Rekreáció- és szabadidősport szervező

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Az oktatás messze felülmúlta a várakozásaimat.

2017/18, E. D.
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1384-2/2021.
 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Rekreáció- és szabadidősport-szervező szakember

 

A képzési idő:

2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja

A képzés célja, hogy a tágabb értelemben vett sportszféra különböző területein tevékenykedő, illetve a sportszférát perspektivikus területnek tekintő, más területeken dolgozó szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségüket kiegészítő sporttudományi, pszichológiai, vezetés- és szervezéstudományi, üzleti és kommunikációs, továbbá jogi és igazgatási kompetenciák szervezett továbbképzés formájában történő megszerzésének lehetőségét. Az elsajátított ismeretek és kompetenciák birtokában a végzettek a sport különböző területein (sportszervezetekben, az állami és önkormányzati sportirányítás, sportigazgatás szervezeteiben, a sportban érdekelt kereskedelmi, szolgáltató és média vállalatoknál) képesek eredményes önálló szervezői feladatok ellátására. A képzés célja olyan háttértudás biztosítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek a tanultak alkalmazásával képesek a fenti területeken gyakorlati feladatvégzésre és problémamegoldásra akár egyszemélyi vezetői szerepben, akár csoportok tagjaiként dolgozva.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

A képzés helyszíne: Budapest

 

Részvétel feltétele:

A sporttudomány, pedagógusképzés, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok képzési területen vagy a bölcsészettudomány képzési terület pedagógia és pszichológia képzési ágban alapképzésben szerzett vagy ezeknek megfeleltethető felsőfokú végzettség és szakképzettség.

 

Szakfelelős: Kass László

cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

email: kass.laszlo@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Képzés kezdete: 2021/22. tanév II. keresztfélév: 2022. február

Jelentkezési határidő: 2021/22. tanév II. keresztfélévben induló képzésre: 2022. január 31.

Tervezett első oktatási nap: 2022. február 26.


Jelentkezés módja:
Honlapon található on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
  • oklevélmásolat
  • angol nyelvű betétlap is, ha van,
  • a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 1.Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása
 2.Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
 3.Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

A 19.500- Ft regisztrációs díj az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 10 fő

A képzés ára:

195.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 19.500,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:
  • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
  • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
  • összeg: 19.500,- Ft

A „Közlemény” rovatba kérjük, a saját nevét írja be.

 

Várható kezdési időpont: