Minőség innováció menedzser

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Több évig dolgoztam külföldön különböző gazdasági területen, amelynek köszönhetően anyanyelvi szintű nyelvtudásra tettem szert. Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozom, mint protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakreferens. Munkám során gazdaságstratégiai témában levelezek és fordítok háttéranyagokat. A gazdasági és társadalomtudományi szakfordító képzést munkámból kifolyólag igen hasznosnak tartom, mert a képzés során nagy hangsúlyt fektettünk a sajátos fordítói problémák megismerésére, amelyekkel nap mint nap szembesülünk szakmai anyagok fordítása alkalmával. A magasan képzett oktatók az órákon gyakorlatban tanítottak a nyelvtani és stilisztikai dilemmák megoldására; számos szakterület terminológiájával ismertettek meg bennünket a célnyelvre történő fordítások során. Kezdő és gyakorló fordítók számára egyaránt csak ajánlani tudom a képzést.

Hossó Nikoletta
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1030-2/2016.


A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Minőség innováció menedzser

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Gazdaságtudományok

 

A felvétel feltételei:

A képzésben alapszakon (ideértve a főiskolai, illetve egyetemi szintű végzettséget is) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzési idő, félévekben meghatározva:

2 félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja

 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • A szakot elvégző hallgató ismeri a minőségmenedzsment fejlődéstörténetét, a korai minőségkoncepciókat és minőségmenedzsment rendszereket. Ismeri a TQC, a TQM modelleket. Ismeri az EOQ, a japán CWQC, az amerikai TQM, Baldrige, az európai EFQM, a kanadai kiválóság, az ázsiai minőség koncepciókat, tanúsítvány és díj rendszereket és tanúsítványokat.
 • A hallgató ismeri a minőség innováció kompetencia kereteit: a CQI kompetencia keretrendszer (brit) elemeit: vezetés, kontextus, kormányzás, biztosítás, javítás , a minőség infrastruktúra nemzetközi és nemzeti szervezeteit (szabályozó ügynökségek, szellemi tulajdon menedzsment), a nemzetközi akkreditációs szolgáltatásokat, a standard fejlesztő szervezeteket és a standardhasználat modelljeit.
 • A hallgató ismeri a minőség ágazati modelljeit, rendszereit és tanúsítványait, képes a minőség olyan új tudás intenzív területein, mint az IT iparágak, logisztika, turizmus vendéglátás, biotechnológia, egészségügy, szórakoztatás, oktatás, stb. a szolgáltatási minőség fejlesztésére.
 • A hallgató a minőség hagyományos utilitarista standardjain túl (világminőségű termék és szolgáltatás ésszerű ráfordítással), az új termékek és szolgáltatások sebessége, a perszonalizált fogyasztás, a megbízhatóság és biztonságosság a használat folyamatában, az esztétikai minőség, a fogyasztói és munkatársi jól-lét, bevonás és részvétel folyamatait elérni.
 • A hallgató érti és képes megvalósítani az értékteremtés folyamatában a co-creation, az együttes előállítás koncepcióit, módszereit és technikáit. A minőség és innováció kérdései a közösségi megosztás folyamatában (Uber, Lyft, AIrbnb, stb.), a használó által generált tartalom (DIY) a csináld magad rendszereit vagy a öld gazdaság és az új gazdaság „zöld nézőpontjait” (being green).
 • Ismeri a minőség és innováció, a minőség innováció alapvető szervezetfejlesztési, belső szervezet képzési, minőségi, innovációs módszertani technikáit és eljárásait, a mérési és teljesítményértékelési rendszereket, a hatásvizsgálat modelljeit.
 • Ismeri a minőségügyi képzések hierarchiáját, rendszerét, a tanúsítványok, a szakember nyilvántartás és a szakmai közösségek kapcsolattartása hálózatait, gyakorlatát.
 • Ismeri a minőségi/innovációs csoportvezetés sikeres stratégiáit, tanácsadási módszereit és stratégiáit.  Ismeri a minőségügyi adatok gyűjtésére, az információk menedzselésére, a jelentések készítésére alkalmas informatikai megoldásokat.
 • Ismeri a minőségi-innovációs vállalati képzéshez kapcsolódó felnőttképzési, szakmapedagógiai (gondolkodásra, teljesítményre és integráns cselekvésre tanítani) ún. „signature pedagogy” alapelvek (a tanulás felszíni struktúrái, a tanulás mély struktúrái; a tanulás implicit vagy rejtett struktúrái) mentén gondolkodási és viselkedési szokások módszereit és technikáit fejleszteni.

 

Személyes adottságok, készségek

 • A minőség innovációs fejlesztő szakember képes a vevő igényeinek megfelelő termékek és szolgáltatások előállításához és eladásához a minőség koncepcióinak, eszközeinek, módszereinek és technikáinak alkalmazásával hozzájárulni.
 • A minőség innovációs szakember közvetlenül a szervezet stratégiai innovációs folyamataihoz kapcsolódik, kiemelt szerepe van a szervezeti innováció és a nemzetközi színvonalú gyártás és szolgáltatás összekapcsolásában.
 • Kiemelkedő szerepe van a vevői szükségletek és vevői, partneri képességek feltárásában: a jövendő együttalkotás és együttműködés kereteinek feltárásában. Közreműködik a a szervezeti innováció szűken vett (a szakterületet érintő tudományos felfedezések, szabadalmak, találmányok és technológiák beemelésében a folyamatmenedzsmentbe, a minőségfunkciók lebontásába: QFD), valamint szélesebb (új ötletek, eljárások, eszmék, nézőpontok differenciált alkalmazásának kialakításában, a fokozatos, a radikális, és az áttöréses innovációk szervezeti alkalmazásában.
 • Képes az új termékek, szolgáltatások és üzletágak értéklánc folyamatainak elemzésére, nagyabb eredményesség elérésére, a vevői érték koncepció cég specifikus értelmezésére, új üzleti modellek bevezetésében való közreműködésre.
 • Képes a minőségmenedzsment új korszaknak megfelelő együttműködések, az adatgazdaság és új IT technológiák alkalmazására a big data és a szervezeti analitika információs szolgáltatásai kialakítására. Képes az új szintű információk és az üzleti intelligencia megfelelő és hasznos minőségi hozzáadott érték szempontú feldolgozására.
 • Képes a cégek és szervezetek működésében a „design thinking” szolgáltatási alapelvek megformálására, a D4QI azaz a minőség innováció design – együttes innováció a minőség kiválóságért alapelveinek és gyakorlatának meghonosítására.
 • Képes a meglévő szervezeti szolgáltatások minőségközpontú modelljeinek fejlesztésére (Kiválóság, innováció, wellness, egészséges munkahely, munkahelyi mentális egészség, ázsiai holisztikus modellek, stb.).

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 • A szakon végzettek jellemzően minőségirányítási egységben, innovációs fejlesztő egységben, szakmai szervezetekben kialakított minőségirányítói munkakörökben dolgoznak.
 • A szakon végzettek alkalmasak vállalati minőségi egységek fejlesztésére, minőségstratégiák koncepcióinak fejlesztésére, minőség innovációs szolgáltatások kialakítására, és megvalósítására, minőségteljesítmény és hatás értékelésére, nemzetközi és hazai minőség akkreditációs és tanúsító folyamatok, audit eljárások előkészítésére és lefolytatására.
 • A szakon végzettek alkalmasok a szervezeti továbbképzés rendszerében minőség-innovációs képzések és tréningek szervezésére.
 • A szakon végzettek alkalmasak munkatársak tanácsadására, akik részfeladatként végzik a minőségeljárással kapcsolatos feladatokat.
 • A szakon végzettek alkalmasak minőségi, innovációs, és minőség innovációs, díjpályázatok önértékelési és műszaki technológiai leírási dokumentumainak előkészítésére.
 • a szakon végzettek alkalmasak a minőség kommunikáció és minőség marketing dokumentumainak és sajtóanyagainak előkészítésére.

 

A képzés célja

A minőség innováció menedzsment képzés célja, hogy a szervezetek, intézmények munkatársai felkészüljenek a minőségmenedzsment régi és új koncepciói alapján történő minőségmenedzsment, minőség innováció, minőségirányítás és minőségfejlesztés nézőpontjainak, modelljeinek, eljárásainak és módszereinek alkalmazására, a minőségi szervezetfejlesztésre, az adatelemzésre a tudásgazdaság új, innovációs, együttes értékalkotási környezetében való vállalati versenyképesség megteremtéséhez.

 

 

A képzés szerkezete:

 

A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 

A tudásgazdaság jellemzői 10-20

A minőség innováció koncepciói a helyi és tudásgazdaságban 10-30

Szervezetfejlesztés 10-15

Minőség innováció gyakorlat 10-20

 

Elmélet és gyakorlat aránya: 40–60%

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

 

 

Mikor vannak a konzultációk?
 A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.
 
 
A részvétel feltétele:

bármely képzési területen szerzett alapfokozat (BA, BSC), mester fokozat (MA), valamint főiskolai /egyetemi végzettség.

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni is tudják.

 

A képzés helyszíne: Székesfehérvár, Budapest, Orosháza


Érdeklődés:

tel.: (22) 543-451, (22) 543-475

fax.: (22) 543-391

e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

 
Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2017/18. tanév I. félévben induló képzésre: meghosszabbítva 2017. szeptember 10-ig!!

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

190.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 19.000,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002