Minőséginnováció-menedzsment

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A Kodolányi János Főiskola közoktatás-vezetői képzésére nemcsak azért jelentkeztem, mert ez tűnt a legközelebbi, legjobban elérhető megoldásnak. A távoktatásos formában megszervezett képzés jól alkalmazkodott ahhoz a munkahelyi elfoglaltsághoz és életmódhoz, amelyben jelenleg élek. Mivel ez nekünk, pedagógusoknak már nem az első képzésünk, jó összehasonlítási alappal rendelkezünk ahhoz, hogy lássuk, mennyire alkalmazkodó, rugalmas és támogató ez az oktatási forma. Kétségtelenül a rugalmasság szükséges a hallgató és a főiskola részéről is, de az itt töltött képzés során ezt magam is megtapasztalhattam. Amikor feszített módon, sokféle kihívásnak kell megfelelni, nagyon sokat számít az emberi hozzáállás, a személyes, elfogadó légkör, a nyugodt és magabiztos derű, amivel körülvesznek. Az itt eltöltött idő alatt kialakult egy kis szakmai team is, amelyben olykor az oktató volt a főszereplő, máskor a hallgató adta át tapasztalatait, tudását a többieknek. És hiába ért véget a képzés, ez a támogató szakmai csoport azóta is él, és virágzik. Az oktatási rendszerünk átalakítása közben kellett használható tudást szereznünk, amit a vezetői munkánkban felhasználhatunk… és bizton állíthatom: ezt meg is kaptuk.

Faragóné Ulicza Henriette
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1030-2/2016.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Minőséginnováció-menedzser

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok

A képzési idő: 2 félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja
A minőség innováció menedzsment képzés célja, hogy a szervezetek, intézmények munkatársai felkészüljenek a minőségmenedzsment régi és új koncepciói alapján történő minőségmenedzsment, minőség innováció, minőségirányítás és minőségfejlesztés nézőpontjainak, modelljeinek, eljárásainak és módszereinek alkalmazására, a minőségi szervezetfejlesztésre, az adatelemzésre a tudásgazdaság új, innovációs, együttes értékalkotási környezetében való vállalati versenyképesség megteremtéséhez.
 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • A szakot elvégző hallgató ismeri a minőségmenedzsment fejlődéstörténetét, a korai minőségkoncepciókat és minőségmenedzsment rendszereket. Ismeri a TQC, a TQM modelleket. Ismeri az EOQ, a japán CWQC, az amerikai TQM, Baldrige, az európai EFQM, a kanadai kiválóság, az ázsiai minőség koncepciókat, tanúsítvány és díj rendszereket és tanúsítványokat.
 • A hallgató ismeri a minőség innováció kompetencia kereteit: a CQI kompetencia keretrendszer (brit) elemeit: vezetés, kontextus, kormányzás, biztosítás, javítás , a minőség infrastruktúra nemzetközi és nemzeti szervezeteit (szabályozó ügynökségek, szellemi tulajdon menedzsment), a nemzetközi akkreditációs szolgáltatásokat, a standard fejlesztő szervezeteket és a standardhasználat modelljeit.
 • A hallgató ismeri a minőség ágazati modelljeit, rendszereit és tanúsítványait, képes a minőség olyan új tudás intenzív területein, mint az IT iparágak, logisztika, turizmus vendéglátás, biotechnológia, egészségügy, szórakoztatás, oktatás, stb. a szolgáltatási minőség fejlesztésére.
 • A hallgató a minőség hagyományos utilitarista standardjain túl (világminőségű termék és szolgáltatás ésszerű ráfordítással), az új termékek és szolgáltatások sebessége, a perszonalizált fogyasztás, a megbízhatóság és biztonságosság a használat folyamatában, az esztétikai minőség, a fogyasztói és munkatársi jól-lét, bevonás és részvétel folyamatait elérni.
 • A hallgató érti és képes megvalósítani az értékteremtés folyamatában a co-creation, az együttes előállítás koncepcióit, módszereit és technikáit. A minőség és innováció kérdései a közösségi megosztás folyamatában (Uber, Lyft, AIrbnb, stb.), a használó által generált tartalom (DIY) a csináld magad rendszereit vagy a öld gazdaság és az új gazdaság „zöld nézőpontjait” (being green).
 • Ismeri a minőség és innováció, a minőség innováció alapvető szervezetfejlesztési, belső szervezet képzési, minőségi, innovációs módszertani technikáit és eljárásait, a mérési és teljesítményértékelési rendszereket, a hatásvizsgálat modelljeit.
 • Ismeri a minőségügyi képzések hierarchiáját, rendszerét, a tanúsítványok, a szakember nyilvántartás és a szakmai közösségek kapcsolattartása hálózatait, gyakorlatát.
 • Ismeri a minőségi/innovációs csoportvezetés sikeres stratégiáit, tanácsadási módszereit és stratégiáit.  Ismeri a minőségügyi adatok gyűjtésére, az információk menedzselésére, a jelentések készítésére alkalmas informatikai megoldásokat.
 • Ismeri a minőségi-innovációs vállalati képzéshez kapcsolódó felnőttképzési, szakmapedagógiai (gondolkodásra, teljesítményre és integráns cselekvésre tanítani) ún. „signature pedagogy” alapelvek (a tanulás felszíni struktúrái, a tanulás mély struktúrái; a tanulás implicit vagy rejtett struktúrái) mentén gondolkodási és viselkedési szokások módszereit és technikáit fejleszteni.

 

Személyes adottságok, készségek

 • A minőség innovációs fejlesztő szakember képes a vevő igényeinek megfelelő termékek és szolgáltatások előállításához és eladásához a minőség koncepcióinak, eszközeinek, módszereinek és technikáinak alkalmazásával hozzájárulni.
 • A minőség innovációs szakember közvetlenül a szervezet stratégiai innovációs folyamataihoz kapcsolódik, kiemelt szerepe van a szervezeti innováció és a nemzetközi színvonalú gyártás és szolgáltatás összekapcsolásában.
 • Kiemelkedő szerepe van a vevői szükségletek és vevői, partneri képességek feltárásában: a jövendő együttalkotás és együttműködés kereteinek feltárásában. Közreműködik a a szervezeti innováció szűken vett (a szakterületet érintő tudományos felfedezések, szabadalmak, találmányok és technológiák beemelésében a folyamatmenedzsmentbe, a minőségfunkciók lebontásába: QFD), valamint szélesebb (új ötletek, eljárások, eszmék, nézőpontok differenciált alkalmazásának kialakításában, a fokozatos, a radikális, és az áttöréses innovációk szervezeti alkalmazásában.
 • Képes az új termékek, szolgáltatások és üzletágak értéklánc folyamatainak elemzésére, nagyabb eredményesség elérésére, a vevői érték koncepció cég specifikus értelmezésére, új üzleti modellek bevezetésében való közreműködésre.
 • Képes a minőségmenedzsment új korszaknak megfelelő együttműködések, az adatgazdaság és új IT technológiák alkalmazására a big data és a szervezeti analitika információs szolgáltatásai kialakítására. Képes az új szintű információk és az üzleti intelligencia megfelelő és hasznos minőségi hozzáadott érték szempontú feldolgozására.
 • Képes a cégek és szervezetek működésében a „design thinking” szolgáltatási alapelvek megformálására, a D4QI azaz a minőség innováció design – együttes innováció a minőség kiválóságért alapelveinek és gyakorlatának meghonosítására.
 • Képes a meglévő szervezeti szolgáltatások minőségközpontú modelljeinek fejlesztésére (Kiválóság, innováció, wellness, egészséges munkahely, munkahelyi mentális egészség, ázsiai holisztikus modellek, stb.).

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 • A szakon végzettek jellemzően minőségirányítási egységben, innovációs fejlesztő egységben, szakmai szervezetekben kialakított minőségirányítói munkakörökben dolgoznak.
 • A szakon végzettek alkalmasak vállalati minőségi egységek fejlesztésére, minőségstratégiák koncepcióinak fejlesztésére, minőség innovációs szolgáltatások kialakítására, és megvalósítására, minőségteljesítmény és hatás értékelésére, nemzetközi és hazai minőség akkreditációs és tanúsító folyamatok, audit eljárások előkészítésére és lefolytatására.
 • A szakon végzettek alkalmasok a szervezeti továbbképzés rendszerében minőség-innovációs képzések és tréningek szervezésére.
 • A szakon végzettek alkalmasak munkatársak tanácsadására, akik részfeladatként végzik a minőségeljárással kapcsolatos feladatokat.
 • A szakon végzettek alkalmasak minőségi, innovációs, és minőség innovációs, díjpályázatok önértékelési és műszaki technológiai leírási dokumentumainak előkészítésére.
 • a szakon végzettek alkalmasak a minőség kommunikáció és minőség marketing dokumentumainak és sajtóanyagainak előkészítésére.

 

A képzés szerkezete:
 • A tudásgazdaság jellemzői 10-20 kredit
 • A minőség innováció koncepciói a helyi és tudásgazdaságban 10-30 kredit
 • Szervezetfejlesztés 10-15 kredit
 • Minőség innováció gyakorlat 10-20 kredit
 • Elmélet és gyakorlat aránya: 40–60%

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.
 
A részvétel feltétele:

A képzésben legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

 

Érdeklődés:

név: Kovácsai Gabriella

tel.: +36 30 549 58 86

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
A képzés helyszíne: Székesfehérvár, Budapest, Orosháza

Képzés kezdete: 2024/25. tanév I. félév: 2024. szeptember
 
Jelentkezési határidő: 2024/25. tanév I. félévben induló képzésre: 2024. augusztus 31.
 

Tervezett első oktatási nap: 2024. szeptember 28.

 


Jelentkezés módja:
Honlapon található on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat,
 • angol nyelvű betétlap, ha van, 
 • a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 1.Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása
 2.Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
 3.Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

Minimális létszám: 10 fő

A képzés ára:

300.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 30.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrácisó díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 30.000,- Ft

 

A „Közlemény” rovatba kérjük, a saját nevét írja be.

 

Várható kezdési időpont: