtésére, arculat kialakítására, fellépés-, koncertszervezésre, média megjelenések megtervezésére, folyamatos szinten tartására; az esemény helyszínének kiválasztására, az esemény kreatív koncepciójának kidolgozására; szervezeti egységek közvetlen irányítására; pályázatírás és pályáztatás végzésére.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
  • Alapozó ismeretek: Kultúra, stílus és életmód napjainkban; Marketing; Zenetörténet, színháztörténet, tánctörténet
  • Szakmai törzsanyag: Brendek, márkák, arculatok építése, tervezése; Kulturális és művészeti projektmenedzsment; Kulturális és művészeti intézmények és szervezetek menedzsmentje; Fesztiválmenedzsment és rendezvényszervezés; PR és kampánytervezés; Menedzsment a művészetek világában és a szerzői jog; A rendezvény mint projekt; Médiaismeretek; Personal brending coach (kommunikációs készségfejlesztés)

Elmélet – gyakorlat aránya: 40-60%. A képzést gyakorlati jellegű kiscsoportos foglalkozások jellemzik.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.
 
 
A képzés helyszíne:

Budapest

 

A részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal (MA) valamint főiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "A részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni is tudják.

 

Érdeklődés:

tel.: (22) 543-451

fax: (22) 543-391

e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
 Jelentkezési határidő:

2017/18. tanév I. félévben induló képzésre: meghosszabbítva 2017. szeptember 10-ig!!Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002