A sikeres felsőoktatási jelentkezés kulcsa: továbbtanulási stratégiák és taktikák

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Jómagam a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanítok alsóban magyar és éneket. Munkahelyem – mint referenciaintézmény – a jógyakorlatok színtere és tárháza: kezdő- és gyakorló pedagógusként az állandó tanulás és ismeretszerzés helye. A kidolgozott folyamatok biztosítják a minőségi rendszerszemléletet. Ez sajnos sok helyen hiányzik. Nem véletlenül választottam a Kodolányi Főiskolán a Minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára való felkészítést: a mai magyar oktatási rendszer gyenge pontja a minőség folyamatos biztosítása és a minőség tudatos irányítása, vagyis a minőségirányítás. Itt, a Kodolányin megismerkedhettünk többféle minőségirányítási rendszerrel elméleti szinten. Ami az oktatók szakmai kvalitását mutatja, hogy nemcsak csoporttársaink által bemutatott helyi minőségértékeléssel találkozhattunk, hanem egy csoportos szakmai gyakorlat keretében Szolnok város intézménykomplexumának gyakorlati minőségirányításával is megismerkedhettünk.

Fux István
még több vélemény

Ingyenes továbbképzés középiskolai tanároknak!

A továbbképzésen való részvételről igazolást állítunk ki, amely a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe beszámítható az alábbiak alapján: a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint a hétévenkénti továbbképzési kötelezettség legfeljebb 25%-a - a munkáltató döntése szerint - teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel is, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.


A képzés célja:

A középiskolai sikeresség egyik fontos indikátora a továbbtanulók száma. Minden középiskolai tanár számára fontos tehát, hogy ismerje a 2023-tól gyökeresen megváltozó felvételi eljárásrendet, a jogszabályokat, az egyes felsőoktatási intézmények saját szabályozását és az ezekből adódó lehetőségeket. A képzés célja, hogy az oktatók sikerrel tudják felkészíteni tanítványaikat a felvételi követelményekre.

 

A képzés során tartalma:

  • Jogszabályok áttekintése

  • A felvételi folyamat megismerése

  • A megszerezhető plusz pontok rendszere

  • Egyetemi elvárások jellemzői

  • Konkrét példák és sikeres stratégiák


A képzés célcsoportja:

Bármilyen szakos középiskolai tanár, osztályfőnökök, iskolaigazgatók, munkaközösségek vezetői.


Képzési idő:

6 tanóra (14.00 órától kb. 19.00 óráig), a képzésen való részvételért 6 kredit számolható el.

További otthoni felkészülés szükséges


Oktatók

  • Dr. h. c. Szabó Péter Ottó PhD - a Kodolányi János Egyetem rektora
  • Dr. Bartha Adrienn - a Kodolányi János Egyetem tanulmányi igazgatója
  • Dr. Kovács László - a Kodolányi János Egyetem oktatási rektorhelyettese


Helyszín és időpont:

  • Dunaújváros, Pannon oktatási Központ Gimnázium. Pannon kert 1., 2022. november 7.

 

Figyelem!
A képzésen való részvételhez jelentkezési lap kitöltése szükséges, amelyet az oldal alján talál meg!

 

A képzés ára:

Ingyenes