Digitális HR Business Partner

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Örülök, hogy a Kodolányi János Főiskolára esett a választásom, amikor eldöntöttem, hogy a munkámhoz szükséges ismereteimet tanulással bővítsem. Ebben nagy segítségemre volt Marton Márta felnőttképzési programfelelős, amikor az iskolában rejlő lehetőségekről, az óraadó tanárok szakmai elismertségéről, az iskolai életről beszélgettünk. A bátorító és meggyőző szavak után döntöttem úgy, hogy érdemes a szabadidő szervező és játékpedagógia szakra jelentkeznem. Nem csalódtam, hiszen, a választott szak tanmenete nem csak az elméleti modellek megismerését, megértését segítette elő, hanem egyfajta gyakorlati szemléletet is biztosított a szabadidő helyes eltöltésének szervezéséhez, amit munkám során nap, mint nap használni tudok. Tanáraink nemzetközileg is elismert szakemberekből állnak, akik nemcsak lexikális, hanem a gyakorlatban megszerzett tudásukat is átadják. A magas szakmai színvonal, a gyakorlatra fektetett hangsúly, valamint a hallgatóbarát hozzáállás még tovább fokozták bennem azt az érzést, hogy jól választottam. Csoporttársaimmal, tanáraimmal sikerült jó viszonyt kialakítanom, sőt mivel hasonló területen dolgozunk már szakmai kapcsolatok is születtek. Remélem, ezen ismeretségek sokáig tartanak és a jövőben kölcsönösen tudjuk segíteni egymást azzal a tudással, amit itt szereztünk. Bíztatok mindenkit, hogy ebben az intézményben töltse főiskolás éveit és szerezze meg itt diplomáját!

Toldi Lászlóné Tünde
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1749-3/2021

Indítási engedély száma: FNYF/39-3/2022.

 

 

A Kodolányi János Egyetem a NEXON szakmai támogatásával Digitális HR Business Partner szakirányú továbbképzést indít.

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

  • magyarul: Digitális HR Business Partner
  • angolul: Digital HR Business Partner

 

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A képzés célja:

A Digitális HR Business Partner szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a HR, az üzleti menedzsment, a belső képzések, valamint a humáninformatika területén, és képesek az emberierőforrás-gazdálkodást a mindenkori szervezeti célok szolgálatába állítani.

 

Mire jó, mire jogosít fel a képzés és a szerezhető végzettség a munkaerőpiacon?

A képzést elvégzők az alábbi HR szakértői tevékenységeket végezhetik a tudás birtokában:

Vezetői tanácsadó, HR tanácsadó, HR folyamatfejlesztő szakember, Digitális munkavállalói élményért és munkavállalói elkötelezettségért felelős HR szakember, HR analitika készítő és elemző szakértő; HR rendszerek bevezetését előkészítő üzleti elemző, HR projektmenedzser, Agilis szervezetfejlesztő, Agilis HR tanácsadó.

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók:

 • képesek a gazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetőleg vállalkozásokban az emberi erőforrások fejlesztését és hasznosítását elősegítő gazdálkodási, elemzési és tervezési feladatok ellátására,
 • képesek az üzleti és képzési stratégiai tanácsadásra, valamint vezetői döntéstámogató feladatok végzésére,
 • képesek a közgazdasági megfontolásokra épülő, gazdasági kalkuláción alapuló meggyőző szakmai érvelésre,
 • képesek az informatikailag támogatott korszerű elemzési módszerek, tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazására,
 • képesek a HR folyamatok modellezésére, a HR rendszerek bevezetésének előkészítésére,
 • képesek a modern HR IT technológiák és haladó HR Projekt Menedzsment technikák használatára,
 • képesek a szervezet munkaerőmegtartó képességét fokozni belső karrierút-gondozással, valamint az ezt támogató Corporate university model alkalmazásával, belső képzések nyújtásával, NewLearning és LearningCampus módszertanok használatával,
 • képesek növelni a munkavállalói motivációt a magas digitális munkavállalói élmény megteremtésével, valamint a támogató, agilis vezetői szemlélet és szervezet kialakítása révén.
 
Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:            

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 • Alapozó tárgyak:
  Bevezetés a munkajogba (munkajog, társadalombiztosítás); Vezetés és szervezetfejlesztés (kommunikációs módszerek, Lencioni-modell, változás menedzsment); Gazdaságstatisztika; Business Intelligence eszközök a gyakorlatban (Ms Excel és PowerBI programok)
 • Szakmai jellegű tantárgyak:
  Munka-, vezetés-, és szervezetpszichológia; Vállalati és HR-stratégia; Humánerőforrásfejlesztés, HR kontrolling, Üzleti és HR-teljesítmény mutatószámok; Ügyviteli eszközök, HR-támogató és önkiszolgáló rendszerek, IT és dokumentáció (NEXON); Agilis szervezetek és agilis HR; HRBP 2.0 Dave Ulrich modell; Vezetői döntéstámogatás; Coaching és tanácsadás, Belső kommunikáció; Belső képzés, NewLearning, LearningCampus, Corporate university model; Digitális HR business partner szakmai gyakorlat
 • Kiegészítő ismeretek:
  Szervezeti kultúra, üzleti etika, CSR
 • Szabadon választható ismeretek:
  HR folyamatok modellezése BPMN nyelv segítségével; Minőségmenedzsment
 
Elmélet – gyakorlat aránya: 60- 40%.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév. 
ONLINE formában               

Részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal (MA) valamint főiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

 

Érdeklődés:

név: Kovácsai Gabriella 

tel.: +36305495886

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
A képzés helyszíne: Budapest

Képzés kezdete: 2024/25. tanév I. félév: 2024. szeptember
 
Jelentkezési határidő: 2024/25. tanév I. félévben induló képzésre: 2024. augusztus 31.
 

Tervezett első oktatási nap: 2024. szeptember 28.
Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat (angol nyelvű betétlap is, ha van)

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, a fentieken kívül az alábbi dokumentumok csatolása is szükséges:

1. Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása

2. Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

3. Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

380.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 38.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 38.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

Várható kezdési időpont: