Kutatásmenedzser

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A képzés tartalma színvonalon felüli volt, köszönöm szépen.

Borzán Miklós
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/974-3/2016.
Indítási engedély száma:


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: kutatásmenedzser

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja kutatásmenedzserek professzionális és interdiszciplináris képzése.

 • A szakot elvégző hallgató képes kutatási projektek megvalósításában szervezési, tervezési, ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátására.
 • Ismeri a kutatási projektekre vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat.
 • Ismeri a kutatási tevékenység szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a kutatási projektek marketingtevékenységhez kapcsolódó szempontokat.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a nemzeti és a nemzetközi kutatási pályázati rendszerekről.
 • Ismeri a kutatási hálózatépítés jellemzőit, a kutatási klaszter, a konzorcium és egyéb kooperatív kutatási tevékenységek sajátosságait.
 • Ismeri a csoportvezetés sikeres stratégiáit.  

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Kutatásmenedzsment alapismeretek
 • A kutatási tevékenység európai és hazai felsőoktatási és üzleti környezete
 • Kutatási szaknyelvi ismeretek
 • Kutatási pénzügyek
 • Kutatási portfólió-menedzsment
 • Kutatási pályázati gyakorlat (üzleti, kutatóintézeti, felsőoktatási, támogatószervezeti) és diplomamunka-készítés

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

Részvétel feltétele:

A képzésben legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzés helyszíne: Orosháza, Székesfehérvár, Budapest

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Marton Márta

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-475

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu,

honlap: http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Jelentkezési határidő:

2018/19. tanév I. félévben induló képzésre: 2018. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja:
honlapról letölthető jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, valamint a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Képzés kezdete:
2018/19. tanév I. félév: 2018. szeptember 29.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. Valamint 15.500- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Erste Bank 11600006-00000000-33437190

Várható kezdési időpont: