Impresszárió és fesztiválmenedzsment

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Sporttal is foglalkozó kommunikációs szakemberként választottam a sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere hiánypótló képzést, amely sokszorosan felülmúlta a várakozásaimat.

2017/18, R. R.
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FF/1751-5/2013.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: impresszárió és fesztiválmenedzsment szakember

 

A képzési idő:

2 félév, 60 kredit

 

Mire jó, mire jogosít fel a képzés és a szerezhető végzettség a munkaerőpiacon?

Profitorientált és nonprofit kulturális-művészeti és kultúraközvetítő vállalkozások, szervezetek, intézmények a kulturális művészeti területtel együttműködő vállalkozások, civil és nonprofit szervezetek kulturális támogatással, szponzorációval foglalkozó vállalatok, vállalkozások.

 

A szakirányú továbbképzési szak célja

Olyan szakemberek képzése, akik ismerik az impresszárió és fesztiválmenedzsment területéhez kapcsolódó elméleti alapfogalmakat és tisztában vannak napjaink kultúra, stílus, életmód kérdéseivel; tájékozottak a zenetörténet, színháztörténet, tánctörténet területén; jártasak a brendek, márkák, arculatok építésében, tervezésében; tisztában vannak a menedzsment művészetek világában elfoglalt helyével, szerepével, valamint a szerzői jog szabályaival; projektként tudják kezelni a rendezvényt; valamint marketing és médiaismeretekkel rendelkeznek. A végzett hallgatók tudásuk birtokában képesek szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására; PR és kampánytervezésre; kulturális és művészeti menedzsment feladatok ellátására; fesztiválmenedzsment és rendezvényszervezés gyakorlására. Alkalmasak piacképes, a teljesítményt felismerni és sikerre vinni tudó szakemberként dolgozni; a kisebb és nagyobb nyilvánosságokban való szereplés technikáit is elsajátítva az éles helyzetekben való helytállásra, az alapvető prezentációs technikák alkalmazására; a közönségigények felmérésére, a működéshez szükséges körülmények megteremtésére, arculat kialakítására, fellépés-, koncertszervezésre, média megjelenések megtervezésére, folyamatos szinten tartására; az esemény helyszínének kiválasztására, az esemény kreatív koncepciójának kidolgozására; szervezeti egységek közvetlen irányítására; pályázatírás és pályáztatás végzésére.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
  • Alapozó ismeretek: Kultúra, stílus és életmód napjainkban; Marketing; Zenetörténet, színháztörténet, tánctörténet
  • Szakmai törzsanyag: Brendek, márkák, arculatok építése, tervezése; Kulturális és művészeti projektmenedzsment; Kulturális és művészeti intézmények és szervezetek menedzsmentje; Fesztiválmenedzsment és rendezvényszervezés; PR és kampánytervezés; Menedzsment a művészetek világában és a szerzői jog; A rendezvény mint projekt; Médiaismeretek; Personal brending coach (kommunikációs készségfejlesztés)

Elmélet – gyakorlat aránya: 40-60%. A képzést gyakorlati jellegű kiscsoportos foglalkozások jellemzik.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.
 
A képzés helyszíne:

Budapest

 

Részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek rész.

 

Kapcsolattartó: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-451

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2019/20. tanév II. keresztfélévben induló képzésre: 2020. február 02.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat

regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2019/20. tanév II. keresztfélév: 2020. február

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. Valamint 15.500- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 15.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.



Várható kezdési időpont: