Vállalati ügyvitel

Nyilvántartásba vételi szám:
Indítási engedély száma: 


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: vállalati ügyviteli szakember

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A szakirányú továbbképzési szak célja a vállalatok gazdálkodási, ügyviteli és adminisztratív munkaterületein önálló feladatok megoldására képes szakemberek képzése, különös tekintettel a integrált ügyviteli, vállaltirányítási informatikai alkalmazásokra és az ehhez kapcsolódó ismeretekre és készségekre, a nemzetközi vállalati működési környezet igényeinek megfelelően.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Általános üzleti alapozó ismeretek
 • Logisztika
 • Lean management
 • Számvitel alapjai
 • Vállalati pénzügyek
 • Adózás I.
 • Gazdasági informatika
 • Üzleti kommunikáció
 • Emberi erőforrás gazdálkodás és szervezetfejlesztés
 • Audit alapismeretek
 • Pénzügyi számvitel
 • Kontrolling és elemzés
 • Adózás II.
 • Vállalati informatika és rendszerismeret

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

Részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzés helyszíne: Budapest, Székesfehérvár

 

Kapcsolattartó: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel: (22) 543-451

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:
2019/20. tanév II. keresztfélévben induló képzésre: 2020. február 02.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat

regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Képzés kezdete:
2019/20. tanév II. keresztfélév: 2020. február

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várják, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják.Valamint 15.500- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

 

A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 15.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.