Idős specifikus szolgáltatásszervező

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A Kodolányi János Főiskola közoktatás-vezetői képzésére nemcsak azért jelentkeztem, mert ez tűnt a legközelebbi, legjobban elérhető megoldásnak. A távoktatásos formában megszervezett képzés jól alkalmazkodott ahhoz a munkahelyi elfoglaltsághoz és életmódhoz, amelyben jelenleg élek. Mivel ez nekünk, pedagógusoknak már nem az első képzésünk, jó összehasonlítási alappal rendelkezünk ahhoz, hogy lássuk, mennyire alkalmazkodó, rugalmas és támogató ez az oktatási forma. Kétségtelenül a rugalmasság szükséges a hallgató és a főiskola részéről is, de az itt töltött képzés során ezt magam is megtapasztalhattam. Amikor feszített módon, sokféle kihívásnak kell megfelelni, nagyon sokat számít az emberi hozzáállás, a személyes, elfogadó légkör, a nyugodt és magabiztos derű, amivel körülvesznek. Az itt eltöltött idő alatt kialakult egy kis szakmai team is, amelyben olykor az oktató volt a főszereplő, máskor a hallgató adta át tapasztalatait, tudását a többieknek. És hiába ért véget a képzés, ez a támogató szakmai csoport azóta is él, és virágzik. Az oktatási rendszerünk átalakítása közben kellett használható tudást szereznünk, amit a vezetői munkánkban felhasználhatunk… és bizton állíthatom: ezt meg is kaptuk.

Faragóné Ulicza Henriette
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1006-2/2016.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Idős specifikus szolgáltatásszervező

 

A képzési idő: 2 félév
 
Megszerezhető kreditek száma: 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja

A munkahelyeken bármely alapképzettséggel bíró személyek alkalmassá tétele a gerontológiai feladatok ellátására.

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek

ismerik:

A gerontológia aktuális és korszerű nemzetközi szakirodalmi bázisát;

A gerontológiai szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi szabályozásokat, törvényi hátteret;

A gerontológiai szolgáltatások kutatás-módszertani vonatkozásait;

A gerontológiai problémák kezelési modelljeit.

 

képesek:

olyan komplex, az időskor társadalmának szociális problémáira fókuszáló szemléletmóddal, készségekkel és képességekkel rendelkeznek, amelyek birtokában tágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni szolgáltató hivatásukat a különböző típusú oktatási intézményekben.

 

alkalmasak:

A gerontológus szolgáltatásszervező az idős korban felmerülő életstílusbeli problémák megoldásához szükséges valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával alkalmasak olyan tevékenységek ellátására, amely segítenek javítani az idős emberek életminőségét.

Olyan elméleti és módszertani ismeretekkel, amelyek segítségével a felmerülő problémák megoldására korrektív és/vagy preventív megoldásokat tudnak alkalmazni.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Globalizáció és idősödés
 • Bevezetés a társadalmi gerontológiába
 • Az időskor jellemzői
 • Az időslét közpolitikai kérdései
 • Idősspecifikus munkamódszerek
 • Közösségi ellátási modellek
 • Lakóotthoni és klinikai idősszolgáltatások
 • Állapotfelmérés és értékelés
 • Európai időspolitikák és transznacionális szolgáltatások
 • Közösségfejlesztés és szabadidőszervezés

 

A képzés szerkezete:

Alapozó ismeretek 9-12 kredit

Szakmai törzsanyag 35-45 kredit

Válaszható ismeretek 3-6 kredit

Szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

Gyakorlati ismeretek aránya: 25- 30%.

 

Részvétel feltétele:

A képzésben alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, az alábbi képzési területekről: társadalomtudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok.

 

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
 • személyes konzultációk: félévente 2 alkalommal (szombatokon)
 • on-line konzultációk: hétköznap esténként

 

A képzés formája:

E-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással.

 

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei:
 • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
 • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
 • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
 • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
 • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
 • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló szakemberek a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.
 
A képzés helyszíne: Budapest, Székesfehérvár, Orosháza,

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Marton Márta

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.

tel: (22) 543-475

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

honlap: http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2019/20. tanév I. félévben induló képzésre: 2019. szeptember 01.


Jelentkezés módja:
Honlapon található on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat,
 • a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2019/20. tanév I. félév: 2019. szeptember

 

Egyéb információk:

Valamint 15.500- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 15.500,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 15.500,- Ft

 

A „Közlemény” rovatba kérjük, a saját nevét írja be.