A KJE Továbbképzési Központ Minőségpolitikája

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon sok hasznos gyakorlati és elméleti tapasztalattal gyarapodtam.

Naszádos Zoltán
még több vélemény

Kodolányi János Egyetem 

Továbbképzési Központ

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001713/2017

 

Minőségpolitika


A minőségre vonatkozó intézményi stratégia

A jogszabályi előírásoknak is megfelelő minőségbiztosítási rendszer kialakítása és szigorú működtetése mellett, biztosítjuk a hazai felnőttképzési törvény követelményeinek megfelelő működést, és ennek megfelelően évente minőségcélokat tűzünk ki, valamint követelményeinek folyamatosan alakítjuk és továbbfejlesztjük.

Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége:

 

A Kodolányi János Egyetem minden alkalmazottja, szervezeti egysége és alvállalkozó partnere munkáját annak szellemében végzi, hogy tevékenysége tükrözze minőségbiztosítással kapcsolatos elkötelezettségét és felelősségét. A vezetés és a munkatársak elkötelezettek:

  • a partneri megelégedettséget tükröző, mindkét fél számára egyaránt előnyös partneri és üzleti kapcsolatok megteremtése mellett, ezért kötelezettséget vállalunk a mindenkori vonatkozó jogszabályok és a külső-belső szabályzatok betartására és betartatására.

  • a felnőttképzéssel, valamint bármely, a KJE által végzett szolgáltatással kapcsolatos partneri / megrendelői igények maradéktalan kielégítése mellett.

  • a Kodolányi János Egyetem kifogástalan hírnevének és szakmai megítélésének megőrzése mellett, biztosítva így partnereink hosszú távú bizalmának elnyerését, megőrizve minőségi szolgáltatásaink magas színvonalát és versenyképességünket.

  • szolgáltatásaink, és folyamataink állandó felülvizsgálata, értékelése és fejlesztése mellett, hiszen alvállalkozóink és munkatársaink folyamatos képzése megbízható alapot teremt a partneri igények és elvárások maradéktalan teljesítéséhez

 

Intézményünk következetesen, rendszeresen és tudatosan bevonja a képzésben résztvevőket és minden partnerét a minőségirányítás megvalósításába. Ennek érdekében nyilvánosságra hozza minőség iránti elkötelezettségét, és partnereivel és saját munkavállalóival értékelteti működését, és felhasználja az értékelés eredményét a fejlesztésben.

 

Az intézmény vezetése minden partnere számára elérhető módon nyilvánosságra hozza minőségpolitikáját, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér, önértékelése során felülvizsgál, és szükség szerint megváltoztat. Minőségpolitikánk megvalósulásának módját részletesen Minőségirányítási kézikönyvben fektetjük le.