Trados Studio CAT eszköz haladó szintű használata

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon jó volt egy olyan közösség részévé válni, amely az ország egészéből verbuválódott. A közösségbe a tanárainkat is beleértem, akik a tanítás során hihetetlen empátiával hangolódtak ránk. Valóban érdekelte őket a mi tapasztalati anyagunk, s erre megpróbáltak építeni is. Közösségformálás szempontjából Folmeg Márta óráit emelném ki. Segítő tanácsaival, módszertani ajánlásaival felvértezve maximális önállóságot adott számunkra, s hihetetlenül érdekes órákat dobtunk össze. Órán alkalmazott játékaival a csoportszintű kapcsolatteremtést indította el. Nagyon jó volt az, hogy prezentációs kiselőadásokat várt el tőlünk. Ez sokunknak az első ilyen szereplésünk volt. Darai tanár úr volt kezdeményezője annak, hogy közös e-mail felületünk legyen. Ezen keresztül aztán minden tanártól megkaptuk az óravázlatokat, ami nagyban segítette az anyag és a kötelező irodalom feldolgozását. A tananyaghoz inkább iránymutatásokat kaptunk, feldolgoznunk egyedül kellett. Az iránymutatások viszont jók voltak; a szemléletmódot, a vizsgálódás szempontjait jelölték ki. A pszichológiai és pedagógiai tárgyaknál nagyon jónak tartottam, hogy az erkölcsi fejlődésre koncentráló megközelítéseket gondoltuk újra végig tanáraink segítségével. A módszertani órákból többre lenne szükség. Ennek hogyanját viszont elképzelni sem tudom.(A módszertan a tanítási órákra is vonatkozik, meg a szakdolgozat módszertanára is.) Jó volt viszont, hogy mindegyik vizsgánk a továbbképzési napra, vagyis szombatra volt szervezve. Tetszett, hogy sokféle / változatos írásbeli feladatot/vizsgalehetőséget kaptunk. A záróvizsga szóbelije pedig formájával (és tételsorával tartalmilag is) méltó összegzője volt tanulmányainknak. Összegezve azt mondanám: jó tartalmú képzést állítottak össze. A tananyag és a tanári gárda oktatása szemléletformáló. Ezzel a képzéssel ,úgy érzem, gazdagodtam. Tanári pályám során hasznosítani fogom tudásom újabb elemeit.

Cseri Bogáta
még több vélemény

A kezdő kurzus ismereteire épülő, haladó képzés során a CAT eszköz további funkciójával ismerkedünk. Ezek azok a funkciók, amelyek kifejezetten a fordító munkájának megkönnyítését szolgálják. A kurzus elvégzésével olyan ismeretek birtokába jut a résztvevő, amikkel nem csupán még jobban megfelelhet a megrendelő követelményeinek, hanem a gyorsabb munkavégzésnek köszönhetően nagyobb bevételre is szert tehet.


Képzés megnevezése:

Trados Studio CAT eszköz haladó szintű használata


Célja:

A memóriák kezelésének alaposabb megismerése.

A terminológiai adatbázis használatának bemutatása.

A különleges Align funkció használatának elsajátítása.

A munkát akadályozó hibák felismerése és kiküszöbölése.

 

Tartalma:

A memóriák szerkesztése, javítása, importálása, exportálása.

A terminológiai adatbázis létrehozása, használata, kiegészítése a fordítás során.

A korábbi fordítások felhasználásának a lehetősége és módszerei.

A formátumok nem megfelelő használata, memória hozzárendelésének hiánya, a nem megfelelő jóváhagyás, többnyelvű szövegek fordítása, pdf fordítása stb.

 


Kezdési időpont: 2020. július 24. (péntek)

A tanfolyam időtartama: 1 hét

A tanfolyam óraszáma: 9 tanóra (9x45 perc)

Tanfolyami időpontok: pénteki napokon

1) 2020. július 24. (5 tanóra)

2) 2020. július 31. (4 tanóra)


A képzési forma:

  • személyes oktatás

 

A tanfolyam során megszerezhető végzettség: tanúsítvány a tanfolyam elvégzéséről

Jelentkezési határidő: 2020. július 19., vasárnap (éjfél)


A képzési díjat a következő bankszámlára kérjük utalni:

ERSTE Bank 11600006-00000000-38225444

Utaláskor a visszakereshetőség érdekében a közlemény rovatba kérjük a TRADOS HALADO szót és vesszővel elválasztva a JELENTKEZŐ NEVÉT beírni. (Minta: TRADOS HALADO, Kiss Dóra)

 

A számla tulajdonosa: Kodolányi János Egyetem


Kapcsolattartó: Kovácsai Gabriella

tel: +36 30 549 5886

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

 

Minimális létszám: 8 fő

Maximális létszám: 15 fő

A képzés ára:

Ára 10.000 Ft

Figyelem!
A képzésen való részvétel jelentkező által a jelentkezést követő 14 napon túl gyakorolt egyoldalú elállása esetére a felek kikötik, hogy a befizetett összeg bánatpénznek minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni.
A képzésről való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
Amennyiben a képzés a szervező által kerül lemondásra, így különösen amennyiben a jelentkezési feltételek között meghatározott minimális létszámot nem éri el a jelentkezők száma, a befizetett képzési díjat 100%-ban visszautaljuk!

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről