A KJE engedélyezett felnőttképzési programjai

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény
Képzési kör (C= nyelvi, D=egyéb)
Képzési program pontos megnevezése
Nyilvántartásbavételi szám
Képzési programok nyilvántartásbavételi száma
Képzési programok nyilvántartásbavételi időpontja
Képzési programok törlésének időpontja
  C Angol C2 1 1 072 KER A1-C1 E-001713/2017 E-001713/2017/C002 2018.11.28  
  C Német C2 1 1 059 - Német KER C1 általános csoportos kontaktórás képzés E-001713/2017 E-001713/2017/C001 2018.11.28  
  D Digitális tudatosság E-001713/2017 E-001713/2017/D001 2017.12.13  
  D Gazdaságtudományi alapozó tanfolyam E-001713/2017 E-001713/2017/D006 2017.12.13  
  D Infokommunikációs alapismeretek E-001713/2017 E-001713/2017/D003 2017.12.13  
  D Mobil informatika E-001713/2017 E-001713/2017/D004 2017.12.13  
  D Pénzügyi tudatosság E-001713/2017 E-001713/2017/D005 2017.12.13  
  D Tudatos szociális médiafogyasztás E-001713/2017 E-001713/2017/D002 2017.12.13  
  D Asszertivitás E-001713/2017 E-001713/2017/D010 2018.04.23  
  D Demográfiai alapismeretek E-001713/2017 E-001713/2017/D013 2018.04.23  
  D Erőszakmentes kommunikációs E-001713/2017 E-001713/2017/D009 2018.04.23  
  D Ifjúságügyi ismeretek E-001713/2017 E-001713/2017/D011 2018.04.23  
  D Konfliktuskezelés E-001713/2017 E-001713/2017/D008 2018.04.23  
  D Közösségi tervezés E-001713/2017 E-001713/2017/D012 2018.04.23  
  D YRBS: Ifjúsági kockázati magatartáskutatás E-001713/2017 E-001713/2017/D007 2018.04.23  
  D Z generáció E-001713/2017 E-001713/2017/D014 2018.04.23  
  D Ifjúsági közösségszervezés E-001713/2017 E-001713/2017/D015 2018.07.09  
  D Befogadó és inkluzív társadalom E-001713/2017 E-001713/2017/D016 2018.07.09  
  D Játékpedagógia és szabadidőszervező E-001713/2017 E-001713/2017/D017 2018.07.09  
  D Idősspecifikus szolgáltatásszervezés E-001713/2017 E-001713/2017/D018 2018.07.09  
  D Mentálhigiénés tanácsadó E-001713/2017 E-001713/2017/D019 2018.07.09  
  D Mentálhigiéniai prevenció specialista E-001713/2017 E-001713/2017/D020 2018.07.09  
  D Interdiszciplináris informatika E-001713/2017 E-001713/2017/D021 2018.07.09  
  D Emelt szintű érettségire felkészítő német nyelvből E-001713/2017 E-001713/2017/D022 2018.08.13  
  D Emelt szintű érettségire felkészítő angol nyelvből E-001713/2017 E-001713/2017/D026 2018.08.13  
  D Emelt szintű érettségire felkészítő matematikából E-001713/2017 E-001713/2017/D023 2018.08.13  
  D Emelt szintű érettségire felkészítő magyar nyelv és irodalomból E-001713/2017 E-001713/2017/D024 2018.08.13  
  D Emelt szintű érettségire felkészítő történelemből E-001713/2017 E-001713/2017/D025 2018.08.13  
  D Emelt szintű érettségire felkészítő informatikából E-001713/2017 E-001713/2017/D027 2018.08.13