Borturisztikai szakember, sommelier

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény

Sommelier

 

Nyilvántartásba vételi szám: FF/1559-3/2014., FF/1559-4/2014.


Legyen Ön az elsők között, aki az ország legjobb gyakorlati szakembereitől tanulva Borturisztikai szakember, sommelier diplomát szerez!

Magyarországon egyedülálló módon több mint 100 bor és pezsgő kóstolására kerül sor a képzés során, kitekintést adva más országok és kontinensek felé. A képzést elvégzők menedzseri ismeretek birtokában egyidejűleg profi borkóstolókként kerülnek ki a képzésről.

 

Okatóink:

 • Káli Ildikó, sommelier, a Magyar Sommelier szövetség elnöke,
 • Rókusfalvy Pál ismert médiaszemélyiség az etyeki Rókusfalvy birtok tulajdonosa, az Etyeki Piknik (volt Kezes lábos fesztivál) főszervezője,
 • valamint a KJF Turizmus tanszékének oktatói:
  Dr. Kundi Viktória és Dr. Baráth Gabriella

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: borturisztikai szakember, sommelier

 
A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A Borturisztikai szakember, sommelier képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék

 • a magyar szőlő- és borfajtákat, beleértve a pezsgőt és a tokaji borokat, valamint elkészítési módjukat,
 • a hazai borvidékek sajátosságait és lehetséges kitörési pontjait elsősorban borértékesítés, marketing valamint rendezvényszervezési szempontból,
 • a borkóstolás technikáját, a szakszerű borkínálást és felszolgálást,
 • a sommelier szakma legfőbb fogásait és eszközeit,
 • a borkészlettel való gazdálkodást,
 • a borok mellé ajánlható egyéb italokat és az ízben velük harmonizáló ételeket,
 • kitekintést kapnak a legfőbb bortermelő országok boraira, borvidékeire.

A képzés elvégzését követően a végzettek képesek lesznek akár családi pincészetben, akár egy étterem vagy borbár sommelier-jeként a borokhoz társítható ételkínálatot összeállítani, a terroir borok mellé más terroir termékeket megismerni és hozzárendelni, egy-egy bort önállóan jellemezni és értékelni, felismerni a borhibákat és a borbetegségeket, elhelyezni a magyar borokat más országok boraihoz viszonyítva, kiemelve a magyar borok erősségeit. Képesek lesznek borkóstolót, borvacsorát megszervezni, borhoz kapcsolódó program kínálatot összeállítani, a program költségtervét, forgatókönyvét elkészíteni. Alkalmasak lesznek egy-egy borvidéken megtalálható vagy kisebb családi, üzleti vállalkozás menedzselésére, üzleti terv készítésére, annak megvalósítására, az üzemeltetést megelőző és a menedzselés során felmerülő kockázati tényezők felismerésére és kezelésére.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Alapozó ismeretek: turisztikai alapismeretek, regionális menedzsment
 • Szakmai törzsanyag: magyar szőlő és borfajták, pezsgő, tokaji bor; nemzetközi trendek: Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Ausztria, Németország és az Új-Világ borai; étel-ital párosítás, étlap kialakítás; magyar borvidékek, a terroire fogalma; bormarketing; sommelier ismeretek; kóstolástechnika; vállalkozás menedzsment
 • Választható ismeretek: fehér, vörös és rosé borok, borhibák és borbetegségek

Gyakorlati ismeretek aránya: 58%-42%

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

 

Részvétel feltétele:

Bármely képzési területen alapképzésben szerzett oklevél

 

A képzés helyszíne: Budapest

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-451

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu,

honlap: http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2019/20. tanév I. félévben induló képzésre: 2019. szeptember 01.


Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat

regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2019/20. tanév I. félév: 2019. szeptember

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják. Valamint 24.900.- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

249.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 24.900,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 24.900,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: