A sikeres felsőoktatási jelentkezés kulcsa: továbbtanulási stratégiák és taktikák

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény

Ingyenes továbbképzés középiskolai tanároknak!

A továbbképzésen való részvételről igazolást állítunk ki, amely a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe beszámítható az alábbiak alapján: a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint a hétévenkénti továbbképzési kötelezettség legfeljebb 25%-a - a munkáltató döntése szerint - teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel is, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.


A képzés célja:

A középiskolai sikeresség egyik fontos indikátora a továbbtanulók száma. Minden középiskolai tanár számára fontos tehát, hogy ismerje a 2023-tól gyökeresen megváltozó felvételi eljárásrendet, a jogszabályokat, az egyes felsőoktatási intézmények saját szabályozását és az ezekből adódó lehetőségeket. A képzés célja, hogy az oktatók sikerrel tudják felkészíteni tanítványaikat a felvételi követelményekre.

 

A képzés során tartalma:

  • Jogszabályok áttekintése

  • A felvételi folyamat megismerése

  • A megszerezhető plusz pontok rendszere

  • Egyetemi elvárások jellemzői

  • Konkrét példák és sikeres stratégiák


A képzés célcsoportja:

Bármilyen szakos középiskolai tanár, osztályfőnökök, iskolaigazgatók, munkaközösségek vezetői.


Képzési idő:

6 tanóra (14.00 órától kb. 19.00 óráig), a képzésen való részvételért 6 kredit számolható el.

További otthoni felkészülés szükséges


Oktatók

  • Dr. h. c. Szabó Péter Ottó PhD - a Kodolányi János Egyetem rektora
  • Dr. Bartha Adrienn - a Kodolányi János Egyetem tanulmányi igazgatója
  • Dr. Kovács László - a Kodolányi János Egyetem oktatási rektorhelyettese


Helyszín és időpont:

  • Dunaújváros, Pannon oktatási Központ Gimnázium. Pannon kert 1., 2022. november 7.

 

Figyelem!
A képzésen való részvételhez jelentkezési lap kitöltése szükséges, amelyet az oldal alján talál meg!

 

A képzés ára:

Ingyenes