Alkalmazott infokommunikáció

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Örülök, hogy a Kodolányi János Főiskolára esett a választásom, amikor eldöntöttem, hogy a munkámhoz szükséges ismereteimet tanulással bővítsem. Ebben nagy segítségemre volt Marton Márta felnőttképzési programfelelős, amikor az iskolában rejlő lehetőségekről, az óraadó tanárok szakmai elismertségéről, az iskolai életről beszélgettünk. A bátorító és meggyőző szavak után döntöttem úgy, hogy érdemes a szabadidő szervező és játékpedagógia szakra jelentkeznem. Nem csalódtam, hiszen, a választott szak tanmenete nem csak az elméleti modellek megismerését, megértését segítette elő, hanem egyfajta gyakorlati szemléletet is biztosított a szabadidő helyes eltöltésének szervezéséhez, amit munkám során nap, mint nap használni tudok. Tanáraink nemzetközileg is elismert szakemberekből állnak, akik nemcsak lexikális, hanem a gyakorlatban megszerzett tudásukat is átadják. A magas szakmai színvonal, a gyakorlatra fektetett hangsúly, valamint a hallgatóbarát hozzáállás még tovább fokozták bennem azt az érzést, hogy jól választottam. Csoporttársaimmal, tanáraimmal sikerült jó viszonyt kialakítanom, sőt mivel hasonló területen dolgozunk már szakmai kapcsolatok is születtek. Remélem, ezen ismeretségek sokáig tartanak és a jövőben kölcsönösen tudjuk segíteni egymást azzal a tudással, amit itt szereztünk. Bíztatok mindenkit, hogy ebben az intézményben töltse főiskolás éveit és szerezze meg itt diplomáját!

Toldi Lászlóné Tünde
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1029-2/2016.


A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: alkalmazott infokommunikációs fejlesztő

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Társadalomtudomány

 

A képzési idő, félévekben meghatározva:

Négy félév/ 120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • A szakot elvégző hallgató képes társadalomtudományi területhez kapcsolódva infokommunikációs tervezési és elemzői feladatok ellátására.
 • Ismeri a rádió, a televízió, a számítógép- és adatátviteli hálózatok, elektronikus levelezés jellemzőit.
 • Jártas a legelterjedtebb zárt és nyílt forráskódú asztali és mobil operációs rendszerekben.
 • Képes tablet, mobiltelefon, internet, on-line média számára szoftver- és honlapfejlesztésre.
 • Jártas vezetékes és vezetéknélküli hálózatok felépítésében, gyakorlati működésében.
 • Ismeri a hálózati protokollokat, képes működtetésükre, implementációra, tesztelésre.
 • Rendelkezik kommunikációs hálózatok tervezéséhez, üzemeltetéséhez, szükséges ismeretekkel.
 • Képes társadalomtudományi jellegű adatelemzésre megfelelő szakmai irányítás mellett.
 • Ismeri az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat.
 • Ismeri az infokommunikációs tevékenységek szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a csoportvezetés sikeres stratégiáit.

 

Személyes adottságok, készségek

 • Képes társadalomtudományi háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni.
 • Megfelelően alkalmazza az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat.
 • Infokommunikációs ismereteit konkrét projektek megvalósítása során adaptív és kreatív módon használja.
 • Csoportvezetési feladatokat sikeresen lát el.
 • Képviseli, betartja és betartatja az infokommunikációra vonatkozó jogszabályokat és etikai normákat.
 • Feladatait képes legalább egy idegen nyelven is ellátni.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 • A szakon végzettek jellemzően társadalomtudományhoz kapcsolódó környezetben kerülnek alkalmazásra.
 • Fejlesztő- és elemző munkafolyamatokat, projekteket terveznek, szerveznek, és valósítanak meg infokommunikációs szempontból önállóan, társadalomtudományi szempontból irányítás mellett.

 

A képzés célja

Alkalmazott infokommunikációs fejlesztő-elemző szakemberek interdiszciplináris képzése társadalomtudományi területen

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 

 • Infokommunikációs eszközök 8-12 kredit
 • Operációs rendszerek (asztali, mobil, szerver) 8-12 kredit
 • Programozási ismeretek 8-12 kredit
 • Vezetékes és vezetéknélküli hálózatok 8-12 kredit
 • Társadalomtudományi adatelemzés (Big Data) 8-12 kredit
 • Webfejlesztés 8-12 kredit
 • Mobil-alkalmazás fejlesztés 16-24 kredit
 • Multimédia-esztétika és fejlesztés (kép- hang- 3D) 8-12 kredit
 • Infokommunikációs jog és biztonság 8-12 kredit
 • Informatikai angol 4-6 kredit
 • Informatikai menedzsment ismeretek 4-6 kredit

 

Elmélet –gyakorlat aránya: 30-70%

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, pénteki napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.
 
 
Kik oktatnak a képzésen?
A KJF az Informatikai Vállalkozások Szövetsége és a PC-Trade szakmai támogatásával kizárólag informatikai, infokommunikációs szakértőket kér fel az oktatásra.
 
 
Részvétel feltétele:

A képzésben legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzés helyszíne: Orosháza, Székesfehérvár

 

Kapcsolattartó: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel: (22) 543-451

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

 Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2021/22. tanév I. félévben induló képzésre: 2021. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat

regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Képzés kezdete:
2021/22. tanév I. félév: 2021. szeptember

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják. Valamint 19.000.- Ft térítési díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

190.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 19.000,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 19.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: