Idős specifikus szolgáltatásszervező

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Több évig dolgoztam külföldön különböző gazdasági területen, amelynek köszönhetően anyanyelvi szintű nyelvtudásra tettem szert. Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozom, mint protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakreferens. Munkám során gazdaságstratégiai témában levelezek és fordítok háttéranyagokat. A gazdasági és társadalomtudományi szakfordító képzést munkámból kifolyólag igen hasznosnak tartom, mert a képzés során nagy hangsúlyt fektettünk a sajátos fordítói problémák megismerésére, amelyekkel nap mint nap szembesülünk szakmai anyagok fordítása alkalmával. A magasan képzett oktatók az órákon gyakorlatban tanítottak a nyelvtani és stilisztikai dilemmák megoldására; számos szakterület terminológiájával ismertettek meg bennünket a célnyelvre történő fordítások során. Kezdő és gyakorló fordítók számára egyaránt csak ajánlani tudom a képzést.

Hossó Nikoletta
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1006-2/2016.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: idős specifikus szolgáltatásszervező

 

A képzési idő:

2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja

A munkahelyeken bármely alapképzettséggel bíró személyek alkalmassá tétele a gerontológiai feladatok ellátására.

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek

 

ismerik:

A gerontológia aktuális és korszerű nemzetközi szakirodalmi bázisát;

A gerontológiai szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi szabályozásokat, törvényi hátteret;

A gerontológiai szolgáltatások kutatás-módszertani vonatkozásait;

A gerontológiai problémák kezelési modelljeit.

 

képesek:

olyan komplex, az időskor társadalmának szociális problémáira fókuszáló szemléletmóddal, készségekkel és képességekkel rendelkeznek, amelyek birtokában tágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni szolgáltató hivatásukat a különböző típusú oktatási intézményekben.

 

alkalmasak:

A gerontológus szolgáltatásszervező az idős korban felmerülő életstílusbeli problémák megoldásához szükséges valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával alkalmasak olyan tevékenységek ellátására, amely segítenek javítani az idős emberek életminőségét.

Olyan elméleti és módszertani ismeretekkel, amelyek segítségével a felmerülő problémák megoldására korrektív és/vagy preventív megoldásokat tudnak alkalmazni.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Globalizáció és idősödés
 • Bevezetés a társadalmi gerontológiába
 • Az időskor jellemzői
 • Az időslét közpolitikai kérdései
 • Idősspecifikus munkamódszerek
 • Közösségi ellátási modellek
 • Lakóotthoni és klinikai idősszolgáltatások
 • Állapotfelmérés és értékelés
 • Európai időspolitikák és transznacionális szolgáltatások
 • Közösségfejlesztés és szabadidőszervezés

 

Részvétel feltétele:

A képzésben alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, az alábbi képzési területekről: társadalomtudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok.

 

A képzés szerkezete:

A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Alapozó ismeretek 9-12 kredit

Szakmai törzsanyag 35-45 kredit

Válaszható ismeretek 3-6 kredit

Szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

Gyakorlati ismeretek aránya: 25- 30%.

 

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

Az on-line konzultációkra hétköznap esténként, a személyes konzultációkra félévente 2 alkalommal (szombatokon) kerül sor.

 

A képzés formája:

e-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással.

 

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei:
 • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
 • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
 • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
 • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
 • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
 • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló szakemberek a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.
 
A képzés helyszíne: Orosháza, Budapest, Székesfehérvár

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Marton Márta

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-475

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu,

honlap: http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
 
Jelentkezési határidő:

2018/19. tanév I. félévben induló képzésre: 2018. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja:
honlapról letölthető jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, valamint a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2018/19. tanév I. félév: 2018. szeptember 29.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. Valamint 15.500- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Erste Bank 11600006-00000000-33437190

Várható kezdési időpont: