Kutatásmenedzser

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Inspiráló, fejlesztő órák voltak...

2014. ősz - Radnai Anna
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/974-3/2016.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Kutatásmenedzser

A képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek száma: 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja kutatásmenedzserek professzionális és interdiszciplináris képzése.

 • A szakot elvégző hallgató képes kutatási projektek megvalósításában szervezési, tervezési, ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátására.
 • Ismeri a kutatási projektekre vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat.
 • Ismeri a kutatási tevékenység szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a kutatási projektek marketingtevékenységhez kapcsolódó szempontokat.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a nemzeti és a nemzetközi kutatási pályázati rendszerekről.
 • Ismeri a kutatási hálózatépítés jellemzőit, a kutatási klaszter, a konzorcium és egyéb kooperatív kutatási tevékenységek sajátosságait.
 • Ismeri a csoportvezetés sikeres stratégiáit.  

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
 • Kutatásmenedzsment alapismeretek
 • A kutatási tevékenység európai és hazai felsőoktatási és üzleti környezete
 • Kutatási szaknyelvi ismeretek
 • Kutatási pénzügyek
 • Kutatási portfólió-menedzsment
 • Kutatási pályázati gyakorlat (üzleti, kutatóintézeti, felsőoktatási, támogatószervezeti) és diplomamunka-készítés

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?

A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.

Részvétel feltétele:

A képzésben legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

 

A képzés helyszíne: Orosháza, Budapest, Székesfehérvár 

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Marton Márta

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.

tel: (22) 543-475

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

honlap: http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2019/20. tanév I. félévben induló képzésre: 2019. szeptember 01.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat,
 • a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Képzés kezdete:
2019/20. tanév I. félév: 2019. szeptember
 
Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják. Valamint 15.500- Ft regisztrációs díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 15.500,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 15.500,- Ft

 

A „Közlemény” rovatba kérjük, a saját nevét írja be.