A KJE Továbbképzési Központ Minőségpolitikája

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Több évig dolgoztam külföldön különböző gazdasági területen, amelynek köszönhetően anyanyelvi szintű nyelvtudásra tettem szert. Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozom, mint protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakreferens. Munkám során gazdaságstratégiai témában levelezek és fordítok háttéranyagokat. A gazdasági és társadalomtudományi szakfordító képzést munkámból kifolyólag igen hasznosnak tartom, mert a képzés során nagy hangsúlyt fektettünk a sajátos fordítói problémák megismerésére, amelyekkel nap mint nap szembesülünk szakmai anyagok fordítása alkalmával. A magasan képzett oktatók az órákon gyakorlatban tanítottak a nyelvtani és stilisztikai dilemmák megoldására; számos szakterület terminológiájával ismertettek meg bennünket a célnyelvre történő fordítások során. Kezdő és gyakorló fordítók számára egyaránt csak ajánlani tudom a képzést.

Hossó Nikoletta
még több vélemény

Kodolányi János Egyetem 

Továbbképzési Központ

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2022/000037

 

Minőségpolitika


Küldetésnyilatkozatunk, intézményünk képzési céljai, alapelvek

Intézményünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti engedély alapján megvalósítandó képzések folytatását tűzte ki célul.

A felmerülő piaci igényekhez, támogatási lehetőségekhez rugalmasan alkalmazkodva igyekszünk folyamatosan alakítani képzési kínálatunkat a szigorú jogszabályi és minőségbiztosítási keretek között folytatandó, engedély alapján megvalósuló képzések területén.

A szakmai munkánkat minden esetben színvonalas tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, igényes infrastrukturális feltételekkel kívánjuk megalapozni.

Biztosítani kívánjuk résztvevőink számára a korábban megszerzett tudás mérését, értékelését és beszámítását, továbbá kompetenciáik megújítását és fejlesztését.

A tanítási-tanulási folyamatban az adott képzés célcsoportjának leginkább megfelelő képzési módszereket, munkaformákat és teljesítményértékelő rendszereket alkalmazunk, ezáltal növeljük mindenki esélyét az eredményes tanuláshoz.

Munkáltatói megrendelések esetén bizalmi kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn a munkáltatókkal a képzési igények és azok megfelelő teljesítésének kontrollálása érdekében.


A minőségre vonatkozó intézményi stratégiánk

Célkitűzésünk, hogy a nálunk tanuló felnőttek elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, színvonalas képzésekkel elősegítsük eredményes munkavégzésüket, felkészítsük őket a munkaerő-piaci kihívásokra, támogassuk önmegvalósítási törekvéseiket.

A felnőttképzési tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával végezzük. Minőségirányítási rendszerünk bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával, minden területen a minőségfejlesztés alapciklusát, azaz a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisait alkalmazzuk. Képzéseink minőségét és feltételeinket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy a képzéseinken részt vevő felnőttek mind színvonalasabb szolgáltatásban részesüljenek. A céljainkkal esetlegesen nem összeegyeztethető eredmények jövőbeni javítása érdekében helyesbítő-megelőző intézkedéseket foganatosítunk, cselekvési programot dolgozunk ki.

Intézményünk és az oktatók minőségirányítással kapcsolatos felelőssége

A résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez felkészült oktatói gárdát vonultatunk fel.

Oktatóink azzal a felelősségtudattal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobbat kell nyújtaniuk. Oktatóinknak azonosulniuk kell a minőség iránti elkötelezettségünkkel, ezért megismertetjük velük minőségirányítási rendszerünket, az abban foglaltak betartását tőlük elvárjuk. Oktatóink minősítése során a minőségirányítással kapcsolatos tudatosságukat is vizsgáljuk.

A képzésben részt vevő személyek bevonásának módja a minőségirányítás megvalósításába

A jogszabályi előírások szerint, a minőségi képzés iránti elkötelezettségünket bizonyítva nagy hangsúlyt helyezünk a résztvevők elégedettségének nyomon követesére. Az eredményeknek a fejlesztésekbe történő visszacsatolásáról gondoskodunk.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja

Minőségpolitikánkat és az abban foglaltak megvalósulását minden önértékelés alkalmával felülvizsgáljuk. A Minőségpolitika az intézmény felnőttképző és minőségbiztosítási tevékenységét alapvetően meghatározó dokumentum, megfogalmazása, módosítása, jóváhagyása, hatályba léptetése az intézmény képviseletére jogosult vezető hatáskörébe tartozik.

Hatályba léptetés dátuma: 2022.01.03.