Információs és ügyfélszolgálati rendszer leírása

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Jómagam a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanítok alsóban magyar és éneket. Munkahelyem – mint referenciaintézmény – a jógyakorlatok színtere és tárháza: kezdő- és gyakorló pedagógusként az állandó tanulás és ismeretszerzés helye. A kidolgozott folyamatok biztosítják a minőségi rendszerszemléletet. Ez sajnos sok helyen hiányzik. Nem véletlenül választottam a Kodolányi Főiskolán a Minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára való felkészítést: a mai magyar oktatási rendszer gyenge pontja a minőség folyamatos biztosítása és a minőség tudatos irányítása, vagyis a minőségirányítás. Itt, a Kodolányin megismerkedhettünk többféle minőségirányítási rendszerrel elméleti szinten. Ami az oktatók szakmai kvalitását mutatja, hogy nemcsak csoporttársaink által bemutatott helyi minőségértékeléssel találkozhattunk, hanem egy csoportos szakmai gyakorlat keretében Szolnok város intézménykomplexumának gyakorlati minőségirányításával is megismerkedhettünk.

Fux István
még több vélemény

A Kodolányi János Egyetem Továbbképzési Központja több csatornán keresztül biztosít információt minden hozzá forduló ügyfele számára.

Személyes tanácsadás: azoknak az érdeklődők részére, akik személyesen felkeresik a képzőintézményt, egyéni igények szerinti, szóbeli információközlést nyújtunk. Képzőintézményünk folyamatosan, a nyitva tartás szerinti rendben biztosítja ennek lehetőségét mindhárom működési helyszínén: Székesfehérváron, Budapesten és Orosházán.

Elektronikus információ szolgáltatás: A Kodolányi János Egyetem Továbbképzési Központja a főiskola szerverén folyamatosan elérhető honlapot üzemeltet: http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/felnottkepzes/ címen. A honlapon elhelyezett információk folyamatosan frissítésre kerülnek. A tanfolyami jelentkezések is online módon zajlanak. A felnottkepzes@kodolanyi.hu e-mail címen történő megkeresésre az intézmény felnőttképzéssel foglalkozó munkatársai 24 órán belül válaszolnak munkanapokon.

Telefonos megkeresés: az intézmény felnőttképzéssel foglalkozó munkatársai munkaidőben az érdeklődők rendelkezésére állnak.

 

Az ügyfélszolgálaton elérhető dokumentumok és szolgáltatások

Intézményünk ügyfélszolgálatán az felnőttképzési programfelelős gondoskodik:

  • Az ügyfélszolgálatra érkező képzésben résztvevők fogadása, kérdéseik megválaszolása, kérésükre információ adása

  • Tájékoztatás a képzést kiegészítő tevékenységekről, az azokon történő részvétel feltételeiről

  • Tájékoztatás a meghirdetett képzésekről, a képzésbe való jelentkezés módjáról, feltételeiről, igény esetén rövid összefoglalása a képzési programnak, felnőttképzési szerződésnek. Igény esetén a teljes képzési program átadása

Egyéb információs források

Az ügyfélszolgálaton kívül további információforrásokról is gondoskodik intézményünk a képzésben résztvevők teljes tájékoztatása érdekében. Ezek a források a következők: elsődlegesen a honlap, szórólapok, képzési tájékoztatók (képzési programok rövid kivonata), írásbeli tájékoztatók, újsághirdetések, poszterek, plakátok, szórólapok. A továbbképzési igazgató felelőssége, hogy minden írásos anyagon csak és kizárólag a jogszabályoknak megfelelő, aktuális információ jelenjen meg.