Impresszárió és fesztiválmenedzsment

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon jó volt egy olyan közösség részévé válni, amely az ország egészéből verbuválódott. A közösségbe a tanárainkat is beleértem, akik a tanítás során hihetetlen empátiával hangolódtak ránk. Valóban érdekelte őket a mi tapasztalati anyagunk, s erre megpróbáltak építeni is. Közösségformálás szempontjából Folmeg Márta óráit emelném ki. Segítő tanácsaival, módszertani ajánlásaival felvértezve maximális önállóságot adott számunkra, s hihetetlenül érdekes órákat dobtunk össze. Órán alkalmazott játékaival a csoportszintű kapcsolatteremtést indította el. Nagyon jó volt az, hogy prezentációs kiselőadásokat várt el tőlünk. Ez sokunknak az első ilyen szereplésünk volt. Darai tanár úr volt kezdeményezője annak, hogy közös e-mail felületünk legyen. Ezen keresztül aztán minden tanártól megkaptuk az óravázlatokat, ami nagyban segítette az anyag és a kötelező irodalom feldolgozását. A tananyaghoz inkább iránymutatásokat kaptunk, feldolgoznunk egyedül kellett. Az iránymutatások viszont jók voltak; a szemléletmódot, a vizsgálódás szempontjait jelölték ki. A pszichológiai és pedagógiai tárgyaknál nagyon jónak tartottam, hogy az erkölcsi fejlődésre koncentráló megközelítéseket gondoltuk újra végig tanáraink segítségével. A módszertani órákból többre lenne szükség. Ennek hogyanját viszont elképzelni sem tudom.(A módszertan a tanítási órákra is vonatkozik, meg a szakdolgozat módszertanára is.) Jó volt viszont, hogy mindegyik vizsgánk a továbbképzési napra, vagyis szombatra volt szervezve. Tetszett, hogy sokféle / változatos írásbeli feladatot/vizsgalehetőséget kaptunk. A záróvizsga szóbelije pedig formájával (és tételsorával tartalmilag is) méltó összegzője volt tanulmányainknak. Összegezve azt mondanám: jó tartalmú képzést állítottak össze. A tananyag és a tanári gárda oktatása szemléletformáló. Ezzel a képzéssel ,úgy érzem, gazdagodtam. Tanári pályám során hasznosítani fogom tudásom újabb elemeit.

Cseri Bogáta
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FF/1751-5/2013.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: impresszárió és fesztiválmenedzsment szakember

 

A képzési idő:

2 félév, 60 kredit

 

Mire jó, mire jogosít fel a képzés és a szerezhető végzettség a munkaerőpiacon?

Profitorientált és nonprofit kulturális-művészeti és kultúraközvetítő vállalkozások, szervezetek, intézmények a kulturális művészeti területtel együttműködő vállalkozások, civil és nonprofit szervezetek kulturális támogatással, szponzorációval foglalkozó vállalatok, vállalkozások.

 

A szakirányú továbbképzési szak célja

Olyan szakemberek képzése, akik ismerik az impresszárió és fesztiválmenedzsment területéhez kapcsolódó elméleti alapfogalmakat és tisztában vannak napjaink kultúra, stílus, életmód kérdéseivel; tájékozottak a zenetörténet, színháztörténet, tánctörténet területén; jártasak a brendek, márkák, arculatok építésében, tervezésében; tisztában vannak a menedzsment művészetek világában elfoglalt helyével, szerepével, valamint a szerzői jog szabályaival; projektként tudják kezelni a rendezvényt; valamint marketing és médiaismeretekkel rendelkeznek. A végzett hallgatók tudásuk birtokában képesek szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására; PR és kampánytervezésre; kulturális és művészeti menedzsment feladatok ellátására; fesztiválmenedzsment és rendezvényszervezés gyakorlására. Alkalmasak piacképes, a teljesítményt felismerni és sikerre vinni tudó szakemberként dolgozni; a kisebb és nagyobb nyilvánosságokban való szereplés technikáit is elsajátítva az éles helyzetekben való helytállásra, az alapvető prezentációs technikák alkalmazására; a közönségigények felmérésére, a működéshez szükséges körülmények megteremtésére, arculat kialakítására, fellépés-, koncertszervezésre, média megjelenések megtervezésére, folyamatos szinten tartására; az esemény helyszínének kiválasztására, az esemény kreatív koncepciójának kidolgozására; szervezeti egységek közvetlen irányítására; pályázatírás és pályáztatás végzésére.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
  • Alapozó ismeretek: Kultúra, stílus és életmód napjainkban; Marketing; Zenetörténet, színháztörténet, tánctörténet
  • Szakmai törzsanyag: Brendek, márkák, arculatok építése, tervezése; Kulturális és művészeti projektmenedzsment; Kulturális és művészeti intézmények és szervezetek menedzsmentje; Fesztiválmenedzsment és rendezvényszervezés; PR és kampánytervezés; Menedzsment a művészetek világában és a szerzői jog; A rendezvény mint projekt; Médiaismeretek; Personal brending coach (kommunikációs készségfejlesztés)

Elmélet – gyakorlat aránya: 40-60%. A képzést gyakorlati jellegű kiscsoportos foglalkozások jellemzik.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.
 
 
A képzés helyszíne:

Budapest

 

Részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek rész.

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-451

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu,

honlap: http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
 
Jelentkezési határidő:

2018/19. tanév I. félévben induló képzésre: 2018. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja:
honlapról letölthető jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, valamint a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2018/19. tanév I. félév: 2018. szeptember 29.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. Valamint 15.500- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002


Várható kezdési időpont: