Digitális HR Business Partner

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Az oktatás messze felülmúlta a várakozásaimat.

2017/18, E. D.
még több vélemény
szakirányú továbbképzések

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1749-3/2021

Indítási engedély száma: FNYF/39-3/2022.

 

 

A Kodolányi János Egyetem a NEXON szakmai támogatásával Digitális HR Business Partner szakirányú továbbképzést indít.

 

A képzés célja:

A Digitális HR Business Partner szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a HR, az üzleti menedzsment, a belső képzések, valamint a humáninformatika területén, és képesek az emberierőforrás-gazdálkodást a mindenkori szervezeti célok szolgálatába állítani.

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók:

 • képesek a gazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetőleg vállalkozásokban az emberi erőforrások fejlesztését és hasznosítását elősegítő gazdálkodási, elemzési és tervezési feladatok ellátására,
 • képesek az üzleti és képzési stratégiai tanácsadásra, valamint vezetői döntéstámogató feladatok végzésére,
 • képesek a közgazdasági megfontolásokra épülő, gazdasági kalkuláción alapuló meggyőző szakmai érvelésre,
 • képesek az informatikailag támogatott korszerű elemzési módszerek, tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazására,
 • képesek a HR folyamatok modellezésére, a HR rendszerek bevezetésének előkészítésére,
 • képesek a modern HR IT technológiák és haladó HR Projekt Menedzsment technikák használatára,
 • képesek a szervezet munkaerőmegtartó képességét fokozni belső karrierút-gondozással, valamint az ezt támogató Corporate university model alkalmazásával, belső képzések nyújtásával, NewLearning és LearningCampus módszertanok használatával,
 • képesek növelni a munkavállalói motivációt a magas digitális munkavállalói élmény megteremtésével, valamint a támogató, agilis vezetői szemlélet és szervezet kialakítása révén.
 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

  • magyarul: Digitális HR Business Partner
  • angolul: Digital HR Business Partner

 

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

Mire jó, mire jogosít fel a képzés és a szerezhető végzettség a munkaerőpiacon?

A képzést elvégzők az alábbi HR szakértői tevékenységeket végezhetik a tudás birtokában:

Vezetői tanácsadó, HR tanácsadó, HR folyamatfejlesztő szakember, Digitális munkavállalói élményért és munkavállalói elkötelezettségért felelős HR szakember, HR analitika készítő és elemző szakértő; HR rendszerek bevezetését előkészítő üzleti elemző, HR projektmenedzser, Agilis szervezetfejlesztő, Agilis HR tanácsadó.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:            

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 • Alapozó tárgyak: 13 kredit
  Bevezetés a munkajogba (munkajog, társadalombiztosítás); Vezetés és szervezetfejlesztés (kommunikációs módszerek, Lencioni-modell, változás menedzsment); Gazdaságstatisztika; Business Intelligence eszközök a gyakorlatban (Ms Excel és PowerBI programok)
 • Szakmai jellegű tantárgyak: 39 kredit
  Munka-, vezetés-, és szervezetpszichológia; Vállalati és HR-stratégia; Humánerőforrásfejlesztés, HR kontrolling, Üzleti és HR-teljesítmény mutatószámok; Ügyviteli eszközök, HR-támogató és önkiszolgáló rendszerek, IT és dokumentáció (NEXON); Agilis szervezetek és agilis HR; HRBP 2.0 Dave Ulrich modell; Vezetői döntéstámogatás; Coaching és tanácsadás, Belső kommunikáció; Belső képzés, NewLearning, LearningCampus, Corporate university model; Digitális HR business partner szakmai gyakorlat
 • Kiegészítő ismeretek: 3 kredit
  Szervezeti kultúra, üzleti etika, CSR
 • Szabadon választható ismeretek: 3 kredit
  HR folyamatok modellezése BPMN nyelv segítségével; Minőségmenedzsment
 
Elmélet – gyakorlat aránya: 60- 40%.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév. 
ONLINE formában               

Részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal (MA) valamint főiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

 

Tanszéki előadó: Tóthné Varga Szilvia

tel.: (20) 506-2989

email: hrkult_tanszek@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

A képzés helyszíne: Budapest


Képzés kezdete: 2023/24. tanév I. félév: 2023. szeptember


Jelentkezési határidő: 2023/24. tanév I. félévben induló képzésre: 2023. augusztus 31.

 

Tervezett első oktatási nap: 2023. szeptember 23.


Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat (angol nyelvű betétlap is, ha van)

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, a fentieken kívül az alábbi dokumentumok csatolása is szükséges:

1. Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása

2. Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

3. Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat


Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

A 35.000- Ft regisztrációs díj az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 15 fő

A képzés ára:

350.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 35.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 35.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

Várható kezdési időpont: