Műfordító műhely magyar-angol

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Örülök, hogy a Kodolányi János Főiskolára esett a választásom, amikor eldöntöttem, hogy a munkámhoz szükséges ismereteimet tanulással bővítsem. Ebben nagy segítségemre volt Marton Márta felnőttképzési programfelelős, amikor az iskolában rejlő lehetőségekről, az óraadó tanárok szakmai elismertségéről, az iskolai életről beszélgettünk. A bátorító és meggyőző szavak után döntöttem úgy, hogy érdemes a szabadidő szervező és játékpedagógia szakra jelentkeznem. Nem csalódtam, hiszen, a választott szak tanmenete nem csak az elméleti modellek megismerését, megértését segítette elő, hanem egyfajta gyakorlati szemléletet is biztosított a szabadidő helyes eltöltésének szervezéséhez, amit munkám során nap, mint nap használni tudok. Tanáraink nemzetközileg is elismert szakemberekből állnak, akik nemcsak lexikális, hanem a gyakorlatban megszerzett tudásukat is átadják. A magas szakmai színvonal, a gyakorlatra fektetett hangsúly, valamint a hallgatóbarát hozzáállás még tovább fokozták bennem azt az érzést, hogy jól választottam. Csoporttársaimmal, tanáraimmal sikerült jó viszonyt kialakítanom, sőt mivel hasonló területen dolgozunk már szakmai kapcsolatok is születtek. Remélem, ezen ismeretségek sokáig tartanak és a jövőben kölcsönösen tudjuk segíteni egymást azzal a tudással, amit itt szereztünk. Bíztatok mindenkit, hogy ebben az intézményben töltse főiskolás éveit és szerezze meg itt diplomáját!

Toldi Lászlóné Tünde
még több vélemény

 A képzés célja:

Magyar irodalmi szövegek fordítása iránt érdeklődők képzése, akik művészi igénnyel megírt magyar prózai szövegeket képesek lesznek angolra hasonló művészi igénnyel lefordítani. A képzés célja, hogy a résztvevők a fordítás szerteágazó problémakörét szisztematikusan feldolgozó elméleti munkákon keresztül megismerjék

  • a műfordítás, a műfordítói munka teoretikus hátterét,
  • elsajátítsák az irodalmi szövegek átültetéséhez szükséges legelemibb fordítástechnikai fogásokat és
  • megismerkedjenek a leggyakoribb műfordítói dilemmákkal.
 

Képesek lesznek a fordított szövegek komplex értékelésére:

  • nyelvi, stilisztikai, formai, tartalmi szempontból egyaránt megtanulják a műfordítások elemzését,
  • az ehhez szükséges szakszókincset és elméleti ismereteket, valamint
  • képesek lesznek elhelyezni egy-egy fordítást a magyar műfordítói hagyomány kontextusában.
 

Kiket várunk a képzésre?

Angolul és magyarul jól író-olvasó, az angol és a magyar irodalom, valamint a műfordítás iránt érdeklődőket, akik szeretnének a műfordítással hobbi szinten vagy később hivatásos szinten foglalkozni. Csupán a magyar irodalom szeretete és egy magas szintű angol tudás szükséges a részvételhez.


A képzés legfontosabb témakörei:

Egy kurzus három felvonásban: bevezetés a próza, líra és dráma magyar-angol fordításába

A kurzus egyaránt foglalkozik klasszikus és kortárs írók műveivel, jól ismert szerzőktől egészen a pályakezdőkig, többek között Weöres Sándor, Parti Nagy Lajos, Gimesi Dóra, Tamási Áron, Hutvágner Éva, Simon Márton, Puskás Panni, és Tóth Kinga. Közülük néhányan vendégként is részt vesznek az órákon , így a résztvevőknek lehetőségük nyílik a . Az olvasások és fordítási gyakorlatokon keresztül olyan kérdésekre igyekszünk majd találni válaszokat, amelyek többek közt műfajra, formára, szöveg értelmezésre, hűségre, művészi szabadságra, és lokalizációra vonatkoznak. A kurzus során a résztvevők folyamatosan önálló fordítási feladatokat is végeznek (vers , próza vagy dráma). Így a kurzus végére egy fordítási portfólióval fognak rendelkezni. Lehetőség nyílik megismerni az angolszász folyóiratokban történő publikálás lehetőseit.

 

A résztvevők a képzés elvégzésével képessé válnak:

Magyar irodalmi prózaszövegeket angolul, megfelelő stílusban és a forrás-, valamint a célnyelvi szöveg pontos és mélyreható elemzésével angol nyelvre lefordítani.

 

Megindokolni és szakmailag alátámasztani a műfordításokról alkotott véleményüket, megismerik a komparatív műelemzés technikáit, és példák alapján, önálló kutatómunka végzésével képessé válnak egy-egy műfordítás kritikai elemzésére.

 

Rendelkezni fognak:

Azokkal a képességekkel, melyek ahhoz szükségesek, hogy a megfelelő szöveget kiválasszák, elemezzék, megértsék, majd a megfelelő technikák alkalmazásával angol nyelvre átültessék és szövegüket publikálásra előkészítsék. Azokkal a képességekkel, melyek lehetővé teszik a műfordítások gyakorlati szempontú kritikai elemzését: ennek része az eredeti mű és az angol fordítás összevetése, részletes elemzése, több műfordítás összehasonlítása, illetve már publikált kritikák elolvasása, értelmezése.

 

A képzés felépítése:

Műfordító műhely képzése folyamatos így jellegénél fogva bármikor csatlakozni lehet illetve azt folytatni is, hiszen az elsajátított ismereteket folyamatában gyakoroltatja és mélyíti.

 

Óraszám: 30 tanóra/modul (kontakt tanóra+önálló alkotói tevékenység)

 

Tervezett időpontok: szerdánként 17:30-19:00 (Az időpontváltoztatás jogát fenntartjuk.)

 

Oktató:

  • Sipos Tímea


Jelentkezési határidő:

Tervezett indulás:


Képzés helyszíne:

  • Budapest: Kodolányi János Egyetem Budapesti Oktatási Központ, Bp. XIII.ker Frangepán utca 50-56.


A kurzus indulásáról a jelentkezési határidő után fogunk tájékoztatást küldeni!

 

Minimális létszám: 12 fő

Maximális létszám: 20 fő

A képzés ára:

45.000 Ft/modul

Figyelem!
A képzésen való részvétel jelentkező által a jelentkezést követő 14 napon túl gyakorolt egyoldalú elállása esetére a felek kikötik, hogy a befizetett összeg bánatpénznek minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni.
A képzésről való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
Amennyiben a képzés a szervező által kerül lemondásra, így különösen amennyiben a jelentkezési feltételek között meghatározott minimális létszámot nem éri el a jelentkezők száma, a befizetett képzési díjat 100%-ban visszautaljuk!

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről